Sukces naszego koła naukowego Ingeniatus w konkursie „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

3 projekty kół naukowych Akademii WSB, złożone w ramach prestiżowego konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” uzyskały dofinansowanie. Wśród nich znalazło się koło Ingeniatus z Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie koordynowane przez dra inż. Łukasza Wróblewskiego.

Studenci Koła Naukowego Ingeniatus swoimi działaniami projektowymi wspomagać będą podmioty kultury, które w obliczu pandemii COVID-19 poszukują nowych sposobów nawiązywania kontaktu z odbiorcami, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych, w szczególności virtual reality. Studenci badać będą wykorzystanie m.in. wirtualnych muzeów, aplikacji mobilnych czy hologramów.


Jak podkreśla dr Marcin Lis, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB, podstawowym celem wszystkich 3 projektów jest transfer wiedzy naukowej studentów – członków kół i jej praktyczne wykorzystanie dla dobra lokalnej i regionalnej społeczności. Studenci zapoznają się także z narzędziami statystycznymi, przydatnymi w analizie danych ilościowych oraz nabędą umiejętności ułatwiające prezentację wyników prowadzonych badań podczas konferencji naukowych.


Oprócz koła Ingeniatus dofinansowanie otrzymały:


• ITLogis – studenci logistyki i transportu, których opiekunem jest dr inż. Paweł Sobczak,
• Fizjoterapii – studenci kierunków medycznych, pod kierunkiem dr nauk med. Pauliny Głowackiej,

Projekt Koła ITLogis przewiduje przeprowadzenie na terenie Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii badań dostępności oraz barier występujących w komunikacji publicznej. Główna oś badań zostanie skierowana na uzyskanie informacji o rodzaju oraz ważności poszczególnych barier (technicznych, psychologicznych, fizjologicznych), które utrudniają lub uniemożliwiają efektywne wykorzystywanie komunikacji publicznej przez mieszkańców w trakcie codziennych podróży.


Projekt Koła Fizjoterapii realizowany będzie we współpracy z Fundacją In Corpore, która zajmuje się diagnostyką i terapią dzieci oraz młodzieży, w szczególności w zakresie zaburzeń słuchu. Celem podjętych przez studentów działań, realizowanych pod nadzorem specjalistów Fundacji, jest objęcie opieką diagnostyczno-terapeutyczną 50 dzieci w wieku wczesnoszkolnym, u których występują problemy w nauce i w codziennym funkcjonowaniu, spowodowane niedosłuchem. Studenci poznają najnowsze testy diagnostyczne, uczestniczyć będą także w każdym etapie terapii dzieci.

Informacja na stronach ministerstwa

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji