Data

14.12.2020

Posiedzenie Rady Ekspertów Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Akademii WSB | 11.12.2020

Mimo przedświątecznej atmosfery Rada Ekspertów Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Akademii WSB pracuje pełną parą. 11 grudnia 2020 r. odbyło się jej kolejne posiedzenie, podczas którego omawiano program kształcenia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, dyskutowano na temat praktyk, oraz zapoznano Ekspertów z działalnością koła naukowego Ingeniatus. Spotkanie odbyło się w formie zdalnej.

Rada Ekspertów Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Akademii WSB 

Grudniowe posiedzenie Rady Ekspertów Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Akademii WSB rozpoczęło się od przywitania uczestników przez dr Marcina Lisa, Prorektora ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem, a także Przewodniczącego Rady Ekspertów Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, który jest  stałym uczestnikiem posiedzeń cieszyńskiej Rady Ekspertów.

Program kształcenia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Następnie głos zabrała dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB, Dyrektor Centrum Transferu Technologii Akademii WSB, Przewodnicząca Rady Ekspertów Akademii WSB w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie, która omówiła sprawy organizacyjne oraz wprowadziła do zasadniczej tematyki spotkania, którą stanowiła dyskusja o programie studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji.

Kolejne zagadnienia wchodzące w skład programu kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji przedstawiała uczestnikom posiedzenia mgr Regina Bogaczyk, Prodziekan Wydziału Zamiejscowego AWSB w Cieszynie oraz przedstawiciele wykładowców kształcących na tym kierunku. Uwagi i opinie zgłaszane przez ekspertów podczas dyskusji są niezwykle cenne i pomagają w udoskonalaniu programu kształcenia a co za tym idzie poprawie jakości kształcenia – szczególnie w jego praktycznym wymiarze.

Praktyki studenckie 

Kolejnym punktem posiedzenia były praktyki studenckie. Dzięki Pani mgr Barbarze Donocik, pełniącej obowiązki Opiekuna Praktyk Studenckich Akademii WSB, Eksperci zapoznali się z możliwościami kierowania studentów na praktyki do przedsiębiorstw i instytucji publicznych, szczególnie w kontekście pandemii. Natomiast o możliwości zaangażowania studentów z koła naukowego INGENIATUS w projekty wdrożeniowe w przedsiębiorstwach mówił dr inż. Łukasz Wróblewski Kierownik Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji a zarazem opiekun koła Ingeniatus.

Podsumowanie

Na zakończenie odbyła się dyskusja moderowana przez dr Marcina Lisa, Prorektora ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem, a także Przewodniczącego Rady Ekspertów Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB, Dyrektor Centrum Transferu Technologii Akademii WSB, Przewodnicząca Rady Ekspertów Akademii WSB w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie.

Dziękujemy wszystkim członkom Rada Ekspertów Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Akademii WSB za poświęcony czas i bezinteresowną chęć wsparcia kształcenia prowadzonego w naszym wydziale.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji