Data

27.11.2020

Posiedzenie Rady Ekspertów Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Akademii WSB

W dniu 23 listopada 2020 r. odbyło się spotkanie Rady Ekspertów Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Akademii WSB. Ze względów epidemicznych posiedzenie miało formułę online. Po zakończeniu spotkania uczestnicy wzięli udział w wykładzie dr hab. Leszka Balcerowicza.

Rada Ekspertów Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie 

Rada Ekspertów Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Akademii WSB to eksperckie gremium skupiające liderów praktyki gospodarczej i środowiska administracji samorządowej. Misją Rady Ekspertów jest zintegrowanie środowiska nauki ze sferą praktyki życia gospodarczego. Współpraca obu środowisk pozwala na racjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów i potencjału oraz uzyskanie wspólnych korzyści.

Efektywna współpraca środowiska biznesu i nauki pozwoli na podejmowanie działań w zakresie tworzenia wysokiej jakości programów kształcenia, usprawnienia procesów edukacyjnych i podnoszenia standardów kształcenia.

Kuczowe zadania Rady Ekspertów

Do kluczowych zadań Rady Ekspertów Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie należą:

  1. Udział w opracowywaniu efektów uczenia się w ramach poszczególnych kierunków i modułów kształcenia.
  2. Udział w opracowywaniu metod walidacji założonych do realizacji w ramach danego kierunku studiów efektów uczenia się.
  3. Opiniowanie programów nauczania i treści zajęć w kontekście ich dostosowania do wymogów rynku pracy.
  4. Określanie zapotrzebowania na konkretne kwalifikacje zawodowe wśród absolwentów uczelni wyższych.
  5. Określanie perspektyw zmian w zakresie kształcenia odpowiadającego na zapotrzebowanie rynku pracy.
  6. Wsparcie merytoryczne w procesie dyplomowania (udział w wyznaczaniu kierunków rozwoju tematyki prac dyplomowych).
  7. Wypracowanie mechanizmów służących nawiązywaniu współpracy pomiędzy pracodawcami, identyfikacja barier i trudności w nawiązywaniu współpracy.

Skład Rady Ekspertów w kadencji 2020-2023

1. Antończyk Tadeusz, Nemak Poland Sp. z o.o. Bielsko-Biała

2. Bonk Tomasz,  Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. Rybnik

3. Budniok Ryszard, Hutchinson Sp. z o.o. Żywiec

4. Chmielowiec Tomasz, Rector Polska Sp. z o.o., Chrzanów

5. Ekiert Łukasz, LUQAM, Sp. z o.o.  Spółka Komandytowa, Kraków

6. Gwizdoń Wojciech, Avaya Poland Sp. z o.o. Czechowice-Dziedzice

7. Hernik Damian, Energetyka Cieszyńska, Sp. z o.o., Cieszyn

8. Korczyk Wojciech, Avio Polska Sp. z o.o., Bielsko-Biała

9. Kowalik Aleksandra, Jurajska Sp. z o.o., Postęp

10. Pierzyna Janusz, Wójt Gminy Jasienica

11. Płonka Patrycja, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” Kraków

12. Polok-Kowalska Aleksandra, POL-EKO-APARATURA sp.j. Wodzisław Śląski

13. Woźniak Marcin, Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Bielsko-Biała

14. Siudova Teresa, TRIANON o.s. Cesky Tesin

15. Spyrka Jacek, MZEC EKOTERM Sp. z o.o. Żywiec

16. Stęchły Jakub, Stowarzyszenie Pro Silesia Biznes-Nauka-Samorząd oraz Grupa Veolia Polska

17. Szczurek Mieczysław, Starosta Cieszyński

18. Świątek Piotr, Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. Bielsko-Biała

19. Zuziak Marek, Bulten Polska S.A., Bielsko-Biała

Koordynacja prac Rady Ekspertów w Akademii WSB:

 

dr Marcin Lis - Przewodniczący Rady Ekspertów AWSB w Dąbrowie Górniczej, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem

dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB - Przewodnicząca Rady Ekspertów w Wydziale Zamiejscowym AWSB w Cieszynie Dyrektor Centrum Transferu Technologii, Dyrektor Instytutu Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną

Współpracownicy: 

dr inż. Łukasz Wróblewski, Kierownik Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji

dr Edyta Nowak-Żółty, Prodziekan Wydziału Zamiejscowego AWSB w Cieszynie

mgr Regina Bogaczyk, Prodziekan Wydziału Zamiejscowego AWSB w Cieszynie

Studentki i studenci reprezentujący poszczególne specjalności realizowane w Wydziale Zamiejscowym AWSB w Cieszynie

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji