Grupa Hutchinson partnerem Akademii WSB. Firma objęła patronatem kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji

Akademia WSB zawarła porozumienie o współpracy z firmą Hutchinson Poland. Okazją do omówienia wspólnych działań i planowanych inicjatyw było spotkanie w siedzibie Akademii WSB. Sygnatariuszem porozumienia była Rektor Akademii WSB dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB oraz Quality Manager w Hutchinson Poland Pan Ryszad Budniok.

Grupa Hutchinson jest światowym liderem w dziedzinach systemów antywibracyjnych, zarządzania transferem płynów i rozwiązań w zakresie uszczelnień. Koncern jako główny cel stawia sobie zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników. 

Filozofia firmy Hutchinson opiera się na dwóch podstawowych filarach, którymi są doskonałość operacyjna i innowacyjność. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest realizowanie nawet najbardziej śmiałych i wymagających pod względem zaawansowania technicznego projektów, które uwzględniają w sobie elementy komfortu związanego z ich wykorzystaniem, energooszczędności i bezpieczeństwa.

Grupa Hutchinson jest chemiczną gałęzią Grupy TOTAL, w 2020 r. obroty Grupy wyniosły 3.800 miliardy euro, zatrudniając 40 000 współpracowników w 25 krajach.

Podpisane porozumienie określa zakres współpracy pomiędzy Partnerami, obejmującą w szczególności wspólną realizację przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych oraz badawczo-rozwojowych, poprzez tworzenie i opracowywanie nowych programów kształcenia i specjalności w ramach studiów wyższych i podyplomowych. Grupa Hutchinson w ramach współpracy obejmie patronatem kształcenie na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji realizowane w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie

W ramach współpracy studenci Akademii WSB oraz słuchacze studiów podyplomowych będę mieli możliwość odbycia praktyk zawodowych i absolwenckich w fabrykach Grupy Hutchinson.

Inicjatorami porozumienia byli dr hab. Joanna Kurowska-Pysz prof. AWSB – Dyrektor Instytutu Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną, przewodnicząca Rady Ekspertów Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie oraz dr Marcin Lis – Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji