Data

05.11.2020

Za nami spotkanie Rady Ekspertów online

We wtorek 29 września 2020 r. członkowie Rady Ekspertów Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Akademii WSB spotkali się online wspólnie z ekspertami Wydziału Nauk Stosowanych, by dyskutować m.in. o sytuacji gospodarczej, rozwoju kadr dla cybergospodarki, kluczowych kompetencjach pracowników przyszłości, rozwoju 5G, sztucznej inteligencji i kryzysie gospodarczym.

Celem Rady Ekspertów jest dostosowanie kształcenia w Akademii WSB do wymagań rynku pracy. Jej członkami są przedstawiciele przedsiębiorstw produkcyjnych, instytucji finansowych, administracji samorządowej, służby zdrowia oraz instytucji odpowiedzialnych za porządek publiczny.

Spotkanie Rady Ekspertów Akademii WSB na rok akademicki 2020/2021 rozpoczął dr Marcin Lis – Prorektor ds. studenckich i współpracy z otoczeniem, Przewodniczący Rady Ekspertów Akademii WSB, który zaprezentował plany organizacyjne i projektowe Rady Ekspertów Akademii WSB na rok akademicki 2020/2021. W spotkaniu uczestniczył również mgr Dominik Penar – Prodziekan ds. kształcenia ustawicznego, Wiceprzewodniczący Rady.

                        

Gościem specjalnym spotkania był Maciej Witucki - Prezydent Konfederacji LEWIATAN, Przewodniczący Rady Nadzorczej ORANGE Polska. Swoje wystąpienie miał również oraz dr Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Grupy Azoty S.A., Dyrektor Instytutu Badań nad Sztuczną Inteligencją Akademii WSB, który mówił o wykorzystaniu AI w różnych dziedzinach życia i sektorach gospodarki. Z kolei dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB - Przewodnicząca Rady Ekspertów Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie, Dyrektor Centrum Transferu Technologii Akademii WSB omówiła amerykański model programów kształcenia.

Celem Rady jest zintegrowanie środowiska nauki ze sferą praktyki życia gospodarczego. Współpraca obu środowisk pozwala na racjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów i potencjału oraz uzyskanie wspólnych korzyści. Efektywna współpraca środowiska biznesu i nauki pozwala na podejmowanie różnorodnych działań w zakresie tworzenia wysokiej jakości programów kształcenia, usprawnienia procesów edukacyjnych i podnoszenia standardów kształcenia.

Wrześniowe spotkanie Rady Ekspertów Akademii WSB odbyło się pod patronatem Śląskiego Związku Pracodawców LEWIATAN i Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji