Data

28.03.2023

Posiedzenie rady Ekspertów Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie

Rada Ekspertów Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Akademii WSB spotkała się 28 marca 2023 na kolejnym posiedzeniu.

Tworzymy wielowymiarową przestrzeń do rozwoju, w której każdy czuje się dobrze – idea Akademii WSB

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia dr hab. Marcina Lisa, prof. AWSB – Prorektora ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem, który zaprezentował założenia „Strategii Rozwoju Akademii WSB na lata 2021-2025” oraz „Strategiczną Mapę Drogową Akademii WSB 2021-2025 z perspektywą 2030”. Celem uczelni jest główna idea strategii „Tworzymy wielowymiarową przestrzeń do rozwoju, w której każdy czuje się dobrze”.  Prorektor w swoim wystąpieniu przedstawił zebranym Strategiczne kierunki rozwoju  Akademii WSB, którymi są: Międzynarodowy Uniwersytet; Lider Rozwoju Społeczno-Gospodarczego; Partycypacyjna Uczelnia; LifeLong Academy - "Uczelnia przez całe życie"; Cyfrowa AWSB.

Idea Rady Ekspertów

Przewodnicząca Rady Ekspertów Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Akademii WSB dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB prezentowała korzyści jakie płyną dla członków a zarazem dla uczelni z działalności Rady. Podkreślała, że w skład Rady wchodzą osoby z bogatym doświadczeniem zawodowym, a wiedza i doświadczenie członków są nieodzownym czynnikiem wspierającym rozwój Uczelni i wprowadzanie innowacji w procesach dydaktycznych i badawczych.  

Rada Ekspertów Akademii WSB odgrywa ważną rolę w zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia i badań naukowych w Akademii WSB, a jej doradztwo jest wykorzystywane do podejmowania kluczowych decyzji.

Burmistrz Cieszyna o współpracy z Akademią WSB

Aktywną członkinią Rady Ekspertów Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie jest Gabriela Staszkiewicz – Burmistrz Cieszyna, która podczas posiedzenia w swoim wystąpieniu opisała dotychczasowy udział uczelni w rozwoju miasta, wspólnie realizowane projekty i plany współpracy w nadchodzącym czasie w tym szczególnie opracowywaną przez ekspertów Akademii WSB strategię rozwoju miasta.

Współpraca Akademii WSB z miastem Czechowice-Dziedzice

Posiedzenie Rada Ekspertów Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Akademii WSB stanowiło okazję do oficjalnego zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy Akademią WSB a miastem Czechowice-Dziedzice. Podpisy pod umową złożyli dr hab. Marcina Lisa, prof. AWSB – Prorektora ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem oraz dr Paweł  Mrowiec – Zastępca Burmistrza miasta Czechowice-Dziedzice.

Czechowice-Dziedzice to ważny ośrodek przemysłowy w regionie, w którym działa wiele firm produkcyjnych, w tym m.in. firmy z branży chemicznej, metalowej, elektromaszynowej oraz dynamicznie rozwijająca się  branża logistyczno-transportowa.

Prezentacja kierunków kształcenia Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie

Szczegółowego omówienia kierunków Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie dokonali prodziekani cieszyńskiej Akademii WSB dr Edyta Nowak-Żółty, Regina Bogaczyk oraz dr inż. Adam Żabka przedstawiając członkom Rady Ekspertów aktualnie realizowane specjalności oraz propozycje nowych specjalności, które zostały poddane dyskusji zebranych.

Ważnym dla lokalnego rynku pracy była opinia zastępy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie – Doroty Bizoń, która pozytywnie oceniła realizowane kierunki i zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów jakich kształci cieszyńska Akademia WSB.

Przemysław Pogłódek o nadchodzących zmianach przepisów prawa pracy

Ostatnim punktem posiedzenia było wystąpienie eksperta Akademii WSB Przemysława Pogłódka, który zaznajomił zebranych z nadchodzącymi w najbliższym czasie zmianami przepisów prawa pracy.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji