Kierunek

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM | CIESZYN

Tryb: Hybrydowe Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Program studiów Zarządzanie kapitałem ludzkim realizowanych przez Akademię WSB w Cieszynie powstał na bazie programu studiów podyplomowych - Zarządzanie zasobami ludzkimi i odpowiada współczesnym koncepcjom i najnowszym modelom zarządzania zespołami pracowników. Nowy program stanowi potwierdzenie tego, że kapitał ludzki to najważniejszy kapitał współczesnych organizacji, który - właściwie kierowany - może przyczyniać się do rozwoju biznesów, firm, organizacji i społeczności.  

Studia podyplomowe Zarządzanie kapitałem ludzkim adresowane są zarówno do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwie, m.in.: menedżerów, właścicieli firm, pracowników działów personalnych, jak i doradców personalnych, psychologów pracy oraz wszystkich tych, którzy chcą zdobyć umiejętności z zakresu zarządzania personelem, a w szczególności są zainteresowani tematyką: motywowania pracowników, systemów ocen pracowniczych, rekrutacji i selekcji personelu, szkoleń pracowniczych oraz planowania ścieżek karier.

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie kapitałem ludzkim organizowanych w Cieszynie jest przekazanie aktualnej wiedzy dotyczącej tematyki skutecznego kierowania kapitałem ludzkim w XXI, nauka praktycznej wiedzy z zakresu : procesów rekrutacji, praktycznej motywacji, organizowania profesjonalnych szkoleń pracowniczych, utrwalania pożądanych kwalifikacji i postaw wobec pracy, sprzedaży oraz rozwoju własnego, przynależność do koła HR przy AWSB z możliwością korzystania na stałe z wiedzy praktyków – partnerów studiów.

 • Atuty

  • partner biznesowy kierunku: DPM Doradztwo Personalne,
  • zajęcia prowadzone przez praktyków w formie interaktywnych warsztatów,
  • certyfikaty wydane przez firmę DPM Doradztwo Personalne, potwierdzające udział w poszczególnych szkoleniach,
  • program studiów stworzony przez praktyków w zakresie HR  ekspertów DPM i innych zaproszonych do programu
  • zdobycie konkretnych i praktycznych umiejętności np.: projektowanie sesji AC, stworzenie projektu rekrutacyjnego, stworzenie opisu stanowisk pracy i zwartościowanie stanowiska pracy, zbudowanie budżetu personalnego dla danej organizacji, autoprezentacja i rozwój własny
  • w tym zaplanowanie ścieżki kariery dla siebie i wybranej grupy pracowników.
 • Program

  1. Warsztat budowania zespołu z elementami komunikacji interpersonalnej,

  2. Prawo pracy z elementami ochrony danych osobowych,

  3. Proces rekrutacji i selekcji personelu w tym procesy on-line,

  4. Zarządzanie procesem rozwoju pracowników,

  5. Employer Branding - elementy budowania komunikacji w social mediach,

  6. Proces Assesment i Development Center,

  7. Coaching i mentoring w biznesie,

  8. Kształtowanie systemu wynagrodzeń w firmie,

  9. Oceny pracownicze,

  10. Nowe trendy w zarządzaniu kapitałem ludzkim,

  11. System motywacji - planowanie, wyznaczanie celów, techniki motywacji, feedback,

  12. Szkolenia pracownicze,

  13. Systemy IT w HR,

  14. Rola działu HR w strukturach projektowych,

  15. HR Business Partner - partner strategiczny dla biznesu,

  16. Etykieta pracy HR Managera - Public speaking - prowadzenie prezentacji,

  17. Controlling personalny,

  18. System zarządzania kadrami.

  Liczba godzin - 158 godzin

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów.
  • Dni odbywania się zajęć: dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele.

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  mgr Agata Hagno

  Założycielka, udziałowiec i prezes spółki DPM Sp. z o.o., funkcjonującej na rynku 20 lat i specjalizującej się w rekrutacji na stanowiska wyższego i średniego szczebla w firmach oraz w consultingu personalnym. Od 23 lat związana z zagadnieniami dotyczącymi rynku pracy koordynując i czynnie prowadząc projekty rekrutacji i selekcji personelu z poziomu Executive Search. Partner w aspektach Zarządzania Zasobami Ludzkimi dla Klientów z całej Polski. Współorganizuje i współprowadzi projekty z obszaru konsultingu personalnego w tym projekty outplacementu indywidualnego jak i grupowego. Twórca outplacementu mobilnego. Członek zarządu Inicjatywy Firm Rodzinnych. Członek Rady Programowej fundacji Class Ladies. Wiceprezes Fundacji im. Prof. Józefa Pieter. Ambasadorka Przedsiębiorczości Kobiet z ramienia Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczych Kobiet.

  Więcej

  dr Anna Syrek-Kosowska, Profesor AWSB

  Psycholog biznesu, od 20 lat współtworzy sukcesy czołowych międzynarodowych korporacji i polskich firm jako Ekspert w obszarze oceny i rozwoju potencjału menedżerskiego w procesach Zarządzania Talentami jako Executive Coach, Menedżer projektów HR oraz Szkoleniowiec. Pierwsza Polka – Superwizor Coachingu akredytowany przez brytyjską Coaching Supervision Academy. Współautorka kilkudziesięciu publikacji (m.in. Personel i Zarządzanie, Wiedza i Praktyka, Coaching Review) i naukowych książek z obszaru rozwoju potencjału osobistego i zawodowego. Należy do Globalnego Zespołu Konsultantów i Coachów czołowej globalnej firmy konsultingowej  The Center for Creative Leadership (Global TOP5 Executive Education). Partner Zarządzający ASK Expert (Bioss International Network).

  Więcej

  Przemysław Pogłódek

  Inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy, wykładowca prawa pracy z 18-letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR.

  Więcej

  Magdalena Wieczorek

  Psycholog, trener, koordynator projektów z zakresu outplacementu, selekcji i rekrutacji personelu na stanowiska wyższego i średniego szczebla, konsultingu personalnego. Akredytowany konsultant narzędzia pomiaru osobowości Facet5. Z ramienia firmy DPM Sp. z o.o. efektywnie dobiera kapitał ludzki do organizacji oraz usprawnia jej procesy personalne. Współpracuje z małymi, średnimi i dużymi firmami, zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym m. in. w branży produkcyjnej, produkcyjno-usługowej, finansowej, IT, PR, spożywczej, hotelarskiej.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Studia podyplomowe, oparte na partnerstwie z firmą Doradztwo Personalne Menedżer, to studia nastawione na rozwój wiedzy praktycznej, opartej na know-how konsultantów DPM oraz zaproszonych do projektu dyrektorów i specjalistów personalnych. Słuchacze zdobywają wiedzę w oparciu o analizę studium przypadku, ćwiczenia praktyczne, analizę wdrożonych w wybranych przedsiębiorstwach projektów z zakresu HR.

  Agata Hagno
  Dyrektor Zarządzający Doradztwo Personalne Menedżer Sp. z o. o.

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  Wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 700 zł do 5 marca 2023
  II 700 zł do 5 kwietnia 2023
  III 700 zł do 5 maja 2023
  IV 700 zł do 5 października 2023
  V 700 zł do 5 listopada 2023
  VI 700 zł do 5 grudnia 2023
  Ogółem 4500 zł  

   

 • Skorzystaj z bonifikaty

  BONIFIKATA DO 31.01.2023

  Bonifikata terminowa na studia podyplomowe w wysokości 800 zł. Liczy się czas rejestracji na studia. Zgłoś się przed 31 stycznia 2023

  Więcej

  PROMOCJA "ABSOLWENT"

  Absolwenci Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu
  w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki;

  Więcej

  BONIFIKATA RODZINNA

  Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

  Więcej

  BONIFIKATA DLA FIRM

  Pracownicy firm i instytucji stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji) otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

  Więcej

  PROMOCJA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

  Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe

  Więcej
Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji