Kierunek

INTERDYSCYPLINARNA DIAGNOZA, STYMULACJA I TERAPIA DZIECI OD URODZENIA DO 3 ROKU ŻYCIA | CIESZYN

Tryb: Hybrydowe Zapisz się

Studia podyplomowe Interdyscyplinarna diagnoza, stymulacja i terapia dzieci od urodzenia do 3 roku życia realizowanych przez Akademię WSB w Cieszynie przygotowują do pracy z najmłodszymi do 3 roku życia; mogą stanowić wiedzę uzupełniającą z zakresu Integracji Sensorycznej w pracy z małymi dziećmi. Dzięki najnowszej wiedzy, popartej badaniami naukowymi z całego świata, Słuchacze będą mogli promować profilaktykę i prewencję w zakresie opieki, usprawniania i stymulacji małych dzieci.

Absolwenci tego kierunku będą stanowi jedyną grupę terapeutów w Polsce, którzy będą potrafili profesjonalnie i interdyscyplinarnie pracować z najmłodszą grupą dzieci, zarówno tą ze zdiagnozowanymi deficytami, jak i tą, będącą w obserwacji, we wspomaganiu.

W ramach studiów słuchacze zdobywają poszerzoną wiedzę z zakresu:

 • zagadnień związanych z teorią i praktyką Integracji Sensorycznej i rehabilitacji małego dziecka,
 • neurologii dziecięcej i psychiatrii,
 • psychologii klinicznej,
 • embriologii i neonatologii,
 • wczesnej interwencji dziecka do lat 3,
 • budowy i funkcjonowania zmysłów małego dziecka – fizjologia i patologia,
 • rozwoju zaburzeń w funkcjonowaniu  zmysłów,
 • metodologii wspomagania dysfunkcji dzieci,
 • analizy i oceny prowadzonych badań,
 • rozumienia problemów rodzin dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi,
 •  zaburzeń w rozwoju dzieci i możliwości holistycznej pomocy – rodzaje, sposoby, techniki [z praktycznym zastosowaniem],
 • wyposażenia warsztatu  pracy terapeuty małego dziecka dysfunkcyjnego i dziecka do wczesnej interwencji terapeutycznej,
 • współpracy z rodzicem, będącym w traumie i depresji,
 • prowadzenia holistycznej diagnozy i terapii z dziećmi do 3 roku życia,
 • wsparcia terapeutycznego a stymulacji terapeutycznej,
 • dietetyki i wsparcia medycznego dzieci małych.

Absolwent studiów będzie potrafił:

 • współdziałać i pracować w grupie: dziecko – rodzic – terapeuta – zespół specjalistów
 • dokonać  interpretacji  zachowań wynikających z deficytów rozwojowych dziecka,
 • diagnozować występujące zaburzenia u dzieci i kierować do poszczególnych specjalistów,
 • odpowiednio interpretować wyniki badań,
 • opracowywać wyniki badań,
 • wdrożyć do działania wsparcie metodami holistycznymi z zakresu wspomagania małych dzieci do 3 roku życia,
 • tworzyć system współpracy z rodziną i otoczeniem,
 • wdrożyć program rehabilitacji,
 • rozpoznać trudność dziecka i ocenić, czy interwencja powinna być skierowana na terapię i jaką, czy na stymulację,
 • przeprowadzić profesjonalną i dokładną, holistyczną diagnozę małego dziecka,
 • prowadzić holistyczną, interdyscyplinarną terapię lub stymulację małego dziecka.

Studia podyplomowe Interdyscyplinarna diagnoza, stymulacja i terapia dzieci od urodzenia do 3 roku życia adresowane są do Terapeutów Integracji Sensorycznej, fizjoterapeutów, logopedów, neurologopedów, lekarzy, terapeutów zajęciowych, pedagogów, psychologów, położnych, pielęgniarek i innych terapeutów pracujących z dziećmi do 3 roku życia.

 • Atuty

  • kierunek jest nowatorskim i autorskim podejściem do holistycznej pracy z małym dzieckiem do 3 roku życia – jedyne takie studia w Polsce!

  • słuchacze w ramach studiów otrzymują certyfikat/dyplom potwierdzających ukończenie 2-semstralnych studiów, wydany przez Akademię WSB,

  • zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi w formie wykładów, seminariów, warsztatów, ćwiczeń (praca z dziećmi, obserwacja na Sali),

  • współpraca z najlepszymi ośrodkami z takich miast jak: Bielsko-Biała, Jastrzębie-Zdrój, Cieszyn, Rybnik, Żory.
  • wśród prowadzących zajęcia są praktycy-pasjonaci z wieloletnim doświadczeniem (lekarze, terapeuci, logopedzi, neurologopedzi, psycholodzy, pedagodzy, fizjoterapeuci, terapeuci SI, dietetycy, nutrigenomicy, kurator), którzy są czynnymi terapeutami, ale także naukowcami, badającymi zastosowanie technik terapeutycznych w praktyce rehabilitacyjnej małego dziecka do 3 roku życia.

    

 • Program

  A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

  1. Budowa i funkcje układu nerwowego. Anatomia i fizjologia
  2. Neurofizjologiczne podstawy rozwoju dziecka do 3 roku życia.
   Rozwój ruchowy i psychoruchowy dziecka – patologia i fizjologia
  3. Biomedyczne uwarunkowania rozwoju człowieka. Budowa i funkcje zmysłów od poczęcia
  4. Psychologia rozwojowa małego dziecka
  5. Podstawa prawna w organizacji WWR, KS i pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  6. Diagnoza funkcjonalna dzieci z deficytami do 3 roku życia
  7. Diagnostyka i fizjoterapia pediatryczne
  8. Metodyka pracy z dziećmi z deficytami neurorozwojowymi
  9. Diagnoza i terapia neurologopedyczne
  10. Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej u dzieci do 3 roku życia – standardy

  B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

  1. Embriologia
  2. Opieka neonatologiczna
  3. Wczesna diagnostyka i stymulacja u noworodków i niemowląt
  4. Klasyfikacja zaburzeń rozwojowych
  5. Diagnoza i terapia całościowych zaburzeń rozwoju
  6. Specyfika pracy terapeutycznej z wcześniakami
  7. Czynniki wpływające na rozwój zaburzenia i choroby
  8. Odruchy i ich wpływ na rozwój dziecka
  9. Trudności dzieci małych w jedzeniu i karmieniu. Wybiórczość pokarmowa i neofobia
  10. Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej
  11. Leczenie biomedyczne i wsparcie medyczne
  12. Podstawy dietetyki w pracy z dziećmi z deficytami
  13. Trudne zachowania i szybkie rozwiązania
  14. Diagnostyka psychorozwojowa małego dziecka
  15. Wczesne rozpoznanie dysfunkcji i stymulacja
  16. Wprowadzenie do terapii funkcjonalnej (ortodoncja i fizjoterapia)
  17. Rodzina dziecka z trudnościami rozwojowymi
  18. Integracja Sensoryczna w pracy z dziećmi dysfunkcyjnymi
  19. Warsztaty z dziećmi w gabinecie
  20. Seminarium dyplomowe

  Liczba godzin: 365 h (w tym 95 godzin pracy własnej Słuchacza (case study) i 30 h praktyk)

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów.
  • Dni odbywania się zajęć: dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele.
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Dr n. zdr. Marta Wawrzynów

  Doktor nauk o zdrowiu; logopeda i pedagog wczesnej interwencji, specj. neurologopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej (rekomendowany wykładowca PTIS), manualny, TCK, Padovan, miofunkcjonalny, kinesiotapingu, systemu MFS, instruktor masażu Shantala, dietetyk. Specjalizuje się w problematyce zanieczyszczeń środowiskowych i oddziaływań postawy ciała na zaburzenia orofacjalne. Obecnie prowadzi badania na temat skuteczności systemu MFS wykorzystywanego w specjalistycznej terapii dzieci. Wykładowca akademicki i szkoleniowiec, kierownik studiów podyplomowych z zakresu Integracji Sensorycznej i Rehabilitacji Dzieci z ASD, diagnosta i terapeuta zaburzeń ze spektrum autyzmu; autorka licznych publikacji naukowych.

  Więcej

  Joanna Stankiewicz-Trzaskawka

  Terapeuta wielofunkcyjny zaburzeń neurorozwojowych dzieci, wykładowca akademicki, pedagog specjalny z zakresu oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej, terapeuta z zakresu terapii widzenia Vision Therapy (wg dr Willis Clem Maples’ a) oraz sensomotorycznej terapii widzenia, arteterapeuta, terapeuta kinezjologii stosowanej w profilaktyce zdrowia jak również Kinezjologii Edukacyjnej. Moderator trudnych zachowań w szkołach i przedszkolach, terapeuta SI, w trakcie certyfikowania na Skrinera HANDLE w The HANDLE Institut. Od 18 lat wspiera rozwój dzieci zdrowych oraz z wielorakimi wyzwaniami rozwojowymi.Od 15 lat, organ prowadzący, dyrektor, integracyjnego przedszkola Puchatkowa Załoga, w którym sprawuje nadzór nad zespołem specjalistycznym z zakresu terapii i edukacji dzieci zdrowych, z wyzwaniami rozwojowymi oraz organizuje działania edukacyjno-terapeutyczne. Pedagog skupiający wokół swojej działalności wybitnych pedagogów, specjalistów, terapeutów. Organizator kursów, szkoleń, wykładów, konferencji. Współpracuje ze szkołami     i uczelniami, uposaża w wiedzę praktykantów, wolontariuszy oraz studentów. W swojej pracy prezentuje wielopoziomowe, interdyscyplinarne podejście do potrzeb rozwojowych dzieci i środowiska rodzinnego.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Dobro naszych najmłodszych powinno być najważniejszą wartością w ich rozwoju. Dobro tworzą dorośli - prawidłową opieką, pielęgnacją, stymulacją, a jeśli jest konieczne - wsparciem terapeutycznym. Prezentujemy Państwu doskonały program i kadrę wykładowców, którzy pełni zaangażowania i pasji przekażą wiedzę z zakresu interdyscyplinarności w prewencji, stymulacji, diagnozie i terapii dzieci do 3 roku życia. Akademia WSB jest pionierem w kształceniu kadry specjalistów zakresu diagnozy, terapii i rehabilitacji małych dzieci. Serdecznie zapraszam.

  dr n. zdr. Marta Wawrzynów
  Wykładowca Akademii WSB

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 700 zł do 5 października 2021
  II 700 zł do 5 listopada 2021
  III 700 zł do 5 grudnia 2021
  IV 700 zł do 5 stycznia 2022
  V 700 zł do 5 lutego 2022
  VI 700 zł do 5 marca 2022
  VII 400 zł do 5 kwietnia 2022
  Ogółem 4900 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji