Kierunek

JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ - STUDIA KWALIFIKACYJNE | CIESZYN

Tryb: Hybrydowe

3200 zł  4200 zł  wykorzystaj okazję!

Zapisz się
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

Celem studiów jest opanowanie sprawności językowych takich jak czytanie z zrozumieniem, słuchanie ze zrozumieniem, pisanie, mówienie oraz struktur gramatyczno-leksykalnych na poziomie B2, wymaganym do przystąpienia do egzaminów: Pearson Test of English, Level3 lub First Certificate In English (FCE). Jeden z wymienionych certyfikatów  jest wymagany do kwalifikacji uprawniających do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim w klasach dwujęzycznych, zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia MEN  w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Adresatami studiów są absolwenci, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne i  wykazują się znajomością języka na poziomie średniozaawansowanym (B1 według ESOKJ), zainteresowane nauczaniem przedmiotów w języku angielskim (klasy dwujęzyczne), a także nauczaniem języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Przed rozpoczęciem zajęć kandydat  wypełnia test z języka angielskiego. Istnieje też możliwość bezpłatnego umówienia się na konsultacje z lektorem języka angielskiego.

 • Atuty

  • zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi w formie warsztatów w małych grupach

  • zajęcia prowadzone są przez zespół wybranych specjalistów będących zarówno teoretykami jak i praktykami, w tym native speakerów

  • kurs przygotowujący do egzaminu Pearson Test of English Level 3

  • kurs przygotowujący do egzaminu FCE

 • Program

  Moduł: Praktyczna nauka języka angielskiego

  1.       Znajomość struktur gramatycznych i leksykalnych

  2.       Umiejętność czytania ze zrozumieniem

  3.       Umiejętność słuchanie ze zrozumieniem

  4.       Warsztaty komunikacji

  5.       Formy pisemne

  Moduł:  Metodyka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

  1.       Nauka języka angielskiego a możliwości psychofizyczne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

  2.       Wczesna edukacja językowa

  3.       Praktyczne metody kształcenia sprawności językowych

  4.       Warsztat pracy nauczyciela

  Praktyka zawodowa

  Liczba godzin: 425 (w tym 60 godzin praktyk)

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci na studia musza posiadać wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne, a także znajomość języka na poziomie średniozaawansowanym (B1 według ESOKJ)
  • Czas trwania: 3 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 3 egzaminami po każdym semestrze studiów oraz zaliczeniem praktyki.
  • Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele.
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Barbara Borkowska-Kępska

  Wykładowca języka angielskiego i angielskiego języka specjalistycznego prawniczego i biznesu (ESP) w Studium Języków Obcych oraz na kierunku Filologia Angielska w Akademii WSB. Posiada wieloletnie doświadczenie jako trener językowy kadry zarządzającej w firmach międzynarodowych. Absolwentka filologii angielskiej oraz studiów podyplomowych na kierunku Handel Zagraniczny. Współautorka i redaktorka monografii „LSP Perspectives” oraz „LSP Perspectives 2. Nowe perspektywy” poświęconej nauczaniu, badaniu i tłumaczeniu języków specjalistycznych oraz organizator konferencji naukowych w tej tematyce. Członek zespołu redakcyjnego czasopism Forum Scientiae Oeconomia oraz Security Forum. Zainteresowania naukowe to m.in. różnice międzykulturowe w biznesie oraz dydaktyka języków obcych, w tym międzykulturowa i specjalistyczna. Jest także tłumaczem przysięgłym języka angielskiego oraz egzaminatorem TOEIC i PTE.

  Więcej

  dr Łukasz Mencner

  Adiunkt w katedrze pedagogiki Akademii WSB. Absolwent filologii angielskiej oraz doktor nauk o zdrowiu w zakresie historii medycyny brytyjskiej. Lektor z kilkunastoletnim doświadczeniem, tłumacz tekstów medycznych, a także autor oraz współautor 19 publikacji naukowych (11 angielskich oraz 8 polskich) z zakresu medycyny, historii medycyny brytyjskiej oraz szeroko pojętego kształcenia dorosłych. Były członek Royal Society of Medicine w Londynie.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Ukończenie studiów podyplomowych przyczynia się do poszerzenia kwalifikacji zawodowych i możliwości zatrudniania. Doskonała organizacja sprawia, że nie kolidują one z pracą zawodową a ich intensywność i rozsądne rozplanowanie przyczynia się do rozwinięcia wszystkich sprawności i umiejętności językowych, co pozwala na zdanie międzynarodowego egzaminu z języka angielskiego, dającego uprawnienia do nauczania w przedszkolach oraz w edukacji wczesnoszkolnej.

   

  Barbara Borkowska-Kępska
  Wykładowca i tłumacz przysięgły Akademii WSB

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 600 zł do 5 października 2022
  II 600 zł do 5 listopada 2022
  III 600 zł do 5 grudnia 2022
  IV 600 zł do 5 marca 2023
  V 500 zł do 5 kwietnia 2023
  VI 500 zł do 5 września 2023
  VII 500 zł do 5 października 2023 
  Ogółem 4200 zł  

   

 • Bonifikaty

  BONIFIKATA DO 31.05.2022

  Bonifikata terminowa na studia podyplomowe w wysokości 1000 zł. Liczy się czas rejestracji na studia. Zgłoś się przed 31 maja 2022

  Więcej

  PROMOCJA "ABSOLWENT"

  Absolwenci Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu
  w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki;

  Więcej

  BONIFIKATA RODZINNA

  Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

  Więcej

  BONIFIKATA DLA FIRM

  Pracownicy firm i instytucji stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji) otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

  Więcej

  PROMOCJA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

  Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe

  Więcej
Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji