Kierunek

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE-KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE | CIESZYN

Tryb: Hybrydowe Zapisz się
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Program na studiach podyplomowych Wychowanie do życia w rodzinie - kwalifikacyjne studia podyplomowe realizowanych przez Akademię WSB w Cieszynie jest zgodny z przepisami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

Celem studiów podyplomowych Wychowanie do życia w rodzinie - kwalifikacyjne studia podyplomowe jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” w szkole podstawowej i ponadgimnazjalnej. Oprócz uzyskania kwalifikacji zawodowych, przygotowania merytorycznego, studia kształtują umiejętności metodyczne, doskonalą umiejętności osobiste i społeczne konieczne w pracy nauczyciela, wychowawcy.

Studia skierowane są dla absolwentów pedagogiki studiów licencjackich lub magisterskich mających już uprawnienia pedagogiczne, dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dla absolwentów innych kierunków niż pedagogika posiadających uprawnienia pedagogiczne.

 • Atuty

  • studia dają kwalifikacje do nauczania przedmiotu z zakresu Wychowania do życia w rodzinie w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych
  • Absolwenci studiów integrują wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych
  • w ramach zajęć Słuchacze nabywają kompetencje do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie z uwzględnieniem etapu kształcenia i potrzeb grupy
 • Program studiów

  1. Wprowadzenie do nauk o rodzinie
  2. Podstawy psychologii rozwojowej, społecznej i osobowości
  3. Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka
  4. Psychologia małżeństwa i rodziny
  5. Socjologia małżeństwa i rodziny
  6. Pedagogika małżeństwa i rodziny
  7. Wybrane zagadnienia etyki i bioetyki rodziny
  8. Mechanizmy życia rodzinnego
  9. Podstawy wychowania do życia w rodzinie
  10. Podstawy seksuologii i edukacji seksualnej
  11. Metody planowania rodziny
  12. Komunikacja w rodzinie
  13. Metodyka przedmiotu "wychowanie do życia w rodzinie"
  14. Profilaktyka zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym młodzieży
  15. Wybrane problemy patologii życia małżeńskiego i rodzinnego
  16. Psychologiczne mechanizmy konfliktów w rodzinie
  17. Poradnictwo małżeńskie i rodzinne
  18. Wybrane problemy funkcjonowania rodziny we współczesnym świecie
  19. Polityka rodzinna w Polsce i UE
  20. Rodzina w świetle prawa
  21. Metodyka pracy asystenta rodzinnego
  22. Warsztaty umiejętności mediacji rodzinnych
  23. Seminarium dyplomowe
  24. Praktyka pedagogiczna

   

   Liczba godzin: 350

   

  Informacje dodatkowe

  • Studia skierowane są dla absolwentów pedagogiki studiów licencjackich lub magisterskich mających już uprawnienia pedagogiczne, dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dla absolwentów innych kierunków niż pedagogika posiadających uprawnienia pedagogiczne.
  • Czas trwania: 3 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 3 egzaminami po każdym semestrze studiów oraz zaliczeniem praktyki.
  • Dni zajęć: wtorek, czwartek w godz. 16:15-20:30
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Ks. dr Michał Borda

  Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli.

  Więcej

  Mirosława Bochner

  Psycholog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/335, coach International Coach Federation. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz kurs kwalifikacyjny z zarządzania w oświacie. Absolwentka wielu szkoleń doskonalących umiejętności pomocy i wsparcia psychologicznego prowadzonych przez specjalistów z Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi, Instytutu Gestalt w Krakowie, Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodka Synapsis w Warszawie. Ukończyła szkolenie w zakresie terapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Zgodnie z założeniami zajęcia WDŻ mają wspierać rodziców w wychowywaniu dzieci głównie w tych obszarach, o których w wielu domach nie mówi się wiele, albo nie rozmawia się wcale. Dlatego też poruszane na zajęciach tematy mają wspierać rodziców w ich roli wychowawczej, pomagać dzieciom we właściwym przeżywaniu okresu dojrzewania i zrozumieniu emocji, przedstawiać normy społeczne, pomagać znajdować odpowiedzi na podstawowe pytania egzystencjalne, wspierać w kształtowaniu hierarchii wartości, ale też – jak czytamy w podstawie programowej tego przedmiotu – wzmacniać proces identyfikacji z własną płcią.

   

  Mirosława Bochner
  Wykładowca Akademii WSB, psycholog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 600 zł do 5 października 2022
  II 600 zł do 5 listopada 2022
  III 500 zł do 5 grudnia 2022
  IV 500 zł do 5 lutego 2023
  V 500 zł do 5 marca 2023
  VI 500 zł do 5 kwietnia 2023
  VII 500 zł do 5 września 2023
  VIII 500 zł do 5 października 2023
  Ogółem 4500 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji