Kierunek

ARTETERAPIA | CIESZYN

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________



Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Arteterapia - studia podyplomowe w Cieszynie

Celem studiów podyplomowych z Arteterapii realizowanych w Cieszynie jest merytoryczne przygotowanie do organizowania i przeprowadzania procesu arteterapeutycznego z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi zarówno zdrowymi, jaki i z dysfunkcjami oraz z osobami niepełnosprawnymi. Słuchacze zdobędą m.in. wiedzę psychologiczno-pedagogiczną, wiedzę z  zakresu nauk o sztuce oraz nabędą umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu arteterapii. Zapoznani zostaną z metodami i technikami arteterapeutycznymi oraz rozwiną własny potencjał twórczy.

Absolwenci studiów podyplomowych Arteterapia będą przygotowani do pracy m.in. w placówkach specjalnych, świetlicach terapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych. Będą potrafili w swojej pracy dobierać i stosować metody z wykorzystaniem różnorodnych rodzajów ekspresji twórczej i środków artystycznych.

Studia podyplomowe z Arteterapii adresowane są do absolwentów studiów wyższych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (m.in. pedagogiki, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, filologii) oraz studiów artystycznych (m.in. muzyki, sztuk plastycznych, grafiki, rzeźby).

Studia są także propozycją dla pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, pracowników placówek kulturalno-oświatowych oraz osób, które planują podjąć pracę w takich placówkach.

 • Atuty

  • praktyczne poznanie procesu arteterapeutycznego
  • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę (m.in. Roberta Talarczyka – dyrektora Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach)
  • absolwenci kierunku mogą ubiegać się o certyfikat arteterapeuty w jednym ze stowarzyszeń
  • absolwenci kierunku mogą ubiegać się o członkostwo w stowarzyszeniach zrzeszających arteterapeutów
  • poznanie roli sztuk plastycznych, muzyki, tańca, biblioterapii i dramy w procesie terapeutycznym
 • Program

  • Podstawy teoretyczne arteterapii
  • Psychologia ogólna (w tym psychologia rozwojowa i osobowości)
  • Rozwój człowieka – aspekt biomedyczny
  • Pedagogika specjalna
  • Psychologia kliniczna (w tym elementy psychopatologii)
  • Psychopedagogika twórczości
  • Podstawy psychoterapii
  • Podstawy wiedzy o sztuce
  • Terapia zajęciowa – warsztaty praktyczne
  • Etyka zawodu arteterapeuty
  • Terapia przez sztuki plastyczne  
  • Terapia przez sztuki użytkowe  
  • Muzykoterapia
  • Choreoterapia  
  • Biblioterapia  
  • Teatroterapia
  • Filmoterapia  
  • Arteterapia w edukacji, rozwoju i terapii
  • Projekt arteterapeutyczny

  Liczba godzin: 360

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 3 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 3 egzaminami po każdym semestrze studiów oraz projektem arteterapeutycznym
  • Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele.
  • Część zajęć w formule online

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Marta Ir

  Terapeuta, pedagog specjalny z ponad 25 letnim stażem, specjalista w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem, trener TUS SST. Członek Zespołu Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu, Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola „Wesołe Słoneczka” z oddziałami integracyjnymi w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Snoezelen – Sala Doświadczeń Świata.

  Więcej

  Gabriela Zbieg

  Aktorka Sceny Muzycznej, nauczyciel, trener. Autorka i reżyser widowisk teatralnych dla dzieci i młodzieży. Staż aktorski rozpoczęła w Gliwickim Teatrze Muzycznym, po zdobyciu państwowego dyplomu pracowała w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Ukończyła studia z obszarów: Pedagogika Artystyczna,  Zarządzanie w Oświacie, Oligofrenopedagogika oraz 3-stopniowe szkolenie Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, Asystent rodziny i pedagoga domowego. Posiada Certyfikat Polskiej Akademii NLP. Na swoim koncie ma autorskie opracowania programów edukacyjnych i terapeutycznych. Posiada 8-letnie doświadczenie na stanowisku w-ce dyrektora placówki edukacyjnej przedszkola integracyjnego. Obecnie dyrektor Teatru Edukacyjnego, założycielka Akademii Kreatywnej Twórczości w placówkach oświatowych i kulturalnych, gdzie odbywają się zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży. Odpowiada za organizację i prowadzenie zajęć edukacyjno - wychowawczych dla Urzędu Miasta Chorzów. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli od przedszkola po szkoły średnie oraz dla studentów w Polsce i za granicą.

  Więcej

  Nina Myalska

  Pedagog terapeuta, rewalidant. Psychoterapeutka w nurcie poznawczo-behawioralnym, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła filozofią na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz pomoc psychologiczną i rozwiązania systemowe dla rodzin w kryzysie na Uniwersytecie SWPS. W swojej pracy wykorzystuje biblioterapię, Metodę Dobrego Startu, teatrzyk Kamishibai, arteterapię, trening uważności i techniki relaksacyjne. Pracuje z rodzinami w kryzysie, z osobami ze spektrum autyzmu, dziećmi i młodzieżą z problemami emocjonalnymi czy trudnościami szkolnymi. Pomaga rodzinom adopcyjnym. Autorka opowieści o adopcji Kot, Tygrys i niebo pełne gwiazd

  Więcej
 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 1000 zł do 5 października 2024
  II 1000 zł do 5 listopada 2024
  III 1000 zł do 5 stycznia 2025
  IV 1000 zł do 5 lutego 2025
  V 700 zł do 5 marca 2025
  Ogółem 5 000 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  PROMOCJA "ABSOLWENT"

  Absolwenci Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu
  w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki;

  Więcej

  BONIFIKATA RODZINNA

  Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

  Więcej

  BONIFIKATA DLA FIRM

  Pracownicy firm i instytucji stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji) otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

  Więcej

  PROMOCJA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

  Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe

  Więcej