Kierunek

MENEDŻER JAKOŚCI | CIESZYN

Tryb: Hybrydowe Zapisz się

Program studiów Menedżer jakości realizowanych w Cieszynie opracowany przez  TÜV NORD Polska Sp. z o.o. oraz Akademię WSB uwzględnia najnowsze wymagania standardów ISO 45001:2018, ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Na dzisiejszym, konkurencyjnym rynku, jakość produktów i usług stanowi o sukcesie przedsiębiorstwa. Istnieje więc duże zapotrzebowanie środowiska biznesowego na specjalistów skutecznie zarządzających jakością. Dzięki ich umiejętnościom i kompetencjom firmy mogą się rozwijać, zwiększać sprzedaż i zdobywać nowe rynki.

Celem studiów podyplomowych Menedżer jakości jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy, niezbędnej przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według najnowszych międzynarodowych standardów, a tym samym przygotowanie do wykonywania odpowiedzialnych zadań w poszczególnych obszarach zarządzania jakością. Wiedza i kompetencje praktyczne umiejetności w trakcie studiów, profesjonalnie udokumentowane stosownymi certyfikatami kompetencji, są ważnym atutem w rozwoju kariery zawodowej oraz powodują wzrost siły przetargowej na rynku pracy.

 • Atuty

  • absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jakością. Dodatkowo, po zdanych egzaminach, otrzymują certyfikaty kompetencji wydane przez TÜV NORD Polska - Pełnomocnika SZJ i Menedżera SZJ (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie) oraz Certyfikat Auditora wewnętrznego ZSZ TÜV NORD Polska*
  • bezpłatne, autorskie materiały szkoleniowe zawierające normy i zagadnienia certyfikacji
  • zajęcia prowadzone przez praktyków z jednej z czołowych firm w zakresie zarządzania jakością TÜV NORD Polska
  • możliwa certyfikacja z zakresu zarządzania projektem i procesami Green Belt - Lean Six Sigma i Black Belt - Lean Six Sigma
  • certyfikaty potwierdzające znajomość metod: Metoda Kaizen, Six Sigma, system 5S.

  *certyfikaty dodatkowo płatne, dostępne na preferencyjnych warunkach dla słuchaczy studiów podyplomowych Akademii WSB

 • Partnerzy

  Studia Podyplomowe na kierunku Zarządzanie Jakością są organizowane we współpracy z firmą TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (Technischer Überwachungs-Verein/Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego), jedną ze spółek TUV NORD GROUP, lidera w dziedzinie systemów zarządzania. Spółka zatrudnia obecnie około 10 000 pracowników zatrudnionych na całym świecie. Grupa TÜV NORD działa na terenie Europy, Ameryki, Azji i Płn. Afryki. Jest reprezentowana na większości światowych rynków, w 70 krajach świata. Celem Grupy TÜV NORD jest dyspozycyjność dla klientów w każdym zakątku globu, jako czołowej firmy zajmującej się certyfikacją oraz odbiorami technicznymi i szkoleniami.

  www.tuv-nord.pl

 • Program

  1. System zarządzania jakością: Kontekst organizacji i przywództwo
  2. System zarządzania jakością: Wsparcie i zapewnienie zasobów
  3. Zarządzanie ryzykiem
  4. Nadzór nad działaniami operacyjnymi i dostawcami zewnętrznymi
  5. Ocena wyników, monitorowanie i pomiary, analiza oraz doskonalenie
  6. System Zarządzania Środowiskowego
  7. System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
  8. Auditowanie systemu zarządzania jakością i jego certyfikacja
  9. Podstawy komunikacji, prezentacji i moderacji
  10. Przywództwo, planowanie i skuteczne zarządzanie procesami
  11. Wiedza w organizacji, rola kompetencji w produkcji i dostarczaniu usługi
  12. Odpowiedzialność i prawo
  13. Narzędzia i metody do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia
  14. Metody statystyczne
  15. Zarządzanie niezgodnościami i procesy doskonalenia
  16. Narzędzia ciągłego doskonalenia
  17. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

  Liczba godzin – 176 godzin

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów.
  • Dni odbywania się zajęć: dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele.
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Andrzej Żukowski

  Senior Manager ds. Edukacji TUV NORD Polska. Trener i wykładowca w zakresie systemów zarządzania, z ponad 25 letnim doświadczeniem dydaktycznym. Uznany przez International Register of Certificated Auditors (IRCA) w Londynie jako Wykładowca Wiodący w zakresie Quality Management Systems. Współpracuje jako trener i wykładowca z wieloma uczelniami w kraju, w tym m.in. z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej. Od ponad 20 lat przeprowadza audity certyfikacyjne, nadzoru i recertyfikacyjne,  jako certyfikowany Lead Auditor TUV NORD CERT GmbH.

  Posiada również doświadczenia konsultingowe w zakresie projektowania i wdrażania systemów zarządzania jakością, środowiskowych, BHP i HACCP, w wielu polskich przedsiębiorstwach. Swoje wieloletnie doświadczenie menedżerskie w zarządzaniu uwzględnia w zajęciach dydaktycznych, co stanowi dużą wartość praktyczną dla studentów i skutecznie rozwija ich kompetencje. Jest autorem licznych programów szkoleniowych wspierających rozwój kompetencji w zakresie systemów zarządzania i przeprowadzania auditów.

  Więcej

  dr Adrian Cierpioł

  Kwalifikowany trener  jednostki TUV NORD Polska – jednostki certyfikującej  ze 140-letnią tradycję na świecie i ponad 20-letnią w Polsce. Współpracował jako szkoleniowiec i  doradca w ponad 150-u organizacjach konsultując proces wdrażania systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, bhp, bezpieczeństwem informacji oraz bezpieczeństwem żywności HACCP. Jeden z pierwszych konsultantów prowadzących prace wdrożeniowe systemów zarządzania jakością w oświacie wg normy ISO 29990. Auditor wewnętrzny systemów jakości oraz środowiskowego. Zrealizował kilkaset szkoleń i kursów. Prowadzi m.in. renomowane kursy oraz szkolenia dla Menedżerów jakości, Pełnomocników ds. systemów zarządzania i auditorów wewnętrznych.

  Więcej

  Przemysław Szczurek

  Z branżą IT związany od ponad 12 lat. Obecnie pełni funkcję Senior Managera ds. Bezpieczeństwa Informacji w TÜV NORD Polska, gdzie odpowiada za rozwój i sprzedaż usług związanych z normami: ISO 27001, ISO 20000, ISO 22301 oraz tematyką Ochrony Danych Osobowych i Cyberbezpieczeństwa. Posiada certyfikaty: Audytora Wiodącego ISO 27001, ISO 20000, Audytora Wewnętrznego ISO 22301, Incident Response Managera i Inspektora Ochrony Danych. Jest egzaminatorem w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z ramienia TÜV NORD Polska. Jako trener TÜV NORD i wykładowca akademicki duży nacisk stawia na świadomość kadry.

  Więcej

  Paweł Karpiński

  Prezes Zarządu WISO GROUP Sp. z o.o., doradca oraz audytor zewnętrzny ds. zintegrowanych systemów zarządzania (ZSZ). Skuteczny mówca, potrafiący z wielkim entuzjazmem oraz pasją dzielić się praktycznymi doświadczeniami i przemyśleniami na temat metod wdrażania, utrzymywania, doskonalenia, a także audytowania systemów zarządzania jakością wg normy ISO 9001, systemu zarządzania energią wg normy ISO 50001, systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001, systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001 oraz  systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N-18001 oraz ISO 45001. Swoje systemowe doświadczenia zbudował pracując dla firm wymagających wysokiej sprawności decyzyjne. W swojej praktyce trenerskiej posiada na koncie ponad 3000 godzin szkoleń z zakresu ZSZ, w tym warsztatów realizowanych pod marką WISO GROUP Sp. z o.o. zarówno dla uczelni wyższych oraz najbardziej cenionych jednostek certyfikujących w Polsce.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Dzięki połączeniu blisko 140-letniego międzynarodowego doświadczenia Grupy TÜV NORD oraz najwyższych standardów edukacyjnych Akademii WSB, powstała niepowtarzalna oferta edukacyjna studiów podyplomowych „Zarządzanie Jakością”. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie tych studiów, profesjonalnie udokumentowane stosownymi certyfikatami kompetencji, są ważnym atutem w rozwoju kariery zawodowej oraz powodują wzrost siły przetargowej na rynku pracy.

  Andrzej Żukowski
  Dyrektor  ds. Edukacji TÜV NORD Polska

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 700 zł do 5 października 2021
  II 700 zł do 5 listopada 2021
  III 600 zł do 5 grudnia 2021
  IV 600 zł do 5 lutego 2022
  V 600 zł do 5 marca 2022
  VI 300 zł do 5 kwietnia 2022
  Ogółem 3800 zł  

   

 • Bonifikaty

  BONIFIKATA DO 31.10

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 500 zł

  Więcej

  PROMOCJA "ABSOLWENT"

  Absolwenci Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu
  w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki;

  Więcej

  BONIFIKATA RODZINNA

  Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

  Więcej

  BONIFIKATA DLA FIRM

  Pracownicy firm i instytucji stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji) otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

  Więcej

  PROMOCJA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

  Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe

  Więcej
Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji