Kierunek

MENEDŻER LOGISTYKI | CIESZYN

Tryb: Hybrydowe Zapisz się

Zajęcia w ramach studiów podyplomowych Menedżer logistyki realizowanych przez Akademię WSB w Cieszynie pozwolą słuchaczom zrozumieć, iż zarządzanie logistyczne wspiera ogólne cele przedsiębiorstwa i jego podstawowe strategie. Celem studiów jest zdobycie i pogłębienie wiedzy logistycznej, poznanie kluczowych zależności zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i transportowo-spedycyjnych, doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem procesami logistycznymi oraz podejmowanie decyzji i realizacja samodzielnych projektów.

Studia podyplomowe Menedżer logistyki przygotowują słuchaczy do pracy na różnych szczeblach zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie oraz wykorzystywania narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji logistycznych. Pozwalają na analizę przypadków logistycznych i nabycie  umiejętności menedżerskich.

Studia podyplomowe Menedżer logistyki oferowane w Cieszynie adresowane są do menedżerów zarządzających procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie, specjalistów z zakresu różnych sfer zarządzania logistycznego, pracowników komórek organizacyjnych firmy bezpośrednio lub pośrednio związanych z procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie, pracowników marketingu i zaopatrzenia oraz osób, które są zainteresowane problematyką logistyki i transportu.

 • Atuty

  • w ramach zajęć słuchacze zdobywają certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w Transporcie TÜV Nord Polska.

  • zajęcia realizowane przez Akademię WSB w Cieszynie, prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz specjalistów z zakresu logistyki i zarządzania, praktyków w dziedzinie prawa transportowego, menedżerów logistyki, spedytorów najlepszych polskich firm.

  • udział w minimum 3 grach biznesowych i decyzyjnych.

 • Partner

  Studenci Akademii WSB w Cieszynie w ramach studiów podyplomowych  mogą uzyskać certyfikaty przyznawane przez partnera uczelni firmę TUV NORD Polska - będącą częścią międzynarodowego koncernu TUV NORD GROUP działającego na wszystkich kontynentach od prawie 140 lat. TUV NORD działa na rynku polskim od 26 lat pozostając w gronie liderów swojej branży.

 • Program

  1. Zintegrowane zarządzanie logistyczne
  2. Logistyczna obsługa klienta i zarządzanie relacjami
  3. Logistyka transportu i spedycja
  4. Zarządzanie magazynami i tworzenie centrów logistycznych
  5. Zarządzanie łańcuchem dostaw
  6. Prognozowanie i zarządzanie zapasami
  7. Spedycja i obsługa celna
  8. Prawo handlowe, transportowe, ubezpieczeniowe, celne i cywilne
  9. Systemy informatyczne w logistyce
  10. Zarządzanie produkcją i logistyka produkcji
  11. Ekologistyka
  12. Zarządzanie logistyczne w firmach usługowych
  13. Zarządzanie bezpieczeństwem a logistyka transportu
  14. Zarządzanie jakością w transporcie
  15. Logistyka opakowań zwrotnych
  16. Gra biznesowa - symulacyjna.

  Liczba godzin - 200 godzin

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów.
  • Dni odbywania się zajęć: dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele.
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Prof. dr hab. inż. Marek Sitarz

  Kierownik Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB. Kierownik lub uczestnik około 150 prac dla polskich i zagranicznych zakładów przemysłowych (ALSTOM, SIEMENS, BOMBARDIER, PLASSER&THEURER, LUCCHINI, BUMAR, GRIFFIN, PKP, Huta Bankowa), kierownik grantów Komitetu Badań Naukowych (zwykłych, celowych, zamawianych ) i projektów dla Ministerstwa Transportu i Urzędu Marszałkowskiego województwa Śląskiego, kierownik lub uczestnik czterech europejskich grantów (V i VI Program UE), członek Prezydium Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Sekcji Technicznych Środków Transportu, koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Transportu Szynowego, organizator wielu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowo-technicznych. Odbywał staże zagraniczne we Włoszech, Rosji i Wielkiej Brytanii. Zainteresowania naukowo – badawcze: Projektowanie i eksploatacja pojazdów, zintegrowane systemy transportowe, logistyka w transporcie. Autor lub współautor 8 monografii krajowych lub zagranicznych związanych z transportem szynowym, autor 150 artykułów krajowych i zagranicznych związanych z transportem, członek wielu komitetów naukowych krajowych i zagranicznych konferencji związanych z transportem.

  Więcej

  dr inż. Pawel Sobczak

  Adiunkt w Katedrze Transportu i Informatyki Akademii WSB. Jego działalność naukowa obejmuje między innymi zagadnienia logistyki, magazynowania oraz konstrukcji i eksploatacji maszyn transportowych. Oprócz doświadczenia w pracy ze studentami, posiada również bogate doświadczenie w pracy z uczniami, jako nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie „Technik eksploatacji portów i terminali”. Jest również współautorem programu nauczania w zawodzie „Technik transportu drogowego”, a także recenzentem etapu praktycznego i teoretycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie „Technik eksploatacji portów i terminali” oraz autorem zestawu egzaminacyjnego potwierdzającego kwalifikację „A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach”. Doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. W ramach swojej działalności naukowej i dydaktycznej zajmuje się m.in. zagadnieniami gospodarki magazynowej, w tym zastosowania informatycznych systemów magazynowania oraz analizą systemów transportu publicznego. Posiada również doświadczenie we współpracy z firmami z obszaru logistyki, w tym logistyki  magazynowej. Certyfikowany Tutor 1 stopnia Collegium Wratislaviense oraz Certyfikowany konsultant oprogramowania Flexsim: „FlexSim - The Business Process Simulation Consultant” oraz “The Certification for FlexSim Trainer – University Level”.

  Więcej

  Aneta Gawlas

  Coach i trener biznesu z bogatą praktyką zawodową, absolwentka prestiżowej Szkoły Trenerów Biznesu, kursu European Business Trainer&Coaching Clinic (Corporate Coach U), z wykształcenia pedagog. Propagatorka lifelong learning - idei promującej edukację przez całe życie. Ceniona przez uczestników za praktyczne podejście, urozmaicone i angażujące formy prezentacji trudnych zagadnień. Specjalizuje się w podnoszeniu kompetencji miękkich pracowników każdego szczebla.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Menedżer logistyki jest kierownikiem zespołu, który zajmuje się koordynacją i organizacją procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. Menedżer opracowuje wewnętrzne normy i procedury, prowadzi szkolenia dla pracowników, sporządza niezbędną dokumentację i nadzoruje prace podległego personelu. Do jego zadań należy m.in. zarządzanie siecią podwykonawców, dostawców, negocjowanie warunków zawieranych umów, wdrażanie norm jakościowych, etc. Osoba obsadzona na tym stanowisku kontroluje generowane na bieżąco wyniki finansowe i przygotowuje okresowe raporty na ręce bezpośrednich przełożonych. To bardzo ważna i odpowiedzialna rola w organizacji, na którą  - na obecnym rynku pracy – wciąż jest zapotrzebowanie. Dlatego polecam studia na kierunku Menedżer logistyki, które przygotowują w sposób kompleksowy i praktyczny do pracy na wspomnianym stanowisku.

  dr inż. Pawel Sobczak
  Adiunkt w Katedrze Transportu i Informatyki Akademii WSB

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 600 zł do 5 października 2021
  II 600 zł do 5 listopada 2021
  III 600 zł do 5 grudnia 2021
  IV 600 zł do 5 lutego 2022
  V 600 zł do 5 marca 2022
  VI 300 zł do 5 kwietnia 2022
  Ogółem 3600 zł  

   

 • Bonifikaty

  BONIFIKATA DO 22.09

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 500 zł

  Więcej

  PROMOCJA "ABSOLWENT"

  Absolwenci Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu
  w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki;

  Więcej

  BONIFIKATA RODZINNA

  Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

  Więcej

  BONIFIKATA DLA FIRM

  Pracownicy firm i instytucji stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji) otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

  Więcej

  PROMOCJA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

  Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe

  Więcej
Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji