Kierunek

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM I JAKOŚCIĄ W PROJEKTACH

Tryb: Stacjonarne

2000

Zapisz się

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formule zamkniętej, tj. na zamówinie dla minimun 10-osobowej grupy. Dosotosowujemy termin i program szkolenia do potrzeb zamawiającego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 • Cele szkolenia:

  Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi definicjami i terminologią oraz zasadami związanymi z zarządzaniem projektami oraz ryzykiem i jakością w projektach. Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą źródeł i rodzajów ryzyka, narzędzi i technik identyfikacji ryzyka metod i narzędzi ciągłego doskonalenia w zarządzaniu projektami i zapewniania jakości. Poznają wybrane systemy i standardy zarządzania jakością w projektach oraz zasady zarządzania procesami w organizacji i tworzenia architektury procesów biznesowych na przykładzie projektów. Uczestnicy nabędą umiejętność stosowania narzędzi i technik identyfikacji ryzyka, metod i narzędzi ciągłego doskonalenia w zarządzaniu projektami oraz metod, narzędzi i technik zapewniania jakości. Słuchacze będą potrafili przeprowadzić analizę i ocenę ryzyka w oparciu o pozyskaną wiedzą, stworzyć plan zarządzania ryzykiem, podejmować właściwe reakcje na ryzyko, kontrolować i monitorować ryzyko w projekcie, a także planować zarządzanie jakością w projekcie, nadzorować i przeprowadzać kontrolę jakości. W zakresie kompetencji społecznych uczestnicy dostrzegać będą potrzebę doskonalenia swoich umiejętności i pogłębiania wiedzy. Będą rozumieli konieczność samokształcenia w zakresie zarządzania projektami oraz ryzykiem i jakością w projektach.

 • Uczestnicy:

  Szkolenie adresowane jest w szczególności do kierowników projektów, członków zespołów realizujących projekty w organizacjach oraz menadżerów wspierających i nadzorujących kierowników projektów. Do udziału w szkoleniu zapraszamy również osoby, które planują podjąć pracę przy projektach oraz wszystkich tych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zarządzania ryzykiem i jakością w projektach.

 • Efekty szkolenia:

  Uczestnik:

  • zna podstawowe definicje i terminologię związaną z zarządzaniem projektami oraz ryzykiem i jakością w projektach
  • zna źródła i rodzaje ryzyka
  • zna i potrafi stosować narzędzia i techniki identyfikacji ryzyka
  • potrafi przeprowadzić analizę i ocenę ryzyka w oparciu o pozyskaną wiedzę
  • potrafi stworzyć plan zarządzania ryzykiem
  • podejmuje właściwe reakcje na ryzyko
  • potrafi kontrolować i monitorować ryzyko w projekcie
  • zna i potrafi stosować metody i narzędzia ciągłego doskonalenia w zarządzaniu projektami
  • zna zasady zarządzania jakością w organizacjach
  • planuje zarządzanie jakością w projekcie
  • zna i stosuje metody, narzędzia i techniki zapewniania jakości
  • nadzoruje i przeprowadza kontrole jakości w oparciu o pozyskaną wiedzę, w tym poznane narzędzia i techniki
  • zna wybrane systemy i standardy zarządzania jakością w projektach
  • zna zasady zarządzania procesami w organizacji na przykładzie projektów
  • zna zasady tworzenia architektury procesów biznesowych na przykładzie projektów
 • Atuty szkolenia:

  • zajęcia prowadzone przez eksperta w zakresie systemów jakości, zarządzania projektami innowacyjnymi, systemów zintegrowanych
  • optymalna konstrukcja programu szkolenia
  • fachowe odpowiedzi na rzeczywiste problemy
  • możliwość wymiany wiedzy z uczestnikami i nawiązania nowych kontaktów biznesowych
  • certyfikat ukończenia szkolenia

  Zarejestrować można się poprzez formularz rejetracyjny.

 • Program szkolenia:

  Dzień 1 

  1. Wprowadzenie do zarządzania projektami oraz ryzykiem i jakością w projektach –  terminologia i definicje.
  2. Źródła i rodzaje ryzyka.
  3. Narzędzia i techniki identyfikacji ryzyka.
  4. Analiza i ocena ryzyka: metody jakościowa i ilościowa.
  5. Postępowanie z ryzykiem – plan zarządzania ryzykiem, strategie postępowania, reakcje na ryzyko, itp.
  6. Kontrola i monitorowanie ryzyka.
  7. Metody i narzędzia ciągłego doskonalenia w zarządzaniu projektami.
  8. Systemowe zarządzanie ryzykiem i sposoby jego wdrażania.

  Dzień 2 

  1. Zasady zarządzania jakością w organizacji.
  2. Planowanie zarządzania jakością.
  3. Zapewnienie jakości – metody, narzędzia i techniki.
  4. Nadzór i kontrola jakości (w tym narzędzia i techniki).
  5. Wybrane systemy i standardy zarządzania jakością.
  6. Zarządzanie procesami w organizacji na przykładzie projektów.
  7. Tworzenie architektury procesów biznesowych na przykładzie projektów.

dr Marcin Lis

doktor nauk technicznych, ekspert w zakresie systemów jakości, zarządzania projektami innowacyjnymi, systemów zintegrowanych. Wieloletni manager na poziomie Executive w Orange S.A. Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych, zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem jakością i  procesami, marketingiem, zarządzaniem projektami oraz obsługą klienta. Obecnie pełni funkcje menedżerskie w szkolnictwie wyższym. Przewodniczącego Rady Ekspertów w Akademii WSB oraz Wiceprzewodniczący Komisji ds. Innowacyjności, Konkurencyjności i Współpracy Nauki z Biznesem działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

Więcej
Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji