Kierunek

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PRAKTYCZNE ZASADY STOSOWANIA PRZEZ PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KONFLIKTU INTERESÓW, KORUPCJI, ZMOWY I SAMOOCZYSZCZENIA - WEBINARIUM

Tryb: Online

450

Zapisz się

Akademia WSB zaprasza na szkolenie "Nowe Prawo zamówień publicznych - praktyczne zasady stosowania przez pracowników zamawiającego przepisów dotyczących konfliktu interesów, korupcji, zmowy i samooczyszczenia" prowadzone w formie webinarium (transmisja online na żywo z możliwością interacji) poprzez platformę ClickMeeting.

Certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia zostaną wysłane pocztą.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formule zamkniętej, tj. dla grupy min. 10 osób. Dostosowujemy wówczas program oraz termin do potrzeb zamawiającego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Miejsce szkolenia: webinarium (szkolenie online)

Nowe Prawo zamówień publicznych, które wejdzie w życie od 1 stycznia 2021 roku, wprowadza zmiany dotyczące zasad wyłączenia pracownika oraz wykluczenia wykonawcy za względu na konflikt interesów oraz na popełnienie lub podejrzenie popełnienia przestępstw korupcyjnych i zmowy przetargowej.

Jednocześnie okres pandemii i recesji zwiększa ryzyko wystąpienia tych negatywnych zjawisk. Są one bacznie obserwowane zarówno przez media, jak i przez organy ścigania. 

 • Cel szkolenia:

  Podniesienie praktycznych kompetencji kadry kierowniczej i pracowników zamawiającego w zakresie:

  • rozpoznawania i unikania konfliktu interesów po stronie zamawiającego zgodnie z nowym PZP,
  • rzetelnego składania oświadczeń o bezstronności w nowej formule,
  • wykluczania wykonawcy ze względu na konflikt interesów, popełnienie przestępstw korupcyjnych lub czynów nieuczciwej konkurencji zgodnie z nowym PZP,
  • stosowania procedury samooczyszczenia się wykonawcy,
  • prawidłowej komunikacji i właściwych relacji między przedstawicielami zamawiającego i wykonawcami, które nie pozwolą uwikłać się w podejrzane relacje.
 • Uczestnicy:

  Szkolenie adresowane jest do:

  • kadry kierowniczej i pracowników wykonujący czynności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz nadzorujący wykonywanie umów zamówienia publicznego
  • doradców ds. etyki, koordynatorów systemów antykorupcyjnych
  • audytorów i kontrolerów wewnętrznych
 • Efekty szkolenia:

  Uczestnik:

  • umiejętność zastosowania nowych przepisów w praktyce,
  • pogłębienie wiedzy, na czym polega konflikt interesów w specyfice zamówień publicznych,
  • umiejętność praktycznej oceny ryzyka konfliktu także w nieoczywistych przypadkach
  • wzmocnienie kompetencji osobistych i doradczych w zakresie rzetelnego składania oświadczenia o bezstronności (art. 56 ust. 4),
  • umiejętność rozpoznawania przejawów konfliktu interesów, korupcji i zmowy przetargowej po stronie wykonawcy oraz podjęcia właściwych działań,
  • umiejętność właściwej oceny dowodów samooczyszczenia, przedstawionych przez wykonawcę,
  • umiejętność prawidłowej komunikacji i przejrzystych relacji z wykonawcami, które pozawalają na skuteczne działanie bez wikłania się w podejrzane relacje,
  • pogłębienie wiedzy na temat skutecznego zarządzania ryzykiem konfliktu interesów, korupcji i zmowy przez kierownika zamawiającego.
 • Atuty szkolenia:

  • zajęcia prowadzone przez eksperta z wykorzystaniem różnych form pracy
  • optymalna konstrukcja programu szkolenia
  • fachowe odpowiedzi na rzeczywiste problemy
  • certyfikat ukończenia szkolenia

  Maksymalna liczba uczestników : 20

 • Opłaty:

  Koszt szkolenia: 450 zł 

  ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 • Program szkolenia:

  1. Na czym polega konflikt interesów? Konflikt rzeczywisty, potencjalny i postrzegany. Relacje wywołujące konflikt. Specyfika zamówień publicznych.
  2. Unijne i krajowe przepisy regulujące tematykę konfliktu interesów.
  3. Procedury wyłączenia pracownika ze względu na konflikt interesów i przestępstwa korupcyjne. Jak złożyć rzetelne oświadczenie o bezstronności bez narażania się na odpowiedzialność karną?
  4. Zarządzanie konfliktem interesów przez kierownika zamawiającego. Dobre praktyki.
  5. Ćwiczenia – czy pracownik zamawiającego podlega wyłączeniu?
  6. Wykluczenie wykonawcy ze względu na:przestępstwa korupcyjne,
   przesłanki zmowy przetargowej,
   wcześniejsze zaangażowanie w przygotowanie postępowania,
   naruszenie obowiązków służbowych podważające jego uczciwość,
   konflikt interesów,
   bezprawny wpływ na czynności zamawiającego lub jego próbę.
  7. Symptomy zjawisk korupcyjnych, bezprawnego wpływu i zmowy przetargowej. Właściwa reakcja zamawiającego. 
  8. Procedura samooczyszczenia wykonawcy i jej ocena przez zamawiającego.
  9. Prawidłowa komunikacja i przejrzyste relacji z wykonawcami, które pozawalają na skuteczne działanie bez wikłania się w podejrzane relacje. Aspekty prawne PZP i praktyczne.
  10. Zarządzanie ryzykiem korupcji i zmowy przetargowej przez kierownika zamawiającego.

Maciej Wnuk

Autor i współautor wielu publikacji z zakresu przeciwdziałania korupcji, m.in.: „Procedury antykorupcyjne w jednostkach sektora publicznego i prywatnego”, „Świadomość ryzyka korupcji i zmowy przetargowej w zamówieniach publicznych”, Konflikt interesów – czym jest i jak go unikać?”. Zajmował się praktycznie przeciwdziałaniem korupcji jako radny i kontroler w warszawskim samorządzie oraz pełniąc funkcję członka zarządu Transparency International Polska. Wdrażał systemy antykorupcyjne w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. kspert programu NATO Building Integrity in Defence oraz Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie normy ISO 37001 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. Obecnie szkoli i pomaga wdrażać systemy antykorupcyjne w Polsce i na Ukrainie.

Więcej
Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji