Kierunek

CHOREOTERAPIA

Tryb: Stacjonarne

250

Zapisz się

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formule zamkniętej, tj. dla grupy min. 10-osobowej. Dostosowujemy wówczas termin i program szkolenia do potrzeb Zamawiającego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Szkolenie Choreoterapia to praktyczny warsztat, ukazujący terapeutyczny potencjał tańca i ruchu. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną ćwiczenia i struktury wspomagające rozwój ruchowy społeczny, emocjonalny dzieci i młodzieży wymagającej specjalnych, alternatywnych oddziaływań. Choreoterapia jest formą terapii pozwalającą na wymianę komunikatów pozasłownych oraz symboliczne wyrażanie uczuć, emocji i myśli oraz pogłębianie świadomości ciała, pomaga również poznać i doceniać siebie. Choreoterapia zalecana jest m.in. osobom z zaburzeniami emocjonalnymi, trwałym kalectwem, depresją, nerwicą, zaburzeniami osobowości, dzieci autystycznych, dzieci z nadpobudliwością psychoruchową.

 • Uczestnicy:

  Szkolenie skierowany jest przede wszystkim do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, w szczególności nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych, jak również dla wszystkich osób chcących poszerzyć swój warsztat pracy.

  Uczestnicy proszeni są o swobodny strój i zabranie wody do picia.

 • Cele szkolenia:

  Podczas szkolenia uczestnicy zapoznani zostaną z ideą  kreatywnego wykorzystania tańca i ruchu oraz poznanie płynących z niech potencjałów w przestrzeniach edukacyjnych, wychowawczych, rehabilitacyjnych i artystycznych i  profilaktycznych. Zaprezentowane zostaną techniki i metody niewerbalnej pracy z ciałem. Słuchacze nabędą bazowe umiejętności metodyczne.

 • Efekty szkolenia:

  Uczestnik:

  • posiada wiedzę teoretyczną z zakresu choreoterapii
  • zna zalety i cele choreoterapii
  • posiada wiedzę na temat różnorodnych form ruchu i tańca
  • wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy z podopiecznymi, w tym z dziećmi ze SPE
  • potrafi dostosowywać formy pracy do rodzaju zajęć i potrzeb uczestników
  • potrafi współpracować i komunikować się z podopiecznymi
 • Opłaty:

  przy uczestnictwie w trzech lub większej liczbie szkoleń z zakresu metod arteterapeutycznych: 200 zł / szkolenie

  przy wyborze jednego lub dwóch szkoleń z zakresu metod arteterapeutycznych: 250 zł / szkolenie 

  ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 • Program szkolenia:

  1. Choreoterapia jako metoda wsparcia rozwoju (geneza, funkcje i cele).
  2. Ekspresja ruchu, czyli wyrażanie siebie – aspekty psychopedagogiczne (wykorzystanie terapii tańcem i ruchem w pracy z dziećmi ze SPE).
  3. Podstawy pracy z ciałem Rudolfa von Labana.
  4. Improwizacje taneczno-ruchowe Marion Chace.
  5. Tańce w kręgu (integracyjne, siły i mocy, medytacyjne).
  6. Metodyka i  budowanie warsztatu.

Prowadzący

dr Aleksandra Pyrzyk-Kuta – pedagog, surdopedagog, instruktor choreoterapii. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Absolwentka „Studium Terapii przez Sztukę” w Teatrze Ludowym w Krakowie. Terapii tańcem i ruchem uczyła się pod kierunkiem dr Marzeny Śniarowskiej-Tlatlik, Victorii Day Fox, Agnieszki Sokołowskiej i Izabeli Guzek. Pracuje w Zakładzie Pedagogiki Twórczości i Ekspresji Dziecka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prowadzi terapię dla dzieci z dysfunkcją słuchu oraz arteterapię i terapię integracji bilateralnej w Centrum Diagnostyki i Terapii IN Corpore w Katowicach. Jest autorką cyklu zajęć z zakresu choreoterapii dla osób współuzależnionych oraz współautorką projektu arteterapeutycznego „SPA dla duszy i ciała – Soma i Psyche w Arteterapii uzależnień” dla podopiecznych „Domu Nadziei” w Bytomiu.

Więcej
Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji