Kierunek

ALTERNATYWNE I WSPOMAGAJĄCE FORMY KOMUNIKACJI AAC

Tryb: Stacjonarne

350

Zapisz się

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formule zamkniętej, tj. dla grupy min. 10 osób. Dostosowujemy wówczas program, termin i miejsce szkolenia do potrzeb zamawiającego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 • Cele szkolenia:

  Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy na temat alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, które w znacznym stopniu poprawią jakość pracy z dziećmi niemówiącymi lub których poziom mowy uniemożliwia skuteczną komunikację.

 • Uczestnicy szkolenia:

  Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, pedagogów, logopedów, neurologopedów,  pracowników placówek oświatowych, psychologów oraz innych osób pracujących z dziećmi oraz zainteresowanych tą tematyką.

 • Efekty szkolenia:

  Uczestnik:

  • posiada podstawową wiedzą dotyczącą ACC
  • wie na czym polega komunikacja alternatywna i wspomagająca
  • zna poziomy rozwoju kompetencji komunikacyjnych i językowych dziecka
  • zna sposoby porozumiewania się dziecka oraz ich rolę w jego życiu
  • potrafi dokonać diagnozy możliwości komunikacji dziecka
  • potrafi stosować różne metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej
  • potrafi dobrać właściwą metodę komunikacji do poziomu możliwości komunikacyjnych dziecka
  • zna korzyści płynące ze stosowania AAC
  • wykorzystuje ACC w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • dostrzega potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i pogłębiania wiedzy
  • rozumie konieczność samokształcenia w zakresie komunikacji z podopiecznymi
    
 • Informacje dodatkowe:

  Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatów połączonych ze studium przypadku.
  Słuchacze będą mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnymi urządzeniami wykorzystywanymi w alternatywnej komunikacji np MÓWik.
  Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.
  Maksymalna liczba uczestników : 25
  Zarejestrować można się poprzez formularz rejetracyjny.

 • Opłaty:

  Koszt szkolenia: 350 zł

  ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

mgr Monika Wójcik – Przybyłowicz

Terapeuta behawioralny, właściciel firmy szkoleniowej, trener, coach, nauczyciel akademicki. Specjalizuje się w szkoleniach, treningach i warsztatach dotyczących profilaktyki, edukacji, rozwoju osobistego, coachingu. Prowadzi konsultacje indywidualne w zakresie doradztwa zawodowego, usług rynku pracy oraz edukacji dorosłych. Realizuje projekty dotyczące wsparcia i rozwoju nauczycieli oraz pracowników oświaty, a także pracowników pomocy społecznej. Trener z ponad 12 letnim doświadczeniem zdobytym w placówkach oświatowych, placówkach administracji publicznej oraz w obszarze pomocy społecznej. Posiada doświadczenie akademickie, wykładając psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Autorka wielu programów profilaktycznych m.in.: „Bezpieczny okręt - kierunek profilaktyka”, autorka programów szkoleń dla rodzin zastępczych oraz asystentów rodziny zatwierdzanych przez Ministerstwo pracy i Polityki Społecznej. Prowadzi szkolenia dla pracowników Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy. Pracuje w obszarze Niepełnosprawności sprzężonej, Pracy z osobą dorosłą niepełnosprawną intelektualnie, Komunikacji oraz Seksualności, Współczesnych Kierunków Terapii, Praw Mieszkańca.

Więcej
Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji