A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

03.06.2024

Europejski Kongres Przemysłu i Energetyki INDUSTRY IN TRANSITION

W dniach 3-4 czerwca 2024 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbył się Europejski Kongres Przemysłu i Energetyki INDUSTRY IN TRANSITION. Organizatorem tego wydarzenia była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Kongres zgromadził przedstawicieli kluczowych branż, takich jak energetyka, odnawialne źródła energii, przemysł, hutnictwo, górnictwo i nowe technologie, którzy dyskutowali na temat przyszłości przemysłu i energetyki w Europie. W panelach dyskusyjnych udział wzięli także przedstawiciele Akademii WSB.

Prof. Marcin Lis, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB moderował panel zatytułowany „Jak budować suwerenność cyfrową UE”. W panelu wzięli udział czołowi eksperci:

  • Prof. Rafał Żelazny, Prezes Zarządu KSSE S.A.,
  • Dr inż. Artur Pollak, Prezes Zarządu, APA Group,
  • Wojciech Gołębiowski, Wiceprezes i Dyrektor Zarządzający Palo Alto Networks w Europie Wschodniej,
  • Tomek Niebylski, Sales Director, Microsoft Poland,
  • Marcin Nowak, Wiceprezes Digital Technology Gaming KatoHub.

Tematyka panelu obejmowała kluczowe zagadnienia takie jak tworzenie programów edukacyjnych i szkoleniowych dla przyszłych kadr cyfrowych, zwiększenie wydatków na badania i rozwój w dziedzinie obliczeń kwantowych, sztucznej inteligencji, sieci 5G/6G i cyberbezpieczeństwa, zwiększenie unijnej produkcji chipów oraz zapewnienie równego dostępu do infrastruktury cyfrowej dla wszystkich obywateli i przedsiębiorstw.

Dr Sabina Ratajczak, Prorektor ds. Rozwoju Akademii WSB wzięła udział w panelu „Europejski Pakt na rzecz umiejętności, miejsce Polski na mapie unijnych kompetencji”. Podczas dyskusji poruszono tematy związane z wyzwaniami dla Polski w kontekście Europejskiego Paktu na rzecz umiejętności, koniecznością reform w polskim systemie edukacji i szkolnictwa zawodowego oraz rolą Polski w kształtowaniu unijnej polityki edukacyjnej.

Podczas Europejskiego Kongresu Przemysłu i Energetyki wystąpił także Marek Zuber, ekonomista i wykładowcy na studiach Executive MBA w Akademii WSB. Jego wykład „Neutralność klimatyczna – ile nas to będzie kosztować i czy to przeżyjemy?”, dostarczył uczestnikom kongresu realnych i praktycznych informacji na temat kosztów polityki klimatycznej oraz jej wpływu na przedsiębiorców i różne gałęzie gospodarki.