TOEIC

Certyfikat TOEIC® Listening and Reading: jakość, globalny zasięg, obiektywizm

TOEIC® Listening and Reading   - Test Of English For International Communication to obecnie najczęściej zdawany egzamin z języka angielskiego w środowisku pracy. To najważniejszy certyfikat językowy, który:

 • został stworzony na życzenie firm i pracodawców i odpowiada na ich potrzeby weryfikacji i certyfikacji zaawansowania z języka angielskiego
 • każdego roku zdaje prawie 7 000 000 kandydatów
 • jest uznawany przez ponad 14 000 globalnych firm i korporacji
 • skupia się na praktycznej stronie znajomości języka
 • pozwala na otrzymanie wyników nawet już w 24 godziny od egzaminu, maksymalnie w 10 dni roboczych
 • jest ekwiwalentem zaliczenia egzaminu z lektoratu na wielu polskich i zagranicznych uczelniach
 • zawsze się zdaje - kandydat otrzymuje wynik w postaci punktów na skali 10-990
 • daje kandydatowi szczegółowy Raport Wyników z interpretacją wyniku punktowego
 • daje kandydatowi Certyfikat, który jest cennym dodatkiem do CV
 • jest narzędziem audytu językowego stosowanym przez wiodących pracodawców

Egzamin organizowany w Akademii WSB jest skierowany do:

 • wszystkich studentów I , II I III stopnia Akademii WSB niezależnie od kierunku,
 • słuchaczy studiów podyplomowych oraz kursów organizowanych przez Akademię WSB,
 • pracowników Akademii WSB.
 • Format egzaminu TOEIC Listening &Reading

  Listening Comprehension - 45 minut - 100 pytań Ilość zadań w sekcji
  Sekcja I - Interpretacja fotografii 10 zadań
  Sekcja II - sytuacje pytanie-odpowiedź 30 zadań
  Sekcja III - 10 dialogów, po 3 pytania do każdego 30 zadań
  Sekcja IV - 10 wypowiedzi, po 3 pytania do każdej 30 zadań

   

  Reading Comprehension - 75 minut - 100 pytań Ilość zadań w sekcji
  Sekcja V - uzupełnianie zdań 40 zadań
  Sekcja VI - uzupełnianie tekstów 12 zadań
  Sekcja VII - pytania do pojedynczych tekstów 28 zadań
  pytania do 2 tekstów powiązanych ze sobą zadań

TOEIC® mierzy kompetencje językowe na poziomach od A1 do C1, moduł Listening & Reading egzaminu skupia się na testowaniu rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu czytanego.

TOEIC® składa się z 200 pytań testowych, podzielonych na dwie sekcje Listening Comprehension (100 pytań) i Reading Comprehension (100 pytań). Wynik egzaminu to liczba punktów na skali 10-990, precyzyjny raport wyników z opisem mocniejszych i słabszych stron kandydata oraz certyfikat w pięciu różnych kolorach, zależnie od wyniku. Udoskonalona wersja egzaminu to przede wszystkim:

 • zwiększony nacisk na praktyczne użycie języka
 • 4 różne akcenty w części Listening (kanadyjski, brytyjski, amerykański i australijski)
 • testowanie umiejętności zrozumienia słownictwa w kontekście pracy
 • testowanie łączenia faktów i informacji w języku obcym
 • TOEIC® a skala CEFR

  TOEIC L&R (10-990 pkt) A1 A2 B1 B2 C1
  Listening (5-495 pkt) 60 110 275 400 490
  Reading (5-495 pkt) 60 115 275 385 455
  TOTAL 120 225 550 785 945
 • Poziom trudności egzaminu TOEIC®

  Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka angielskiego w środowisku pracy. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany, aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Kandydat otrzymuje różne ilości punktów w zależności od stopnia trudności poszczególnych pytań. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka angielskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zaawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.

 • Kto wykorzystuje certyfikat TOEIC®?

  • Studenci i osoby pracujące: umieszczając wyniki TOEIC® w swoich CV formalnie podkreślają swoje kompetencje i wyróżniają się na rynku pracy
  • Instytucje akademickie: wykorzystują TOEIC® jako ekwiwalent zaliczenia egzaminu z lektoratu, zaliczają lektorat lub traktują otrzymanie certyfikatu TOEIC®jako warunek ukończenia uczelni i otrzymania dyplomu. Jest on często uznawany jako egzamin z języka obcego w postępowaniu doktorskim.
  • Szkoły jezykowe: wspomagają się egzaminem TOEIC® przy podziale kursantów na grupy o identycznym poziomie zaawansowania, w zewnętrzny i obiektywny sposób demonstrują studentom ich postępy i słuszność wyboru miejsca nauki
  • Firmy I korporacje: wykorzystują TOEIC® w rekrutacji i selekcji pracowników, w oparciu o wyniki TOEIC® podejmują decyzje dotyczące zarządzania szkoleniami (audyt językowy), standaryzują system oceny we wszystkich oddziałach organizacji, niezależnie od ich lokalizacji na świecie
  • Służba Cywilna i inne organizacje: wykorzystują TOEIC® do określania kompetencji potrzebnych do awansu lub uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych w języku obcym. Egzamin  TOEIC® z wynikiem 700 punktów jest uznawany przez Służbę Cywilną w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji