Kierunek

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I ESG

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Głównym celem studiów podyplomowych „Zrównoważony Rozwój i ESG” jest dostarczenie uczestnikom umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania organizacją z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego rozwoju oraz ESG (Environmental, Social, Governance). Program skoncentrowany jest na kształceniu liderów posiadających interdyscyplinarną wiedzę w obszarze zrównoważonego rozwoju, potrafiących inicjować innowacje, które generują korzyści zarówno ekonomiczne, jak i społeczne oraz związane z ochroną środowiska. Studia koncentrują się na rozwijaniu praktycznych umiejętności niezbędnych do planowania, wdrażania i monitorowania działań związanych z zrównoważonym rozwojem, z uwzględnieniem aktualnych standardów ESG.

Studia adresowane są do pracowników odpowiedzialnych za obszar ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu, przedsiębiorców, którzy chcą budować i rozwijać biznes w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, kadry zarządzającej, w szczególności menedżerów odpowiedzialnych za obszar ESG, pracowników działów marketingu i PR firm wprowadzających na rynek zrównoważone produkty i usługi, a także osób pragnących związać swoją karierę zawodową z zarządzaniem środowiskowym, zrównoważonymi łańcuchami dostaw, analizą cyklu życia i gospodarką obiegu zamkniętego.

 • ATUTY

  • Praktyczny program studiów, który powstał przy współpracy menedżerów i specjalistów ESG i zrównoważonego rozwoju firm partnerskich
  • Program przygotowuje Absolwentów do pełnienia roli liderów, inicjowania pozytywnych zmian i podejmowania decyzji zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz ESG
  • Możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów: Auditora Wewnętrznego ISO 14001 i EMAS, Menedżera ds. ESG, Greenwashing Detection Managera
  • Kadra praktyków i ekspertów w zakresie ESG i zrównoważonego rozwoju, m.in. audytorzy, compliance officerzy
 • PROGRAM

  MODUŁ I (40 godz.) Zrównoważony rozwój

  1. Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju (8 godz.) 
  2. Zarządzanie operacyjne (16 godz.)
  3. Finanse ESG  (8 godz.)
  4. Zrównoważone łańcuchy dostaw (8 godz.)

  MODUŁ II Environment (64 godz.)

  1. Systemy zarządzania środowiskowego (24 godz.)
  2. Przepisy ochrony środowiska (16 godz)
  3. Analiza środowiskowa (20 godz.)
  4. Dobre praktyki z zakresu ochrony środowiska (4 godz.)

  MODUŁ III Social ( 32 godz.)

  1. Prawne aspekty działalności gospodarczej i zarządzania personelem (8 godzin)
  2. Analiza społeczna (12 godz.)
  3. Psychologiczne aspekty zarządzania personelem (8 godz.)
  4. Dobre praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (4 godz.)

  MODUŁ III Governance (40 godz.)

  1. Analiza biznesowa (12 godz.)
  2. Analiza zarządcza (8 godz.)
  3. Dobre praktyki w zakresie ładu korporacyjnego (4 godz.)
  4. Greenwashing – geneza, wykrywanie i przeciwdziałanie (16 godz.)

  Liczba godzin: 176

 • KADRA

  Janusz Maksymowicz

  Product Manager ds. Transportu w TÜV NORD Polska. Pełnił funkcje pełnomocnika, konsultanta, audytora wewnętrznego, angażując się we wdrażanie i zarządzanie systemami jakości w różnych branżach. Wykładowca akademicki z ponad 10-letnim doświadczeniem. Ukończył Wychowanie Ekologiczne (Katolicki Uniwersytet Lubelski) oraz Podyplomowe Studia Zarządzania Infrastrukturą Lotniskową (Politechnika Krakowska) oraz MBA Przemysł 4,0 (WSB-NLU). Członek SGGPL „Dolina Lotnicza”, członek – założyciel Stowarzyszenia Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju „EKOS”, w którym pełni również funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej. Specjalizuje się w tematyce zarządzania jakością oraz zarządzania procesami.

  Więcej

  Andrzej Żukowski

  Senior Manager ds. Edukacji TUV NORD Polska. Trener i wykładowca w zakresie systemów zarządzania, z ponad 25 letnim doświadczeniem dydaktycznym. Uznany przez International Register of Certificated Auditors (IRCA) w Londynie jako Wykładowca Wiodący w zakresie Quality Management Systems. Współpracuje jako trener i wykładowca z wieloma uczelniami w kraju, w tym m.in. z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej. Od ponad 20 lat przeprowadza audity certyfikacyjne, nadzoru i recertyfikacyjne,  jako certyfikowany Lead Auditor TUV NORD CERT GmbH.

  Posiada również doświadczenia konsultingowe w zakresie projektowania i wdrażania systemów zarządzania jakością, środowiskowych, BHP i HACCP, w wielu polskich przedsiębiorstwach. Swoje wieloletnie doświadczenie menedżerskie w zarządzaniu uwzględnia w zajęciach dydaktycznych, co stanowi dużą wartość praktyczną dla studentów i skutecznie rozwija ich kompetencje. Jest autorem licznych programów szkoleniowych wspierających rozwój kompetencji w zakresie systemów zarządzania i przeprowadzania auditów.

  Więcej

  Mariusz Gołąb

  Senior Manager ds. Ochrony Środowiska w TÜV NORD Polska. Inżynier ochrony środowiska, łączący zarządzanie w obszarze ESG z doświadczeniem handlowym i marketingowym. Dzięki prowadzonym projektom ma możliwość obserwować z bliska jak zmienia się podejście firm do ekologii i społecznej odpowiedzialności biznesu. Pracując z najlepszymi ekspertami, pomaga firmom w osiąganiu celów środowiskowych, ograniczaniu śladu węglowego, poprawie efektywności energetycznej procesów i wdrażaniu idei zrównoważonego rozwoju jako strategii biznesowej, przynoszącej wymierne korzyści. Współpracuje z przedsiębiorstwami zajmującymi się recyklingiem oraz producentami wykorzystującymi materiały pochodzące z recyklingu lub odzysku. Zamienia odpady w pełnowartościowy produkt. Towarzyszy firmom z branży drzewnej i papierniczej w uzyskaniu dostępu do zrównoważonych łańcuchów dostaw. Wspiera firmy w spełnianiu kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biomasy, biopaliw i biokomponentów.

  Więcej

  dr Ewa Popławska

  Doktor nauk ekonomicznych. Pracuje na stanowisku Dyrektora ds. zgodności (Compliance Officer) w American Heart of Poland S.A.  Specjalista z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania: zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Auditor wiodący jednostki certyfikującej Bureau Veritas w zakresie norm ISO. Od wielu lat prowadzi działalność doradczą i szkoleniową w obszarze znormalizowanych systemów zarządzania, również w jednostkach ochrony zdrowia. Zawodowo pasjonuje się zintegrowanymi systemami zarządzania, zarządzaniem procesami czy zarządzaniem wartością i ryzykiem. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w MED Holding S.A. w Katowicach, Polskiej Grupie Medycznej czy w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu. Wśród najważniejszych publikacji można wymienić: „Customer Value Management in the Context of Quality Management of Medical Services ", The Concept of a Hybrid Value Chain in Organizations in the Health Care Sector” czy „Auditowanie systemu zarządzania jakością w dobie pandemii wirusa SARS-CoV-2. Audity zdalne i hybrydowe".

  Więcej
 • Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów.
  • Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele.
  • Zajęcia realizowane w formule online

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • OPŁATY

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 1300 zł do 5 marca 2024
  II 1300 zł do 5 kwietnia 2024
  III 1000 zł do 5 maja 2024
  IV 1000 zł do 5 października 2024
  V 1000 zł do 5 listopada 2024
  VI 1000 zł do 5 grudnia 2024
  Ogółem 6 900 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU