Kierunek

INTEGRACJA SENSORYCZNA Z TERAPIĄ RĘKI

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Tylko teraz: do 29 lutego 2024 r. bonifikata 1 000 zł

Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia MBA i podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Chcesz uzyskać więcej informacji – wypełnij formularz zgłoszeniowy KLIKNIJ

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

Zaburzenia integracji sensorycznej prowadzą często do problemów komunikacyjnych, emocjonalnych, czy społecznych dziecka. Oznacza to po prostu, że zmysły dziecka niewłaściwie ze sobą współpracują i trzeba im pomóc. Studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej z terapią ręki przeznaczone  są dla nauczycieli, pedagogów, nauczycieli  pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogów specjalnych, psychologów, fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych posiadających przygotowanie pedagogiczne. Studia zapewniają przygotowanie teoretyczne oraz umiejętności prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej oraz terapii ręki.

Studia wyposażają absolwentów w wiedzę i kompetencje do prowadzenia procesu terapeutycznego. Po ukończeniu kierunku student przygotowany jest do przeprowadzania konsultacji i diagnozy integracji sensorycznej. Dodatkowym atutem jest umiejętność diagnozy i terapii ręki. Celem terapii ręki jest usprawnienie motoryki małej czyli ruchów precyzyjnych dłoni i palców. Wskazania do jej prowadzenia to m.in.: problemy z czynnościami samoobsługowymi, np. ubieranie się, zapinanie guzików; unikanie czynności  manualnych np. rysowania,  lepienia z plasteliny; obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej; problemy z wykonywaniem czynności wymagających precyzyjnych ruchów, niemożność skoordynowania obu rąk podczas wykonywania czynności manipulacyjnych czy nieprawidłowa postawa ciała.

 • Atuty

  • słuchacze w ramach studiów otrzymują Certyfikat potwierdzający uzyskanie Tytułu Terapeuty Integracji Sensorycznej
  • słuchacze w ramach studiów otrzymują Certyfikat Terapii Ręki
  • studia zapewniają przygotowanie teoretyczne oraz kształcą umiejętności prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej
  • zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi w formie seminariów i warsztatów w sali Integracji Sensorycznej
  • dodatkowe wsparcie Absolwentów - Absolwenci mogą wziąć udział w cyklu warsztatów doszkalających oraz konsultacjach diagnozy dla terapeutów z uwzględnieniem korzystnej zniżki
 • Program

  1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
  2. Wybrane zagadnienia z neurofizjologii rozwojowej  i psychoruchowej dziecka
  3. Budowa i funkcjonowanie zmysłów i układów sensorycznych
  4. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej dziecka do 7 r. życia
  5. Wczesne wspomaganie rozwoju, kształcenie specjalne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna w ujęciu całościowym
  6. Zachowania trudne podczas terapii
  7. Teoria Integracji Sensorycznej
  8. Wczesna interwencja , diagnoza i terapia
  9. Stymulacja sensoryczna dziecka do 2r. życia
  10. Zaburzenia SI w grupach klinicznych ( MPD, ASD, Zespół Aspergera, FAS, ADHD, wady genetyczne)
  11. Zaburzenia przetwarzania słuchowego i jego wpływ na rozwój dziecka
  12. Lateralizacja
  13. Kamienie milowe rozwoju ruchowego.
  14. Zmysł wzroku Stymulacja systemu wzrokowego u dzieci z deficytami procesów Integracji Sensorycznej
  15. Wpływ niezintegrowanych odruchów na funkcjonowanie dziecka
  16. Współczesne problemy rodzin z dysfunkcjami rozwojowymi
  17. Specyfika deficytów sensorycznych dzieci w chorobach psychicznych
  18. Wybrane zagadnienia  neurologii dziecięcej
  19. Praksja i dyspraksja
  20. Rola terapeuty w pracy z dzieckiem i rodzicem
  21. Wywiad z rodzicem
  22. Badania w gabinecie SI dziecka powyżej  4 roku życia
  23. Diagnostyka zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci do 3 r. ż
  24. Obserwacja Kliniczna
  25. Testy Południowo-Kalifornijskie- teoria i praktyka
  26. Rola dotyku, propriocepcji i przedsionka w rozwoju dziecka
  27. Praca z dzieckiem z obniżonym/wzmożonym napięciem mięśniowym
  28. Diagnoza i terapia dzieci z różnymi deficytami z MPDz, zespół Downa, FAS Warsztaty
  29. Związek terapii logopedycznej z terapią Integracji sensorycznej
  30. Sfera orofacjalna- wybiórczość pokarmowa w terapii integracji sensorycznej
  31. Organizacja terapii Integracji Sensorycznej. Dieta sensoryczna       
  32. Proces tworzenia diagnozy zaburzeń przetwarzania  Sensorycznego
  33. Kształtowanie chwytu, manipulacji, koordynacji wzrokowo-ruchowej
  34. Etapy rozwoju grafomotoryki i chwytu pisarskiego
  35. Propozycje ćwiczeń ruchowych i zabaw pomocnych w profilaktyce zaburzeń motoryki małej
  36. Studium przypadków
  37. Praktyka zawodowa

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 3 semestry
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminami po każdym semestrze studiów oraz napisaniem i nagraniem diagnozy i terapii - studium przypadku
  • Dni odbywania się zajęć: wybrane soboty i niedziele
  • Liczba godzin – 435 (w tym 375 h zajęć dydaktycznych + 60 h praktyki zawodowej)

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Katarzyna Świstuń

  Terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki I i II stopnia, diagnosta FASD , pedagog o specjalności opiekuńczo- wychowawczej i resocjalizacyjnej, oligofrenopedagog, nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, certyfikowany terapeuta Empathy Dolls. Założycielka i prezes Stowarzyszenia Centrum Terapii Dziecięcej “TĘCZA” w Knurowie. Dyrektor Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie. W swojej pracy kieruje się dewizą A.J Ayres „Myśląc, że dziecko wyrośnie ze swego problemu, pozbawiamy je możliwości skorzystania z fachowej pomocy w momencie, w którym przyniosłaby  ona najlepsze skutki”.

  Więcej

  lek. Anna Stachura

  Neurologopeda. Od 10 lat zafascynowana możliwościami terapii neurobiologicznej, którą wykorzystuje w pracy w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Dobre Miejsce” w Knurowie. Po ukończeniu studiów na kierunku lekarskim  pracowała  w Szpitalach w Polsce i w Irlandii ostatnio  Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a także Intensywnej Terapii Dziecięcej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko  w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracownik Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Katedry i Zakładu Anatomii Topograficzej i Opisowej  SUM.

  Więcej

  dr Krzysztof Fabian

  Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Doktor nauk o kulturze fizycznej w zakresie Fizjoterapii. Z-ca Kierownika Działu Fizjoterapii Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju. Absolwent licznych kursów podyplomowych, m.in. medycyny ortopedycznej wg Cyriaxa, metody PNF, IASTM. Specjalizuje się w zakresie fizjoterapii w ortopedii i traumatologii narządu ruchu, diagnostyce i terapii wad postawy, ze szczególnym uwzględnieniem skolioz. Szczególnie zainteresowany diagnostyką narządu ruchu człowieka, diagnozą różnicową oraz biomechaniką kliniczną. Jest autorem publikacji i wystąpień naukowych.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Trudnościom z zakresu integracji sensorycznej towarzyszą często też problemy szkolne i emocjonalne. Dlatego ważne jest aby dziecko było odpowiednio wsparte opieką terapeuty integracji sensorycznej. Celem studiów Integracja sensoryczna z terapią ręki jest wyposażenie słuchacza w wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są niezbędne do pracy w charakterze terapeuty Integracji sensorycznej.  Student zostaje przygotowany do samodzielnej obserwacji dziecka, stosowania terapii i przeprowadzania pełnej diagnozy zaburzeń procesów Integracji Sensorycznej.  

  mgr Katarzyna Świstuń
  Założycielka i prezes Stowarzyszenia Centrum Terapii Dziecięcej “TĘCZA” w Knurowie.
  Dyrektor Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 800 zł do 5 marca 2024
  II 800 zł do 5 kwietnia 2024
  III 800 zł do 5 maja 2024
  IV 800 zł do 5 października 2024
  V 800 zł do 5 listopada 2024
  VI 800 zł do 5 grudnia 2024
  VII 800 zł do 5 lutego 2025
  VIII 800 zł do 5 marca 2025
  Ogółem 6 700 zł 5 700 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!


  Bonifikata terminowa 
  na studia MBA i podyplomowe w wysokości 1000 zł obowiązuje do 29 lutego 2024 r.*
  *Zniżka nie obowiązuje na kierunku: ACCA po polsku – zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (Partner EY), ACCA Strategic professional, Badanie zdarzeń kolejowych. Prawo. Technika. Metody. Organizacja pracy komisji, Bocznice kolejowe i terminale intermodalne w kolejowych procesach przewozowych, Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych, Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym, Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym, Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych, Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwach transportowych.

  *Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym i ACCA STRATEGIC PROFESSIONAL.

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

  • Bonifikata "Ekipa z pracy"

   Bonifikata jednej ostatniej raty dla „Ekipa z pracy”*

   Bonifikata dla osób wspólnie rozpoczynających studia, stanowiących grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy - otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego).

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  Koordynator Studiów: Oliwia Dróżdż
  e-mail: odrozdz@wsb.edu.pl

  tel. 885 544 699; 32 111 01 11

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88    

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji