Program

12 CZERWCA, 11:00 - 12:30

Bezpieczne odżywianie w spektrum autyzmu - o specyfice zaburzeń odżywiania i zasadności stosowania diet

W trakcie szkolenia zapoznasz się z najnowszą i praktyczną wiedzą na temat prawidłowego żywienia w rozwoju dziecka oraz roli interwencji dietetycznej w żywieniu dzieci z autyzmem. Omówione zostaną zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego z perspektywy badań naukowych oraz selektywność żywienia u dzieci z ASD. Dowiesz się co się dzieje w jelitach dzieci z ASD oraz jakie badania laboratoryjne wykonać zanim rozpoczniemy dietę. 

ZAPISZ SIĘ

Dr n. med. Justyna Jessa

Jest dietetykiem klinicznym. W Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie w ramach doktoratu prowadziła badania dotyczące diety w zaburzeniach ze spektrum autyzmu (ASD), szczegółowo zgłębiając temat powiązania różnych aspektów żywienia z ASD. Jest autorką książki "Autyzm i dieta. Co jako rodzic powinieneś wiedzieć", w której omawia różne aspekty naukowe z dziedziny diety i mikrobioty jelitowej w kontekście autyzmu.
 

Więcej

12 CZERWCA, 12:00 - 13:00

Dostęp do informacji publicznej w jednostkach oświatowych

Bardzo często dyrektorzy placówek oświatowych, również szkół każdego typu, stają przed koniecznością podjęcia bardzo ważnych decyzji dotyczących udostępnienia informacji, zwłaszcza osobom, które niekoniecznie są pracownikami danej instytucji. Podjęcie właściwych rozstrzygnięć wymaga znajomości prawa i zasad związanych z dostępem do informacji publicznej. Dyrektorzy muszą w związku z tym znać odpowiedzi na pytania: kto jest zobowiązany do udzielania informacji publicznej?, jakie informacje podlegają upublicznieniu?, jakie obowiązują ograniczenia w zakresie dostępu do poszczególnych informacji?, w jaki sposób należy udostępniać informacje publiczne? Wszelkie wątpliwości w temacie dostępu do informacji publicznej w jednostkach oświatowych rozwieje dr Patryk Kuzior - doktor nauk prawnych i wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej zatrudniony na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa.

 

ZAPISZ SIĘ

dr Patryk Kuzior

Adiunkt w Akademii WSB, doktor nauk prawnych, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej zatrudniony na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa, w tym na wyższych stanowiskach kierowniczych. Uczestniczył w pracach różnych gremiów doradczych funkcjonujących przy organach administracji publicznej, pracował jako ekspert dla Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL). Autor wielu publikacji naukowych i fachowych, w tym także współautor komentarzy do Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy o systemie oświaty. W 2012 r. uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej za wkład w rozwój oraz prawidłowe stosowanie prawa oświatowego.

Więcej

13 CZERWCA, 10:00 - 11:30

Konflikty – szansa czy zagrożenie? Jak skutecznie rozwiązywać konflikty poprzez mediacje?

Chcesz dowiedzieć się jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty? Chcesz zidentyfikować swój styl rozwiązywania konfliktów? Chcesz poznać metody budowania porozumienia poprzez mediację? Nie możesz porozumieć się z członkiem rodziny, kolegą/koleżanką w pracy czy przełożonym? Jeśli choć raz odpowiedziałeś/aś „tak” to szkolenie jest dla Ciebie. Konflikty są nieuniknione i potrzebne zarazem. Stanowią integralną część zachowań społecznych. Wynikają z tego, że mamy różne potrzeby, punkty widzenia czy priorytety. Ich rozwiązywanie wymaga aktywnego działania, opierającego się na rozumieniu sił sprawczych stojących za konfliktem.  W sytuacji konfliktowej, choć jest ona trudna i bywa bardzo przykra, nie należy udawać, że problem nie istnieje, mając nadzieję, że sam się wyciszy. Warto poszukać rozwiązań, które uwzględniają potrzeby wszystkich stron. Niezmiernie ważna jest umiejętność konstruktywnego podejścia do konfliktu i wspólne wypracowanie takiego rozwiązania, w którym obie strony powinny odnieść korzyści. Pomocna wtedy okazuje się mediacja.

ZAPISZ SIĘ

Natalia Kurzawa

Wykładowca Akademii WSB. Akredytowany trener i egzaminator VCC w modułach: Coaching, Negocjacje, Mediacje, doradca filozoficzny. Autorka nowatorskiej metody pracy w konfliktach Coaching konfliktu - budowanie porozumienia® oraz twórca Akademii Profesjonalnego Mediatora™, programu rozwojowego dla mediatorów opartego na rozwojowych metodach pracy w rozwiązywaniu konfliktów, mediacjach transformatywnych oraz modelu Brief Mediation™. Prezes Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Mediacji i Komunikacji „Synergia”, właścicielka i dyrektor zarządzający Akademią Bliżej, wykładowca Uczelni wyższych, trener i egzaminator VCC. Współautorka książki "Mediacje sądowe i pozasądowe".

Więcej

14 CZERWCA, 17:00 - 18:00

UWAGA! ZMIANA GODZINY SZKOLENIA!

Nóż, długopis, most, pitch, story... - jak sprzedawać skutecznie i się tego nie wstydzić

Zastanawiasz się czy powinieneś sprzedawać jak legendarny Wilk z Wall Street? Wstydzisz się, bo sprzedaż kojarzy Ci się z akwizycją? A może zastanawiasz się, jak skuteczna komunikacja wzmacnia sprzedaż i o czym należy pamiętać, by zostać mistrzem?

Dowiedz się o 10 zasadach skutecznej sprzedaży, dotyczących m.in. psychologii zakupu, potrzeb kupującego, waszych relacji czy konstruowania przekazu. Pamiętaj - każdy z nas jest sprzedawcą. Różnimy się tylko tym - jak skutecznie potrafimy to robić.

ZAPISZ SIĘ

dr Krystian Dudek

Pełnomocnik Rektor Akademii WSB ds. Strategii komunikacji i PR. Doktor nauk humanistycznych (z wyróżnieniem) w zakresie komunikacji społecznej, PR i relacji z mediami (autor książki na temat kreowania wizerunku w mediach i relacji medialnych). Ukończył studia dziennikarskie, studia z zakresu psychologii zarządzania, a także studia MBA: Master of Business Administration z EY Academy of Business Akademii WSB. Jest także dyplomowanym trenerem biznesu.

Więcej

14 CZERWCA, 17:00 - 18:30

Rola lidera w budowaniu organizacji, do której ludzie chcą przynależeć.

Najważniejszą częścią każdej organizacji są ludzie, a osobą, która ma największy wpływ na poszczególnych współpracowników jest lider. Nie bez powodu mówi się, że przychodzimy do pracy w organizacji, ale odchodzimy od lidera/menadżera. Warto zatem wiedzieć, co możemy zrobić aby docenić i zaangażować nasz zespół oraz sprawić, aby każdy poczuł się wyjątkowo. W jaki sposób przeprowadzać sesje 1 na 1? Dlaczego kanapka feedbackowa już dawno straciła swoją świeżość? Jak sprawdzić na jakim etapie rozwoju kariery lidera jestem? Jeśli któreś z tych pytań jest dla Ciebie interesujące, to zapraszam do świata organizacji, do których ludzie chcą przynależeć.

ZAPISZ SIĘ

Dariusz Wylon

Wykładwca Akademii WSB. Lider, agile coach i facylitator, który od ponad 10 lat zajmuje się rozwojem zespołów i organizacji oraz wdrażaniem innowacyjnych praktyk z zakresu zarządzania, HR i przywództwa. Współautor Agile HR Manifesto oraz twórca modeli i narzędzi wykorzystywanych w budowaniu kultury organizacyjnej oraz zwinnych procesów HR. Pracował z menedżerami, kierownikami projektów i Scrum Masterami z ponad 20 krajów świata na dwóch kontynentach. Zdobywca trzech głównych nagród w ogólnopolskim konkursie HR Dream Team za najbardziej innowacyjne zarządzanie doświadczeniami kandydatów (2015), rozwój talentów w organizacji (2020) oraz budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania pracowników (2020).

Więcej

14 CZERWCA, 17:30 - 18:45

Szansa - o dostrzeganiu możliwości w każdych okolicznościach

Jak postrzegać życie i biznes przez pryzmat szans i możliwości? Jak być NIEnaiwnym optymistą, kiedy przeszkody stają nam na drodze? Jak być wytrwałym, odpornym na stres i radzić sobie z trudnymi emocjami? Sebastian Kotow podczas wykładu podzieli się wiedzą psychologiczną i praktyką biznesową, którą zdobywa od prawie 30 lat. Opowie o tym jak modyfikować i kierunkować myślenie, jak wzmacniać motywację, redukować stres i frustrację, kiedy sprawy nie idą według planów oraz jak narzekać mniej, doceniać więcej i nie koncentrować się na tym, co musimy zaakceptować.

BONUS! Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatnie Ebook "Matematyka zaufania". Bestseller Sebastiana Kotowa, z którego dowiesz się kiedy ufać, a kiedy nie ufać, jak budować osobistą wiarygodność i zaufanie w relacjach, jak rozwijać zespoły i zaufanie w organizacji oraz jak odbudowywać na rynku utracone zaufanie.

Link do ebooków

ZAPISZ SIĘ

Sebastian Kotow

Psycholog zarządzania, przedsiębiorca, konsultant i wykładowca akademicki. Specjalizuje się w transformacji i zmianie, zaufaniu organizacyjnym i różnicach indywidualnych. Praktyk i konsultant RTZ (Rational Behaviour Therapy) oraz PFA (Psychological First Aid). Prowadzi badania biometryczne nad wiarygodnością menedżerską, zaufaniem w zespołach oraz pewnością sądów. Od wielu lat popularyzuje psychologię poznawczą w biznesie oraz implementuje narzędzia naukowe do praktyki biznesowej realizując projekty doradcze i rozwojowe. W ciągu ostatnich 20 lat pracował w 13 krajach na świecie piastując funkcje eksperckie i menedżerskie. Autor książek z obszaru rozwoju osobistego, psychologii i zarządzania. Dwie z nich napisał z uznanym światowym autorytetem biznesu – Brianem Tracy: „Matematyka Zaufania” oraz „Anatomia Zmiany”. W ciągu ostatnich kilku lat prowadził badania i projekty doradcze dla przedstawicieli ponad 80 firm z 21 krajów świata a w jego wykładach uczestniczyło ponad 100 tys. osób.

Więcej

14 CZERWCA, 17:30 - 19:00

W podatkach nie ma miejsca na nudę

Od początku roku nasze portfele muszą mierzyć się z nowymi wyzwaniami zaserwowanymi przez rząd. W trakcie szkolenia weźmiemy pod lupę podwyżki podatków i parapodatków oraz wszelkie nowe daniny. Jeśli jesteś zaineresowany jakie koszta ponosisz świadomie i nieświadomie, to szkolenie jest dla Ciebie.

ZAPISZ SIĘ

Wanda Nowak

Wykładowca Akademii WSB. Doradca podatkowy od 2001 roku. Egzamin na Doradcę Podatkowego zdawała przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego w Warszawie w 1998 r. W latach 1998-2001 odbywała praktykę w organach podatkowych i skarbowych. Autorka publikacji i książek z dziedziny podatków oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Oddziału Śląskiego Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Więcej

15 CZERWCA, 17:00 - 18:30

Jak zapewnić satysfakcję klienta dzięki profesjonalnej obsłudze i sprzedaży?

Doświadczenia wynikające z procesu zakupu i obsługi klientów stanowią aż 53% fundamentu lojalności klientów. Jak pokazują badania instytutu Gallupa klienci zwracają uwagę na takie aspekty jak dokładność, dostępność, partnerstwo i doradztwo. Wiele firm chętnie komunikuje te wartości w codziennym budowaniu swojego wizerunku. Co jednak oznacza to w praktyce zarządzania doświadczeniem klienta? W jaki sposób poznać jawne i ukryte potrzeby klientów i czym one się różnią? Co o tym decyduje, przekonasz się na warsztatach dotyczących budowania pozytywnych doświadczeń klienta z wykorzystaniem sprawdzonych technik sprzedaży i obsługi.

ZAPISZ SIĘ

Alan Kusz

Wykładowca Akademii WSB. Kierownik Działu Szkoleń w ogólnopolskiej sieci sklepów RTV/AGD, trener & HR Business Partner, certyfikowany i dyplomowany trener biznesu, certyfikowany trener umiejętności negocjacyjnych. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu oraz członek Polskiego Towarzystwa HR Business Partnerów. Specjalista w zakresie budowania programów rozwojowych. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu audytów kompetencji, budowy praktycznych standardów obsługi klienta oraz badaniach efektywności szkoleń.

Więcej

15 CZERWCA, 17:00 - 18:30

Umowy powierzenia a udostępnianie danych osobowych - podobieństwa i różnice

Powierzenie czy udostępnienie danych osobowych? Z innymi obowiązkami będziemy mieć do czynienia przy powierzaniu, a innymi przy udostępnianiu danych – warto znać różnice.

ZAPISZ SIĘ

Monika Krasińska

Wykładowca Akademii WSB na studiach podyplomowcyh Ochrona danych osobowych w admninistracji i biznesie - Inspektor Ochrony Danych. Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej

15 CZERWCA, 17:00 - 18:30

Jak zbudować Kokpit Zarządzania online i w kilka kliknięć widzieć kondycję swojego biznesu oraz zaoszczędzić nawet 80 minut dziennie?

Chcesz się dowiedzieć w jaki sposób właściciel firmy i manager może zaoszczędzić nawet 80 minut dziennie? Jakie obszary lean’owego zarządzania pomagają w osiąganiu najlepszych efektów? Jak zadbać o wskaźniki, wizualizacje i szybki dostęp do danych, żeby podejmować najlepsze decyzje? Co mierzyć w firmach, żeby poprawiać efektywność o +20%? Odpowiedzi na te pytania uzyskasz na naszym szkoleniu oraz dowiesz się jak skonfigurować Kokpit, żeby był najlepszy dla Twojego specyficznego biznesu i jak zaangażować zespół do poprawy procesów dzięki wspólnemu systemowi raportowania.

BONUS! Każdy z uczestników warsztatu otrzyma dostęp do Kompasu Efektywnego Zarządzania, aby mógł samodzielnie ocenić swój system zarządzania.

ZAPISZ SIĘ

Andrzej Krótki

Wykładowca Akademii WSB. Prezes Zarządu i Konsultant Strategiczny w Lean To Win Sp. z o. o. Autor bestsellera branżowego „Skuteczny Lider Lean. Jak usprawniać firmy w Polsce i pomagać im więcej zarabiać”. Pomaga firmom w usprawnianiu i zarabianiu, żeby wygrywały i stawały się liderami swoich branż. Autor bestsellera branżowego "Skuteczny Lider Lean”. Pomagał markom: KGHM, RABEN, INGRAM Micro, STOLBUD, GREENBRIER, ZNTK Oława, Fundusz Pomerania, TRYUMF, REJS, Protech, Sklejka-Multi, Weltech, Intermag, Ceba Baby, Rawag, Unimot, Omega, Poltech, FOD, WM Eltar, Lesaffre, Geldbach, Thermoplast, Newag, Jamar, Rothlehner, Kontakt-SIMON, FAM, FTT Wolbrom, Prymat, Nutricia, Docdata, czy Kirchhoff.

Więcej

15 CZERWCA, 17:45 - 18:30

Umiejętności miękkie jako najważniejsze kompetencje postpandemicznego świata

Mijająca (miejmy nadzieję) rzeczywistość pandemiczna uzmysłowiła nam, jak wiele może się zmienić w każdym obszarze naszego życia w bardzo krótkim czasie. Pokazała, że do najważniejszych ludzkich kompetencji należy umiejętność szybkiej adaptacji do zmian, skuteczna komunikacja (również online) oraz inteligencja emocjonalna, czyli pewnego rodzaju zdolność rozpoznawania stanów emocjonalnych własnych oraz innych osób oraz zdolność radzenia sobie z nimi... a także wiele innych kompetencji miękkich. Jaki będzie świat po pandemii COVID-19? Jakie kompetencje będą w nim najważniejsze? Czego pandemia nas nauczyła? Na te i wiele innych pytań odpowie dr Mateusz Grzesiak.

ZAPISZ SIĘ

dr Mateusz Grzesiak

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Akademii WSB, wykładowca w ramach studiów podyplomowych. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Psycholog, konsultant, wykładowca i terapeuta. Ukończył studia magisterskie z prawa i psychologii. Szkoli międzynarodowo od blisko 20 lat w 7 językach, głównie na rynkach europejskich i amerykańskich. Pomaga ludziom i organizacjom osiągnąć zaplanowane cele osobiste i zawodowe poprzez dostarczanie kompetencji społecznych w obszarach biznesu i życia osobistego: marketingu, samorealizacji i zarządzania. Jego zainteresowania naukowe dotyczą personal brandingu, mediów społecznościowych i kultury, a także kompetencji społecznych. Napisał 21 książek, jest autorem licznych artykułów publikowanych międzynarodowo.

Więcej

16 CZERWCA, 17:00 - 18:30

Czy wiesz, że władasz co najmniej kilkoma językami?

Czy wiesz, że władasz co najmniej kilkoma językami?
Człowiek nie dysponuje zbiorem pojedynczych i różnych kompetencji dotyczących znajomości poszczególnych języków, ale nabywa jeden rodzaj kompetencji różnojęzycznych zawierających w sobie repertuar wszystkich umiejętności porozumiewania się. Warto je rozwijać. Najważniejsze jednak, to zyskać świadomość, że języki nie istnieją w naszej świadomości jako oddzielne byty. Uczestnicy warsztatu przekonają się, że także władają co najmniej kilkoma!

ZAPISZ SIĘ

Katarzyna Zioła-Zemczak

Wykładowca Akademii WSB. Polonistka, oligofrenopedagog, konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej; od lat organizująca doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, koordynatorka sieci współpracy "Uczeń z zagranicy"; na stałe współpracująca z Centrum Pedagogicznym w Czeskim Cieszynie; nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem, autorka licznych pomocy dydaktycznych z zakresu nauczania języka polskiego.

Więcej

16 CZERWCA, 17:00 - 18:30

Jak osiągnąć sukces w negocjacjach?

W powszechnym rozumieniu negocjacje często sprowadza się do taktyk i technik, dzięki którym w magiczny sposób można uzyskać psychologiczną przewagę i zmanipulować przeciwnika. Na to proszę nie liczyć! W negocjacjach ważne są umiejętności analityczne, interpersonalne i praktyczne. Jeśli chcesz wiedzieć czym jest na przykład analiza gier strategicznych, schemat arbitrażu Nasha, wartość Shapleya i inne kryteria sprawiedliwości to szkolenie jest dla Ciebie!

ZAPISZ SIĘ

prof. dr hab. Marek Szopa

Wykładowca Akademii WSB, Prezes Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Negocjacji. Profesor nauk fizycznych. Od wielu lat propaguje oparte na dowodach podejście do rozwoju organizacji i zarządzania. Specjalista w zakresie twórczego myślenia i lateralnych technik rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji w oparciu o teorię gier. Autor oryginalnych gier symulacyjnych realizowanych w instytucjach gospodarczych. Jego doświadczenia to kilkanaście tysięcy godzin usług rozwojowych obejmujących m.in.: prowadzenie szkoleń i konsultacji negocjacyjnych dla: Ministerwa Gospodarki (przygotowanie do negocjacji akcesyjnych UE), PISM, Szkoły Negocjacji House of Skills, Can Pack, Allianz.

Więcej

17 CZERWCA, 17:00 - 18:30

Droga do zdrowia - w poszukiwaniu szczęścia wg Modelu Równowagi "Cztery Jakości życia”

Jeśli chcesz skutecznie pracować nad przekonaniami i emocjami, zgodnymi z zasadami zdrowego myślenia; zadbać o dobre nawyki zdrowotne, a także wpływać na zmianę tych niekorzystnych; dbać o swoją odporność psychiczną i budować umiejętnie szczęśliwe życie, pełne spełnienia, przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu oraz zapobiegać wyczerpaniu emocjonalnemu i nauczyć się skutecznych strategii radzenia sobie ze stresem - to szkolenie jest dla Ciebie.

ZAPISZ SIĘ

Mariola Król

Wykładowca Akademii WSB. Akredytowany mentor i coach PCC ICF, trener/konsultant budowania odporności psychicznej metodą MTQ48. Specjalizuje się w coachingu i mentoringu skoncentrowanym na rozwiązaniach w podejściu psychologii zdrowia, dialogu transformacyjnym. W biznesie i organizacjach wykorzystuje coaching narzędziowy. Przeprowadziła ponad 10 000 godzin szkoleniowych w takich instytucjach jak: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Centrum Edukacji Grupa Orlen, Grupa Tauron S.A. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Częstochowie, Poznaniu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Izba Celna, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Kancelarie Adwokackie KWK, Agencja Przedsiębiorczości SA w Żorach, Izba Rzemieślnicza, administracja samorządowa - Powiat Wysokomazowiecki, Augustowski oraz w innych firmach usługowych z różnych branż. Wykorzystuje wiedzę i doświadczenia zdobyte w pracy zawodowej jako osoba zarządzająca i przedsiębiorca, przekładając ją na umiejętności praktyczne podczas szkoleń. Obecnie pełni funkcję dyrektora ds. rozwoju w Akademii Bliżej oraz koordynatora centrum Psychoedukacji i Coachingu Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia.

Więcej

17 CZERWCA, 17:30 - 19:00

Prawo pracy w II połowie 2021 r.

Przepisy prawa pracy chronią nie tylko interesy pracowników, ale są również istotne z punktu widzenia pracodawców. Nieprzestrzeganie prawa wiąże się dla pracowników i pracodawców z wieloma przykrymi konsekwencjami, począwszy od finansowych, aż po odpowiedzialność karną. Aby pozostawać na bieżąco z często zmieniającymi się przepisami prawa, najlepszym wyjściem jest cykliczne szkolenie. Prawo pracy i wiedza na jego temat stoi u podstaw prężnie funkcjonującego przedsiębiorstwa. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z najnowszymi zmianami w przepisach prawa pracy oraz ich aktualną interpretacją, z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz stanowisk GIP i MRPiPS.

ZAPISZ SIĘ

Przemysław Pogłódek

Wykładowca Akademii WSB. Inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy, wykładowca prawa pracy z 18-letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR.

Więcej

17 CZERWCA, 17:30 - 19:00

Skuteczna komunikacja. Co to oznacza i jak się jej nauczyć?

Skuteczna komunikacja interpersonalna ma wpływ na każdą dziedzinę naszego życia. To fundamentalny element służący nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji międzyludzkich w pracy i życiu prywatnym. Co kryje się pod pojęciem skutecznej komunikacji interpersonalnej i jakie są zasady efektywnego porozumiewania się? Czy efektywnej komunikacji można się nauczyć? A jeśli tak, to w jaki sposób? Na te i wiele innych pytań odpowie znany dziennikarz i reporter takich stacji telewizyjnych, jak TVN czy Polsat.

ZAPISZ SIĘ

Marek Kacprzak

Konsultant, doradca, trener, szkoleniowiec w Hubris - szkolenia, audyt, doradztwo medialne, zarządzanie. Specjalista ds. komunikacji, wizerunku i wystąpień publicznych. Rzecznik prasowy Klubu Parlamentarnego Lewica. Wśród dotychczasowych klientów byli m.in: Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, HB Reavis, Hochtief, Biuro PR, Naczelna Rada Adwokacka, Sport Evolution, Fundacja Maraton Warszawski, PZT, Centrum Historii Zajezdnia i inni. Wykładowca akademicki. Prowadzący i gospodarz programu Tłit, Newsroom, Wyborczy Grill i Money-To się liczy w latach 2018-2020. Był dziennikarzem w Telewizji Polsat, reporterem i dziennikarzem w redakcji Uwaga w TVN oraz szefem działu krajowego Polska The Times.

Więcej

18 CZERWCA, 17:00 - 18:30

Mentoring i tutoring w biznesie i edukacji

Jeśli chcesz zapoznać się z praktycznymi narzędziami do wykorzystania w pracy mentora i tutora w biznesie i edukacji, nauczyć się skutecznie motywować swoich podopiecznych do nauki i wspierać ich w procesie rozwoju, zapraszamy na szkolenie. Aby sprostać tym oczekiwaniom menadżerowie i nauczyciele potrzebują wiedzy i umiejętności by mieć wpływ na swój własny proces rozwoju zawodowego i osobistego. Do takich metod należą m.in. mentoring i tutoring jako spersonalizowana edukacja.

ZAPISZ SIĘ

Roman Cieśla

Wykładowca Akademii WSB. Ekspert w obszarach mediacji i negocjacji, coachingu, mentoringu, sprzedaży, kompetencji menedżerskich, komunikacji w biznesie, budowania odporności psychicznej, pracy z nawykami. Pracował jako manager ds. szkoleń i trener wewnętrzny w międzynarodowych korporacjach oraz mediator w organizacji. W latach 2011-2019 – prowadził projekty doradcze, szkolenia i coaching dla firm sektora MISP i szkolenia dla firm sektora korporacyjnego jako freelancer firm szkoleniowych. Prowadzi szkolenia oraz coaching w obszarach zarządzania, rozwiązywania konfliktów, budowania zespołu, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, mediacji, negocjacji, sprzedaży i obsługi klienta, podnoszenia efektywności osobistej, inteligencji emocjonalnej. Specjalizuje się w mediacjach transformatywnych, coachingu managerskim i zespołowym.

Więcej

18 CZERWCA, 17:00 - 18:30

Kolorowe warsztaty

Spotkanie "Kolorowe warsztaty" skierowane jest do nauczycieli przedszkoli, klas 1-3, pedagogów, logopedów oraz wszystkich, którzy są zainteresowani wzbogaceniem warsztatu pracy z dzieckiem o propozycje zabaw i ćwiczeń motoryki małej, percepcji słuchowej, wzrokowej, ćwiczeń językowych oraz czytania z wykorzystaniem kolorowych klamerek.

ZAPISZ SIĘ

Magdalena Bielenin

Wykładowca Akademii WSB, oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju. Wieloletni pracownik Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Szkoły Specjalnej w Bielsku-Białej. Obecnie pełniąca funkcję konsultanta Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej oraz wykładowcy akademickiego. Dzieli się swoją wiedzą oraz doświadczeniem zdobytym w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD).
 

Więcej

18 CZERWCA, 17:00 - 18:30

Bezpieczny i spokojny powrót do przedszkola, szkoły, placówki

Po długim i trudnym okresie izolacji rozpoczęły się powroty uczniów do szkół oraz nauczania stacjonarnego. Nauczyciele i pedagodzy stoją przed niełatwym zadaniem, aby umożliwić dzieciom bezpieczny powrót do normalności. Na szkoleniu przybliżymy temat diagnozowania i dynamiki zagrożeń w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży; znaczenie wsparcia nauczycieli, rodziców i grupy rówieśniczej oraz metody udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

ZAPISZ SIĘ

Małgorzata Spendel

Wykładowca Akademii WSB. Psycholog, logopeda, nauczyciel. Ekspert i dydaktyk z zakresu: psychologii rozwoju, diagnostyki psychologicznej, w tym diagnozy funkcjonalnej, terapii dzieci i młodzieży. Jako jedyna z województwa śląskiego została powołana na stanowisko Eksperta MEN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Więcej

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji