Dzień 1. Między równością i różnorodnością - człowiek, edukacja, praca

18 MARCA, 09.00 – 10.00, Akademia WSB, sala AUD. Maximum

Nowoczesne i ukryte formy przemocy w szkole i w miejscu pracy - jak identyfikować i bronić się przed tymi zjawiskami?

Cyberprzemoc, mobbing, dyskryminacja, molestowanie. Każdy z nas zna te zjawiska ze słyszenia, jednak każde z nich jest inne i charakteryzuje się szczególnymi działaniami. Formy przemocy dotykają prawie wszystkich osób,  ze względu na wiek,  płeć, wykształcenie,  wygląd, niepełnosprawność czy pochodzenie. Jak identyfikować formy przemocy, gdzie udać się po pomoc i w jaki sposób bronić się przed nimi? 

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Dr inż. Iwona Krzyżewska

Nauczyciel akademicki, naukowiec, adiunkt w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, coach, szkoleniowiec. Od 2015 roku prowadzi Punkt Konsultacyjny Krajowego Stowarzyszenia Antymobbingowego. W sesjach indywidualnych i zespołowych wykorzystuje elementy analizy transakcyjnej, mindfulness oraz coachingu systemowego. Jest autorką i współautorką wielu publikacji naukowych oraz rozdziałów w monografiach. Pomaga ludziom, którzy zostali dotknięci zachowaniami noszącymi znamiona mobbingu i różnych form przemocy w miejscu pracy. 

Więcej

18 MARCA, 10.00 – 11.30, Akademia WSB, sala AUD. Maximum

Człowiek w drodze - 30 lat w podróży  

Mariusz Kurc podczas swojej prelekcji zabierze słuchaczy w podróż przez wiele krajów, kultur i religii. Nie tyle skupi się on na odwiedzanych miejscach, co na wydarzeniach, wewnętrznych przeżyciach, trudnościach i relacjach ze spotykanymi ludźmi. Wędrówka ukazana zostanie jako szczególny stan ciała i umysłu. Istotnym elementem jego wystąpienia będzie też wskazywanie na różnice między kulturami oraz ich podobieństwa względem siebie. Żywa i pełna ekspresji opowieść podróżnika sprawi, że dziewięćdziesięciominutowy seans upłynie niczym jedna chwila.

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Mariusz Kurc

Podróżnik, filmowiec, absolwent religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 30 lat jest w podróży, odwiedził 118 krajów, większość autostopem. Autor książki „Na obrzeżach świata – w centrum życia”. 

Więcej

18 MARCA, 10.00 – 11.00, Akademia WSB, sala AUD. Maximum

Różnorodność w korporacji - o byciu sobą w Rockwell Automation

Spotkanie z pracownikami firmy Rockwell Automation, którzy opowiedzą o  pracy w międzykulturowym środowisku. Podzielą się własnymi doświadczeniami, przybliżą osobiste historie. Odniosą się do trudności jakie pokonali i szans jakie wykorzystali. Przedstawią również wdrażaną w firmie strategię DEI (diversity, equity, inclusion) przybliżając tym samym obraz kultury organizacji.

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Marcin Czyszczoń

W Rockwell Automation zajmuję stanowisko Lidera Zespołu Wsparcia Technicznego, otwarcie reprezentując społeczność osób transpłciowych. Od początku mojej kariery skupiałem się na rozwijaniu moich umiejętności technicznych, a także na aktywnym promowaniu i wspieraniu wartości związanych z różnorodnością, równością i integracją (DEI). Niedawno podjąłem się również roli współzarządzania grupą pracowników skupioną na wspieraniu społeczności LGBTQA+. Poza karierą zawodową jestem zapalonym entuzjastą gier wideo, które stanowią dla mnie ważne źródło relaksu i rozwoju osobistego.

Więcej

Mohamad Kamel

W roku 2021 dołączyłem do Rockwell Automation jako inżynier zdalnego wsparcia L1 w regionie EMEA. W ciągu pierwszego roku awansowałem na inżyniera zdalnego wsparcia L2 w globalnym Zespole Wsparcia Weekendowego. W październiku 2023 roku awansowałem na Lidera Zespołu Wsparcia Weekendowego. Mam 5-letni licencjat z inżynierii mechanicznej, tytuł magistra inżynierii przemysłowej na Politechnice w Damaszku oraz tytuł magistra inżynierii zarządzania produkcją na Politechnice Wrocławskiej. Specjalizuje się w oprogramowaniu i interesuje się ciągłym doskonaleniem. W wolnym czasie uwielbiam spacerować i czytać.

Więcej

Karolina Żuchowska

W 2018 roku, po ukończeniu położnictwa na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, rozpoczęłam przygodę z Rockwell dołączając do grupy Activations jako Associate Support Engineer.  Zdobywając doświadczenie i ciężko pracując zostałam jednym z czterech Team Leaderów grupy Software Support w 2022 roku. Jestem magistrem położnictwa, obecnie studiuję zarządzanie. W wolnych chwilach uwielbiam grać w gry komputerowe i planszowe, oraz trenować z psem.

Więcej

18 MARCA, 10.00 – 11.00, ONLINE

Socioeconomic Status and Educational Equity ‒ Insights from PISA and Psychology  

This presentation offers an interdisciplinary analysis of the intricate interplay between socioeconomic status and educational outcomes, focusing on the resultant inequities. Three primary inquiries will be explored. Firstly, a discussion of the OECD's Programme for International Student Assessment (PISA) will be undertaken to discern its relevance in informing educational policies aimed at fostering more equitable systems. Secondly, insights from psychology will be invoked to delve deeper into the nuanced manifestations of socioeconomic status within educational contexts. Lastly, a review of potential intervention strategies will be conducted, highlighting the prospects and challenges in cultivating more fair and inclusive educational systems. Each line of inquiry will be underpinned by rigorous scholarly research. Furthermore, attention will be dedicated to the potential role of technology and artificial intelligence in ameliorating disparities and enhancing opportunities for disadvantaged students within educational settings.

Link dla uczestników spotkania

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Diana P. Dudău

Serves as an Assistant Professor at the Faculty of Psychology at Titu Maiorescu University in Romania, where she leads seminars for the Introduction to Psychology course. Additionally, she holds a Research Associate position at the Education Research Unit of the National Center for Policy and Evaluation in Education, conducting research on behalf of the Ministry of Education of Romania. As a PISA national research team member for one year, she contributes to the co-authorship of the PISA national reports. Diana earned her Ph.D. in Psychology from West University of Timisoara in 2020, focusing on integrating clinical psychology and data science, particularly in analyzing linguistic and nonlinguistic digital traces indicative of depression and anxiety. Her research pursuits are centered on leveraging machine learning techniques to propel advancements in psychology and education.

Więcej

18 MARCA, 11.30 – 12.30, Akademia WSB, sala AUD. Maximum

Zarządzanie zespołem różnorodnym pokoleniowo

Zarządzanie multigeneracyjne jest interesującym zagadnieniem dla liderów, menedżerów, przedsiębiorców. Coraz więcej organizacji, a co za tym idzie, coraz więcej menedżerów ma do czynienia z konfliktami między młodszymi a starszymi pracownikami. Zderzenie różnych pokoleń w firmie nie musi oznaczać katastrofy. Może mieć siłę budującą i rozwijającą oraz przynieść korzyści, jeśli dobrze zbudujemy zespół wielopokoleniowy. Jak to osiągnąć? Serdecznie zapraszam na wykład, podczas którego porozmawiamy o tym, jak promować zarządzanie zespołami wielopokoleniowymi, jakie korzyści może odnieść organizacja z budowania zespołów multigeneracyjnych, rozprawimy się ze stereotypami dotyczącymi przedstawicieli różnych pokoleń, przyjrzymy się motywatorom charakterystycznym dla różnych generacji oraz zastanowimy się, jak zbudować zespoły wspierające transfer wiedzy w organizacji? 

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Dr Małgorzata Świerkosz-Hołysz

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Adiunkt w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. W swojej pracy naukowej zajmuje się tematyką związaną z zarządzaniem personelem, zarządzaniem zespołami wielopokoleniowymi oraz zwinnym podejściem w zarządzaniu (agile).

Pracę naukową łączy z sukcesami z działalnością biznesową, aktywnie działając jako facylitator, coach i trener biznesu. Jest certyfikowanym Agile PM, międzynarodowym facylitatorem Management 3.0, najnowszej koncepcji w zarządzaniu, wykorzystującej podejście zwinne oparte na metodyce Agile oraz facylitatorem APMG. Jest również międzynarodowym konsultantem MindSonar®, narzędzia służącego do pomiaru czynników stylów myślenia ludzi, wspierającego proces coachingu, mentoringu, rekrutacji, sprzedaży czy budowania zespołu.

Prywatnie pasjonatka biegów górskich, dobrej muzyki i podróży.

Więcej

18 MARCA, 11.30 – 12.30, ONLINE

Tech for Good: Harnessing Innovation for Environmental and Social Progress

Key Points of the Presentation:

  • The current landscape of sustainability challenges and the urgency for actionable solutions.
  • Sustainable innovation driving sustainability across various sectors.
  • The role of digital transformation and sustainable innovation in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).
  • Navigating the challenges: ethical considerations, technological accessibility, and the digital divide.
  • A roadmap for the future: what is needed to foster sustainable among tech innovators, policymakers, businesses, and communities?  

 

Link dla uczestników spotkania

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Karolien Van Riel

Karolien Van Riel earned her Commercial Engineering degree from the University of Antwerp and has been a sustainability expert at AP University of Applied Sciences for many years. Since 2012, Karolien has been associated with AP University of Applied Sciences, initially serving as the head of the Applied Informatics program, later as a lecturer, and since 2023, as the coordinator of research in circular innovation.

Karolien has authored multiple books, showcasing her expertise in project management, economics, and sustainable entrepreneurship. She also serves as the chair of the sustainability working group at Businet, an international network of higher education institutions. Karolien Van Riel's extensive experience in digital transformation projects and her deep commitment to sustainability principles underscore the keynote's focus on leveraging technological innovation for environmental and social progress.

Więcej

18 MARCA, 12.30 – 13.30, Akademia WSB, sala AUD. Maximum

Jak małymi krokami osiągać wielkie cele? Studium przypadku

W ciągu czternastu ostatnich lat zrealizowałem wiele swoich marzeń, a każde z nich wymagało ode mnie wykonania ogromnej liczby małych kroków. Nieważne, czy było to wydanie własnej książki czy zorganizowanie wyprawy i przebiegnięcie przez pół Europy. Na swoim przykładzie opowiem, czego się w trakcie tej drogi nauczyłem i jak ważne jest to, żeby realizację wielkich celów podzielić na drobne części, a potem pracować nad nimi jedna po drugiej.  

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Tomasz Sobania

Tomasz Sobania - 25-letni biegacz, pisarz i podróżnik. Od sześciu lat realizuje ambitne projekty biegowe takie jak:

  • Bieg z Zakopanego do Gdyni (18 dni, 18 maratonów, 756 km)
  • Bieg z Częstochowy do Rzymu (38 dni, 36 maratonów, 1500 km)
  • Bieg z Gliwic do Barcelony (63 dni, 60 maratonów, 2500 km)
  • Bieg ze Stadionu Śląskiego do Aten i z powrotem (90 dni, 85 maratonów, 3600 km)

Jest autorem czterech książek, w tym dwóch dotyczących swoich ekstremalnych wypraw. Jego pasją są podróże, z których największą był jak dotąd rejs Darem Młodzieży z Panamy do Gdyni. Człowiek pełen pasji, głodny wrażeń i wielkich przygód. Kolejny jego plan zakłada przebiegnięcie przez całe Stany Zjednoczone, z Nowego Jorku do Los Angeles, w ciągu 150 dni.

Na co dzień prowadzi prelekcje w całej Polsce, trenuje w Sekcji Lekkoatletycznej Piasta Gliwice oraz studiuję Pedagogikę, ze specjalnością Resocjalizacja, w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Więcej

18 MARCA, 13.30 – 14.30, Akademia WSB, sala AUD. Maximum

Emocje w pracy, czyli zadbaj o naturalne i legalne dopalacze  

W świecie zmiennym, gdzie rozwija się sztuczna inteligencja zastanawiamy się, czy emocje będą nam jeszcze do czegoś potrzebne? Okazuje się, że tak, ponieważ człowiek nie działania w kodzie zero-jedynkowym, zmienia się i ewoluuje, zależy od drugiego człowieka i kontekstu sytuacji. Termin inteligencja emocjonalna – rozpropagowany przez Daniela Golemana wraca do łask, szczególnie teraz gdzie postrzegamy życie jako trudne, a sami stajemy się częścią „społeczeństwa zmęczenia” (Byung-Chul Han). Na wykładzie dowiesz się czym jest Inteligencja emocjonalna, jakie ma znaczenie w życiu zawodowym i prywatnym i co najważniejsze – czy można się jej nauczyć? 

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Dr Edyta Nowak-Żółty

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Akademii WSB, nauczyciel akademicki. Dyplomowany coach po Akademii Profesjonalnego Coachingu. Akredytowany trener metody Insight Discovery – wykorzystuje testy tej metody do pracy z klientem. Od 15 lat jest czynnym trenerem. Pracuje też jako coach, konsultant i doradca.

Więcej

18 MARCA, 13.30 – 15.00, Akademia WSB, sala AUD. Maximum

Neurorysowanie - uwolnij swoją kreatywność i wyrysuj swój dobrostan

Jeśli pragniesz poprawić jeden lub kilka aspektów Twojego życia, widzisz potrzebę pójścia do przodu w wybranym temacie, chcesz wzrostu i rozwoju swojego projektu, relacji czy też poprawy zdrowia i samopoczucia, to spotkanie jest dla Ciebie. Własnoręcznie stworzysz obraz Twojego Drzewa dobrostanu, rysując rysunek w algorytmie NeuroDrzewo – algorytmie wzrostu. Przyjdź i zobacz, jak działa metoda NeuroGrafiki u Ciebie!

Jedna z zasad NeuroGrafiki głosi: „RYSOWAĆ JEST ŁATWO”. W procesie tworzenia rysunku talent plastyczny nie jest wymagany!

NeuroGrafika® - jest skutecznym, potwierdzonym naukowo narzędziem, zarówno terapeutycznym, jak i coachingowym, do pracy w celu rozwiązywania różnych problemów i osiągania celów a także uwalniania stresu. W trakcie procesu twórczego temat zostaje przerysowany, zarówno na kartce, jak i w naszej psychice i w rezultacie zbudowane zostają nowe połączenia neuronalne w naszym mózgu.

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Barbara Borkowska - Kępska

Długoletni wykładowca języka angielskiego w Akademii WSB. Jest jednym z nielicznych w Polsce certyfikowanych Specjalistów Neurografiki® (Institute of Psychology of Creativity) oraz Konsultantów Facylitatorów One Brain®, kinezjologicznej metody uwalniania stresu. Ukończyła również liczne kursy z innych metod kinezjologicznych w Akademii Kinezjologii, m.in. Dotyk dla zdrowia, Neuronalne kanały emocji oraz „Psychoterapia poprzez ciało – praca z traumą”. Interesuje się szeroko pojętym rozwojem, psychologią, kinezjologią, neurografiką, a także dydaktyką języków obcych. Jest także tłumaczem przysięgłym języka angielskiego.

Więcej

18 MARCA,  14.30 – 15.30, Akademia WSB, sala AUD. Maximum

Prawo do lenistwa

Czas wolny wbrew obiegowym opiniom jest jednym z istotniejszych czasów społecznych człowieka. Nie tylko wpływa on na jakość naszego życia, ale bez niego nie możemy być twórczy. To czas wolny stanowi o tym kim jesteśmy. 

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Dr hab. Małgorzata Orłowska, prof. AWSB

Dr hab. w zakresie pedagogiki. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Zajmuje się procesami wykluczenia społecznego oraz instrumentami inkluzji społecznej, w tym pracą socjalną. Opracowała autorską koncepcję spostrzegania czasu wolnego jako wskaźnika partycypacji społecznej. Autorka kilkunastu książek z tego zakresu i licznych artykułów w czasopismach. 

Więcej

18 MARCA, 14.30 – 15.30, Akademia WSB, sala AUD. Maximum

Pracownik czy Pracodawca? Kto ma więcej uprawnień, kto obowiązków i czy tak być powinno?  

Z pozoru sprawa jest prosta. Pomimo tego, iż stosunek pracy jest więzią zobowiązaniową dwustronną, to bez wątpienia pracownik jest stroną uprawnioną bardziej. Ale czy zawsze może z tych uprawnień korzystać? 

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Damian Czoik

Ekspert i praktyk w obszarze prawa pracy i zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Autor wielu publikacji. Od wielu lat pracownik górnictwa, na różnych stanowiskach pracy. Był zatrudniony między innymi jako Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w KWK „Bielszowice (w tym okresie wdrażano i certyfikowano system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy). Następnie zajmował kolejno stanowiska: Kierownika Działu Zatrudnienia i Spraw Osobowych, Kierownika Zespołu Szkoleń, Dyrektora ds. Ekonomiczno - Pracowniczych KWK Sośnica w Gliwicach, Dyrektora ds. Pracowniczych KWK Ruda w Rudzie Śląskiej, a obecnie jest zatrudniony na stanowisku Dyrektora Departamentu Personalnego w PGG S.A. (Prokurent Spółki).

Więcej

18 - 22 MARCA, Akademia WSB

Stoisko Rockwell Automation  

Przez 5 dni Festiwalu firma Rockwell Automation, będzie wprowadzać zainteresowanych w tajniki automatyki i informatyki przemysłowej.

Wykorzystane w tym celu zostaną walizki demonstracyjne - DemoBoxy zbudowane z różnorodnych komponentów automatyki przemysłowej – urządzeń, dzięki którym funkcjonują m.in. linie produkcyjne w fabrykach.

Uczestnicy festiwalu doświadczą tzw. ”nauki przez zabawę” dzięki udostępnionym interaktywnym „zabawkom”, których poznanie pomoże zrozumieć świat przemysłu. Dzięki nim każdy zainteresowany będzie miał możliwość przyswojenia nowej wiedzy na żywo oraz w przystępnej formie np. grając na panelach operatorskich w statki lub sprawdzając działanie różnego rodzaju czujników.

18 - 22 MARCA, Akademia WSB

Wystawa pt. "Alchemia akwareli - między nauką a magią"

Magiczne Ilustracje Miast to przestrzeń, w której możliwe jest współistnienie na pozór niemożliwych do połączenia światów. To miejsce, gdzie nie musimy dokonywać wyboru pomiędzy tym, co racjonalne, a tym co intuicyjne. Obydwa te światy przenikają się, nie konkurując ze sobą, a nadając nową wartość.


Nad zanurzonymi w onirycznym świetle budynkami wiszą ciężkie planety, fruwają ptaki, przepływają ryby. Świat powoli gęstnieje, a granice pomiędzy jawą a snem, nauką a magią zacierają się i upłynniają - dokładnie tak, jak kolory farb akwarelowych, tworząc miękkie, nieoczywiste i fascynujące przejścia tonalne.

Anna Liwia Strutyńska (AneeDoveART)'85

Jestem ilustratorką mieszkającą na Śląsku. Często podróżuję po Polsce i Europie w poszukiwaniu ciekawych kadrów do malowania - najlepiej w towarzystwie kawy.

Tworzę ilustracje codziennych miejsc, w których dzieją się rzeczy dziwne i magiczne. Inspirują mnie surrealistyczne wizje, w których rozmywają się granice pomiędzy jawą a snem, a czas przestaje wyznaczać jednoznaczne pory dnia.
Uważam, że każda sytuacja, w której znajdziemy się mniej lub bardziej przypadkowo, może być okazją do stworzenia ciekawej ilustracji.

Zawodowo zajmuję się ilustrowaniem, malarstwem akwarelowym, projektowaniem graficznym.

18 - 22 MARCA, Akademia WSB

Wystawa pt. "Zobaczyć marzenia"

Odkryj fascynujący świat sztuki przyszłości na naszej nowej wystawie! Dziesięć unikatowych obrazów stworzonych przez zaawansowaną sztuczną inteligencję przenoszą Cię w niezwykłe wizje kolorów, form i emocji. Poznaj artystyczną rewolucję, gdzie algorytmy spotykają się z kreatywnością, tworząc dzieła, które zaskakują, inspirują i otwierają nowe horyzonty w świecie sztuki nowoczesnej.

18 - 22 MARCA, Akademia WSB

Wystawa „SZOKA. Pomiędzy niebami”

O zaklętych myślach i symbolach w jej pracach będą mogli Państwo porozmawiać z artystką w piątek 22.03.2024 r. od 10 do 15, podczas XX Festiwalu Nauki Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

 

Iwona Szoka

Malarka, projektantka, propagatorka miłości do sztuki i jej znaczenia w życiu codziennym, twórczyni Fundacji Opus Unicus.

Holistyczne postrzeganie rzeczywistości, zaszczepione szerokim wykształceniem, przenosi na swoje prace.

Prowadzi wykłady o znaczeniu sztuki w życiu codziennym. Jej myśli krążą pomiędzy niebem a przyziemnością. Poza wykształceniem artystycznym, miała przyjemność studiować historię sztuki, inżynierię budowlaną, ukończyła również prawo. Krzewi miłość do zdobywania wiedzy oraz poszukiwania radości w nauce, sztuce, w zgłębianiu siebie. Inspiruje do realizacji marzeń, bez względu na wiek, płeć i pochodzenie.

Tworzy w nurcie symbolizmu, nieobcy jest jej tonalizm, surrealizm oraz sztuka zaangażowana.

Optymistka.

Więcej

20. Festiwal Nauki Akademii WSB dofinansowano ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu "Społeczna odpowiedzialność nauki II"