A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Kierunek

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA I STOPNIA

Specjalność

FINANSE NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


 • Czego się nauczysz?

  Specjalność skierowana jest do osób, które chcą przyswoić wiedzę i nabyć praktycznych umiejętności w zakresie tendencji zachodzących w gospodarce światowej, w tym w szczególności procesów globalizacji rynków finansowych. Specjalność jest dla osób, które chcą być specjalistami z zakresu międzynarodowych rynków finansowych i biznesu międzynarodowego. Studia umożliwiają nabycie wiedzy z zakresu finansów międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności inwestycyjnej na międzynarodowych rynkach finansowych. Specjalność pozwala również na zdobycie przez studentów umiejętności praktycznych w zakresie rozliczeń międzynarodowych oraz zabezpieczenia transakcji, w handlu krajowym i zagranicznym. Podczas studiów masz możliwość nabyć wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu:

  • funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych, podmiotów i instrumentów na nich występujących,
  • z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania procesem inwestycyjnym i produkcyjnym, zarządzania innowacyjnego,
  • zasad działania korporacji transnarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich finansów, powiązań, strategii ekspansji i inwestowania na rynku globalnym,
  • z zakresu inwestycji na międzynarodowych rynkach finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego przepływu inwestycji,
  • zarządzania ryzykiem finansowym, w tym metod ograniczania ryzyka finansowego w operacjach zagranicznych przedsiębiorstw,
  • analizy tendencji zachodzących na globalnych rynkach finansowych,
  • wykorzystania odpowiednich metod i narzędzi zarządzania ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa występującego na rynkach międzynarodowych,
  • oceny i planowania projektów inwestycyjnych na międzynarodowych rynkach finansowych,
  • analizy finansowej przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa międzynarodowego,
  • stosowania fachowego słownictwa z zakresu finansów międzynarodowych.
 • Uczymy praktycznie

  Ponieważ uczymy praktycznie jako absolwent będziesz dobrze przygotowany, aby móc dalej rozwijać się rozwijać się zawodowo w  przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, prowadzących wymianę handlową i usługową z zagranicą, podejmujących działalność inwestycyjną na rynkach krajowym i zagranicznym, instytucjach finansowych (bankach, funduszach inwestycyjnych, firmach ubezpieczeniowych, funduszach emerytalnych, firmach inwestycyjnych, biurach maklerskich), korporacjach transnarodowych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych (takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Światowa Organizacja Handlu) oraz administracji szczebla centralnego.

  Zajęcia specjalnościowe w Akademii WSB prowadzą doświadczeni praktycy. Dzięki temu, studenci poznają aktualne trendy i najnowszą wiedzę z zakresu danej specjalności. Program specjalności regularnie konsultujemy z przedstawicielami otoczenia biznesu, w tym z pracodawcami. Dzięki temu wiemy, że przekazywane w ramach specjalności treści są aktualne i odpowiadają potrzebom rynku pracy. Oprócz tego, Uczelnia regularnie organizuje tzw. spotkania z praktykiem, dając tym samym możliwość poznania ciekawych ludzi, którzy z pasją opowiadają o swojej pracy.

 • Program specjalności

  Przykładowa tematyka przedmiotów realizowanych w ramach specjalności obejmuje:

  • rynki finansowe,
  • zarządzanie ryzykiem finansowym w transakcjach zagranicznych,
  • globalizację gospodarki,
  • integrację walutową w Europie,
  • międzynarodowe stosunki gospodarcze,ograniczanie ryzyka handlowego w transakcjach zagranicznych,
  • instrumenty pochodne i hedging na międzynarodowych rynkach finansowych,
  • alianse i fuzje przedsiębiorstw,
  • marketing globalnych instytucji finansowych.
 • Rekomendacje

  "Dzięki nowoczesnym metodom kształcenia, zajęciom realizowanym przez ekspertów rynkowych w profesjonalnym laboratorium finansowym (symulującym pracę w dealing roomie), pracy z tutorami oraz uczestnictwie w krajowych i zagranicznych programach stażowych i konkursach (np. konkurs CFA Institute Research Challenge), Akademia WSB  umożliwia zdobycie profesjonalnych kompetencji.

  Realizowane w AWSB specjalności stanowią dla studentów szansę nie tylko na zdobycie oczekiwanych na rynku kompetencji, ale i możliwości nawiązania cennych kontaktów oraz wypromowania własnej osoby na rynku pracy. Jako ekspert rynków finansowych, po zapoznaniu się z programem kształcenia, gorąco rekomenduję studia z zakresu ekonomii i finansów w Akademii WSB."

  Marek Zuber
  ekonomista, inwestor, analityk rynków finansowych

 • Opłaty

  Finanse i rachunkowość  - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł   350 zł* 550 zł 600 zł 600 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 480 zł 550 zł 570 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      
   

   

  *Promocja "Wsparcie na starcie" w I semestrze studiów.