Postępowania habilitacyjne

Akademia WSB posiada uprawnienia do prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w 4 dyscyplinach naukowych:

  • nauki o zarządzaniu i jakości,
  • pedagogika,
  • nauki o bezpieczeństwie,
  • inżynieria lądowa, geodezja i transport.

Postępowanie habilitacyjne wszczyna się na wniosek kandydata, składany za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej (dalej: RDN). We wniosku kandydat wskazuje Akademię WSB, jako podmiot habilitujący. 

Wzór wniosku oraz wymagania dokumentacyjne dotyczące wszczęcia postępowania dostępne są na stronie internetowej RDN: Wniosek w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego określa Uchwała Senatu Akademii WSB nr 44/2020/2021 

Postępowania habilitacyjne w toku

Zakończone postępowania habilitacyjne

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji