A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Postępowania habilitacyjne

Akademia WSB posiada uprawnienia do prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinach naukowych:

  • nauki o zarządzaniu i jakości,
  • pedagogika,
  • nauki o bezpieczeństwie,
  • inżynieria lądowa, geodezja i transport,
  • nauki o rodzinie,
  • stosunki międzynarodowe,
  • inżynieria bezpieczeństwa.

Postępowanie habilitacyjne wszczyna się na wniosek kandydata, składany za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej (dalej: RDN). We wniosku kandydat wskazuje Akademię WSB, jako podmiot habilitujący. 

Wzór wniosku oraz wymagania dokumentacyjne dotyczące wszczęcia postępowania dostępne są na stronie internetowej RDN: Wniosek w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego określa Uchwała Senatu Akademii WSB nr 157/2022/2023 

Postępowania habilitacyjne w toku

Zakończone postępowania habilitacyjne