Specjalność

LOGOPEDIA

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Logopedia to stosunkowo nowa, ale prężnie rozwijająca się dziedzina nauki. Najbardziej poszukiwani na rynku pracy są i będą specjaliści, zwłaszcza zajmujący się profilaktyką, diagnozowaniem i terapią dzieci, młodzieży oraz dorosłych z zaburzeniami mowy.

Zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, lingwistyki czy medycyny zapewni Ci najwyższy stopień przygotowania merytorycznego: od udzielania pomocy z wczesnej interwencji logopedycznej małym dzieciom przez umiejętność kształtowania wzorcowej mowy, dykcji i emisji głosu osobom zawodowo pracującym głosem (np. w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych) do kształtowania mowy u osób z niepełnosprawnością wrodzoną i nabytą.

Absolwent Logopedii ma możliwość pracy jako nauczyciel logopeda w placówkach oświatowych takich jak przedszkola i szkoły, ośrodkach szkolno-wychowawczych, ale także prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej w prywatnych gabinetach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i poradniach logopedycznych przy przychodniach specjalistycznych i szpitalach, w domach dziecka, w żłobkach, ośrodkach wczesnej interwencji, ośrodkach rehabilitacyjnych oraz szpitalnych oddziałach udarowych, neurologii, neurochirurgii, laryngologii, foniatrii, neonatologii czy rehabilitacji.

 • Czego się nauczysz?

  Studia na kierunku logopedia gwarantują poznanie aktualnej wiedzy z zakresu diagnostyki oraz wykorzystania nowoczesnych metod i technik pracy z uczniem, klientem i pacjentem. Absolwent otrzyma zawodowe przygotowanie z następujących interdyscyplinarnych obszarów logopedii:

  • medycznych, w tym anatomii i fizjologii aparatu mowy oraz układu nerwowego, podstaw audiologii, foniatrii, ortodoncji, psychopatologii i psychiatrii, neurologii, neonatologii i fizjoterapii w ujęciu praktycznym, niezbędnym w pracy logopedy;
  • językoznawczych, w tym fonetyki, fonologii, składni, fleksji i słowotwórstwa współczesnego języka polskiego, a także elementów retoryki i socjolingwistyki; pracy z osobami dwujęzycznymi i uczącymi się języka polskiego jako obcego.
  • psychologiczno-pedagogicznych, w tym rozwoju i kształtowania mowy dziecka, profilaktyki wad wymowy, zagadnienia dwujęzyczności, elementów psycholingwistyki, glottodydaktyki, metodyki nauki czytania i pisania w kontekście terapii logopedycznej, metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC), fonogestów, podstaw języka migowego, logorytmiki, nowych technologii asystujących (AT), elementów logopedii artystycznej.

  Absolwent logopedii będzie potrafił jako logopeda prowadzić działania w zakresie diagnozy stanu rozwoju mowy i terapii zaburzeń komunikacji człowieka (korygować wady wymowy/zaburzenia mowy uwarunkowane organicznie czy środowiskowo w tym po wypadkach czy powiązanych z chorobami nowotworowymi czy neurodegeneracyjnymi) oraz jako nauczyciel logopeda organizować i udzielać wsparcia logopedycznego na terenie żłobka, przedszkola czy szkoły (w celu osiągnięcia trwałego sukcesu terapeutycznego) oraz posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu logopedii.

 • Program specjalności

  Studia przygotowane są w oparciu o Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.),pn. „Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”. Otrzymanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy wymaga ukończenia studiów II stopnia oraz uzyskania tytułu zawodowego magistra. Studia w Akademii WSB są pomyślane w taki sposób, aby absolwent uzyskał pełne przygotowanie pedagogiczne na I stopniu wraz z uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Umożliwia to podjęcie pracy w szkole za zgodą dyrekcji jeszcze w trakcie uzupełniania wykształcenia na II stopniu. Daje też możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji na studiach podyplomowych m.in. z zakresu pedagogiki specjalnej.

 • Uczymy praktycznie

  Zajęcia na kierunku Logopedia prowadzone są przez doświadczonych praktyków, którzy umożliwiają Studentom poznanie ich warsztatu pracy oraz zdobycie umiejętności niezbędnych w pracy z dziećmi i dorosłymi. Nasi wykładowcy są czynnymi zawodowo pracownikami placówek oświatowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, szpitali i ośrodków zdrowia, a także właścicielami prywatnych gabinetów logopedycznych.

  Program studiów obejmuje 150 godzin praktyk z możliwością wyboru instytucji wyspecjalizowanych w pracy z różnymi pacjentami.

  Organizujemy dla studentów dodatkowe spotkania z praktykiem, wizyty studyjne. Nasi studenci mogą realizować projekty z zakresu szeroko rozumianej komunikacji i rozwoju mowy w ramach działalności koła naukowego.

 • Rekomendacje

  Mając na uwadze stale zmieniające się przepisy prawne, jedyną gwarancją pełnych kwalifikacji stają się studia magisterskie. Dlatego wybór kierunku logopedia jest znakomitym początkiem kariery pedagoga specjalnego, terapeuty, który pomaga pacjentom i ma ogromną satysfakcję ze swojej pracy, zarówno tę osobistą jak i finansową. W programie znalazły się bowiem podstawy przedsiębiorczości, niezbędne w prowadzeniu prywatnej praktyki logopedycznej, jak i organizowania pomocy logopedycznej na terenie żłobka, przedszkola czy szkoły.

  dr Edyta Antoniak-Kiedos, logopeda, neurologopeda

 • Opłaty

  Pedagogika - Logopedia - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł 550 zł 900 zł 900 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 480 zł 550 zł 850 zł 870 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł