Specjalność

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Tryb: Stacjonarne Zapisz się
Tryb: Niestacjonarne Zapisz się
 • Czego się nauczysz?

  Specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to specjalność przygotowująca do pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych, w wieku od urodzenia do podjęcia obowiązku szkolnego. W ramach specjalności realizowane są zajęcia praktyczne z zakresu pielęgnacji małego dziecka z zaburzeniami ruchowymi i przewlekle chorego, stymulacji aktywności poznawczej, metod aktywnego słuchania muzyki wg . B. Strauss, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka z rzadkimi wadami genetycznymi

  Po ukończeniu specjalności absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w ośrodkach wczesnej interwencji, w przedszkolach z oddziałami specjalnymi i integracyjnymi, w żłobkach, klubikach dziecięcych, a także jako asystent rodziny z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju. Może podejmować aktywność zawodową, jako pracownik/ założyciel fundacji, organizacji i stowarzyszeń zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka i wsparciem dla jego rodziny.  

  Program specjalności powstał w oparciu o konsultacje z przedstawicielami Specjalistycznego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dąbrowie Górniczej oraz Centrum Diagnostyki i Terapii IN CORPORE

 • Program studiów

  • Wczesne wspomaganie rozwoju – podstawy teoretyczne
  • Neuropsychologia i psychologia kliniczna dziecka
  • Problemy rodziny dziecka  z zaburzeniami rozwoju
  • Diagnoza psychopedagogiczna dziecka 
  • Diagnoza rozwojowa i funkcjonalna dziecka
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dziecięcym porażeniem mózgowym 
  • Wspomaganie rozwoju dziecka  z opóźnieniem psychoruchowym,  z niepełnosprawnością intelektualną   
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z ADHD 
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami wzroku 
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami słuchu 
  • Podstawy prawne organizacji wczesnego wspomagania rozwoju w instytucjach
 • Uczymy praktycznie

  W programie kształcenia na specjalności wczesne wspomaganie rozwoju istotne miejsce stanowią zajęcia praktyczne realizowane we współpracy z Centrum Diagnostyki  i Terapii „In Corpore”, które jest nowoczesną placówką oferującą holistyczną pomoc diagnostyczno-terapeutyczną przy jednoczesnym stosowaniu najnowocześniejszych urządzeń oraz aktualnych trendów i metod pracy. Ponadto Uczelnia utworzyła specjalistyczne laboratoria pedagogiczne do realizacji zajęć dydaktycznych takie jak: laboratorium edukacji muzycznej, laboratorium edukacji językowej oraz laboratorium sztuki artystycznej.
  Praktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela – specjalisty  w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju wyraża się poprzez odpowiednio dobraną kadrę dydaktyczną i szeroką ofertę zajęć praktycznych takich jak: zajęcia ze specjalistami z zakresu pedagogiki specjalnej, oligofrenopadagogiki, terapii zajęciowej, specjalistami terapii behawioralnej dzieci i młodzieży.

   

 • Rekomendacje

  Realizowany program specjalności wczesne wpomaganie rozwoju uzyskał pozytywną opinie terapeutów, lekarzy, fizjoterapeutów oraz specjalistów posiadających kwalifikacje w zakresie działań profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych i medycznych, mających na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym  i znacznym, niepełnosprawnością ruchową oraz niepełnosprawnością sprzężoną. 

 • Opłaty

  Pedagogika - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 395 zł 150 zł* 415 zł 150 zł* 415 zł 415 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      
  *Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

   

 • Kontakt

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych przyszłych studentów wydłużamy pracę Biura Rekrutacji w dniach: 24 września oraz 30 września br.
  Pracownicy Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji będą do Państwa dyspozycji w godzinach 8:00 – 20:00

  Rafał Pakuła

  Zastępca Kierownika Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji

  tel. 32 295 93 10
  e-mail: rpakula@wsb.edu.pl

  Więcej

  Justyna Borowik

  Koordynator ds. rekrutacji

  tel. 32 295 93 12
  e-mail: jborowik@wsb.edu.pl

  Więcej

  Agnieszka Wilczok

  Specjalista ds. studiów podyplomowych i rekrutacji

  tel. 32 295 93 88
  awilczok@wsb.edu.pl

  Więcej
Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji