Specjalność

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


 • Czego się nauczysz?

  Specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to specjalność przygotowująca do pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych, w wieku od urodzenia do podjęcia obowiązku szkolnego. W ramach specjalności realizowane są zajęcia praktyczne z zakresu pielęgnacji małego dziecka z zaburzeniami ruchowymi i przewlekle chorego, stymulacji aktywności poznawczej, metod aktywnego słuchania muzyki wg . B. Strauss, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka z rzadkimi wadami genetycznymi

  Po ukończeniu specjalności absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w ośrodkach wczesnej interwencji, w przedszkolach z oddziałami specjalnymi i integracyjnymi, w żłobkach, klubikach dziecięcych, a także jako asystent rodziny z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju. Może podejmować aktywność zawodową, jako pracownik/ założyciel fundacji, organizacji i stowarzyszeń zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka i wsparciem dla jego rodziny.  

  Program specjalności powstał w oparciu o konsultacje z przedstawicielami Specjalistycznego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dąbrowie Górniczej

 • Program studiów

  • Wczesne wspomaganie rozwoju – podstawy teoretyczne
  • Neuropsychologia i psychologia kliniczna dziecka
  • Problemy rodziny dziecka  z zaburzeniami rozwoju
  • Diagnoza psychopedagogiczna dziecka 
  • Diagnoza rozwojowa i funkcjonalna dziecka
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dziecięcym porażeniem mózgowym 
  • Wspomaganie rozwoju dziecka  z opóźnieniem psychoruchowym,  z niepełnosprawnością intelektualną   
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z ADHD 
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami wzroku 
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami słuchu 
  • Podstawy prawne organizacji wczesnego wspomagania rozwoju w instytucjach
 • Uczymy praktycznie

  W programie kształcenia na specjalności wczesne wspomaganie rozwoju istotne miejsce stanowią zajęcia praktyczne realizowane we współpracy z Centrum Diagnostyki  i Terapii „In Corpore”, które jest nowoczesną placówką oferującą holistyczną pomoc diagnostyczno-terapeutyczną przy jednoczesnym stosowaniu najnowocześniejszych urządzeń oraz aktualnych trendów i metod pracy. Ponadto Uczelnia utworzyła specjalistyczne laboratoria pedagogiczne do realizacji zajęć dydaktycznych takie jak: laboratorium edukacji muzycznej, laboratorium edukacji językowej oraz laboratorium sztuki artystycznej.
  Praktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela – specjalisty  w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju wyraża się poprzez odpowiednio dobraną kadrę dydaktyczną i szeroką ofertę zajęć praktycznych takich jak: zajęcia ze specjalistami z zakresu pedagogiki specjalnej, oligofrenopadagogiki, terapii zajęciowej, specjalistami terapii behawioralnej dzieci i młodzieży.

   

 • Rekomendacje

  Chcesz zostać specjalistą w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, lubisz pracę z zespołem profesjonalistów oraz interesujesz się koordynowaniem wczesnego rozpoznawania potrzeb dziecka z zaburzeniami rozwoju? Zatem to kierunek dla Ciebie – studia z WWR są prowadzone według wielospecjalistycznego, kompleksowego programu. Model wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowany w Akademii WSB jest skoncentrowany na ocenie funkcjonalnej dziecka oraz rodzinie dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub z niepełnosprawnością według najnowszych standardów organizacji WWR.

  dr Aneta M. Kochanowicz, nauczycielka dyplomowana, oligofrenopedagog, logopedka (specjalistka AAC i AT). Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Akademii WSB. Partycypuje w działaniach PTP, PTS (Sekcja Socjologii Niepełnosprawności), europejskiego stowarzyszenia AAATE oraz międzynarodowego ISAAC.

 • Opłaty

  Pedagogika - studia I stopnia ** Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł 550 zł 600 zł 600 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 480 zł 550 zł 570 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

  ** Nie dotyczy cudzoziemców 

   

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji