Specjalność

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I ANALIZA DANYCH BIZNESOWYCH

Specjalność dostępna od października 2024 r. 

 • Czego się nauczysz?

  Jednym z największych wyzwań współczesnego świata jest informacja – dostęp do niej, jej nadmiar lub niedobór, jej prawdziwość i rzetelność oraz skuteczne sposoby zarządzania. W związku z tym faktem coraz powszechniejsze staje się przekonanie, że najważniejszym towarem na rynku staje się właśnie informacja. Jeśli chcesz profesjonalnie zarządzać informacją oraz poznać sposoby użytecznych analiz danych to specjalności zarządzanie informacją i analiza danych biznesowych jest właśnie dla Ciebie. Podczas studiów dowiesz się jak z oceanu danych wybierać właściwe informacje oraz jak analizować je dla uzyskania użytecznej wiedzy do realnych działań biznesowych. Podczas studiów pogłębisz wiedzę i nabędziesz praktycznych umiejętności m.in. z zakresu:

  • uzyskiwania przewagi strategicznej dzięki nowoczesnym sposobom zarządzania informacją,
  • profesjonalnej i skutecznej analizy i wizualizacji danych biznesowych,
  • zarządzania informacją w zakresie relacji z mediami oraz przeciwdziałania fake newsom,
  • analizy uwarunkowań prawnych oraz zagrożeń bezpieczeństwa informacji,
  • praktycznych narzędzi informatycznych w zakresie baz i hurtowni danych,
  • podstaw sztucznej inteligencji w zarządzaniu informacją,

  Ponadto jako absolwent będziesz w bardziej świadomy konieczności etycznego i profesjonalnego działania oraz będziesz otwarty na poszerzanie swojej wiedzy i doskonalenie kompetencji w zakresie studiowanej specjalności.

 • Uczymy praktycznie

  Praktyczny wymiar specjalności to między innymi liczne laboratoria, praca z prawdziwymi zbiorami danych, możliwość udziału w krajowych i międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych realizowanych przez Uczelnię z zakresu zarządzania informacją i analizy danych biznesowych, nauka przeciwdziałania fake newsom, spotkania z praktykami z tego zakresu oraz możliwość współpracy z partnerami Uczelni skutecznie stosującymi tajniki zarządzania informacją i analizy danych biznesowych w swojej praktyce gospodarczej.

  Praktyczny wymiar nauczania skutkuje ponadto tym, że jako absolwent będziesz dobrze przygotowany, aby móc dalej rozwijać się w obszarach związanych z zarządzaniem informacją oraz analizą danych zarówno w organizacjach biznesowych, publicznych jak i społecznych.

 • Program specjalności

  Przykładowa tematyka przedmiotów specjalnościowych realizowanych w ramach specjalności obejmuje między innymi:

  • zarządzanie wiedzą,
  • wprowadzenie do zarządzania informacją,
  • narzędzia informatyczne w analizie danych,
  • wprowadzenie do baz i hurtowni danych,
  • elementy sztucznej inteligencji w zarządzaniu informacją,
  • analizę i wizualizację danych biznesowych,
  • prawne aspekty bezpieczeństwa informacji,
  • zarządzanie ryzykiem i zagrożenia bezpieczeństwa informacji,
  • fake newsy i sposoby przeciwdziałania nim,
  • zarządzanie informacją w relacjach z mediami.
 • Rekomendacje

  Studia w specjalności Zarządzanie informacją i analiza danych biznesowych pozwalają na zdobycie użytecznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności pożądanych coraz bardziej na obecnym, ale także przyszłym rynku pracy. Możliwość udziału już podczas studiów w projektach i wydarzeniach branżowych realizowanych na Uczelni zapewnia z jednej strony kontakt z najnowszymi trendami rynkowymi, a z drugiej strony pozwala na praktyczny rozwój sieci kontaktów profesjonalnych pomocnych w przyszłej karierze zawodowej. Rzeczywistością uczelni są także prośby kierowane przez przedstawicieli partnerskich firm i sieci współpracowników Akademii WSB o polecenie do pracy czy na praktyki studentów z kompetencjami z zakresu analizy danych biznesowych i zarządzania informacją.

   

  Dr Marcin Budziński

  Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych Akademii WSB.

 • Opłaty

  Zarządzanie - studia I stopnia ** Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł 550 zł 600 zł 600 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 480 zł 550 zł 570 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

  ** Nie dotyczy cudzoziemców