Specjalność

ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


 • Czego się nauczysz?

  Specjalność skierowana jest do osób, które chcą przyswoić wiedzę i nabyć praktycznych umiejętności w przygotowujących do pełnienia roli skutecznego menedżera w pełni wykorzystującego potencjał firmy. Studenci poznają tajniki zarządzania firmami produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi wypływające na zwiększenie szansy na sukces rynkowy firmy. Podczas studiów masz możliwość nabyć wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu:

  • metod organizacji i zarządzania,
  • podejmowania decyzji kierowniczych,
  • inwestycji kapitałowych,
  • metod pozyskiwania kapitału,
  • podstawowych strategii marketingowych przedsiębiorstwa,
  • psychologii pracy,
  • tworzenia biznesplanu firmy/przedsięwzięcia biznesowego,
  • opracowania strategii rozwoju firmy,
  • analizy rozwoju przedsiębiorstwa,
  • tworzenia strategii marketingowej firmy/produktu oraz przygotowania planu działań marketingowych dla realizacji przyjętej strategii,
  • przygotowania i wdrożenia zmiany w organizacji.

  Absolwent cechuje się także wysokim poziomem świadomości i odpowiedzialności zawodowej.

 • Program specjalności

  Przykładowa tematyka przedmiotów realizowanych w ramach specjalności obejmuje:

  • zarządzanie innowacjami,
  • zarządzanie produkcją i usługami,
  • zarządzanie wierzytelnościami,
  • zarządzanie infrastrukturą,
  • zarządzanie zmianą,
  • inwestycje przedsiębiorstw,
  • zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwach,
  • trening kierowniczy.
 • Uczymy praktycznie

  Ponieważ uczymy praktycznie jako absolwent będziesz dobrze przygotowany, aby móc dalej rozwijać się zawodowo zarówno w dużych i średnich przedsiębiorstwach jak i małych oraz mikro firmach jako menedżer odpowiedzialny za rozwój firmy w ujęciu całościowym jak również wybranych obszarów funkcjonalnych firmy, a także w zakresie samozatrudnienia i przygotowania do założenia oraz prowadzenia własnego biznesu, w tym montażu finansowego z różnych źródeł. Absolwenci są merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy także w charakterze: menedżerów, kierowników średniego szczebla zarządzania, członków zarządu i rad nadzorczych przedsiębiorstw, doradców z dziedziny zarządzania w firmach konsultingowych.

  Zajęcia specjalnościowe w Akademii WSB prowadzą doświadczeni praktycy. Dzięki temu, studenci poznają aktualne trendy i najnowszą wiedzę z zakresu danej specjalności. Program specjalności regularnie konsultujemy z przedstawicielami otoczenia biznesu, w tym z pracodawcami. Dzięki temu wiemy, że przekazywane w ramach specjalności treści są aktualne i odpowiadają potrzebom rynku pracy. Oprócz tego, Uczelnia regularnie organizuje tzw. spotkania z praktykiem, dając tym samym możliwość poznania ciekawych ludzi, którzy z pasją opowiadają o swojej pracy.

  Ponadto dzięki nawiązaniu współpracy z firmą TUV NORD Polska absolwenci kierunku zarządzanie specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem będą przygotowani do uzyskania specjalistycznych certyfikatów np. auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001.

  Możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu w zakresie zarządzania projektami IPMA Student.

 • REKOMENDACJE

  Absolwent kierunku Zarządzanie dysponuje umiejętnościami pozwalającymi analizować otoczenie przedsiębiorstwa, w szczególności środowisko rynkowe i konkurencyjne firmy, profesjonalnie zarządzać zasobami wewnętrznymi i planować strategie marketingowe, zarządzania produkcją, personelem i finansami firmy. W kwestii zarządzania projektami, posiada kompetencje do planowania, organizowania, realizacji i kontroli projektów. Dzięki poznanym metodom, technikom i nowoczesnym narzędziom informatycznym do zarządzania projektami, jest gotowy samodzielnie lub w zespole pracować nad realizacją określonego projektu.

  Prof. nadzw. dr hab. Marcin Lis
  Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji