Specjalność

ZARZĄDZANIE MIASTEM

Specjalność dostępna od października 2024 r. 

 • Czego się nauczysz?

  Specjalność zarządzanie miastem kierowana jest dla studentów zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianego zarządzania miastem, metropolią i obszarem metropolitalnym oraz zarządzaniem w jednostkach samorządu terytorialnego. Adresatami studiów są osoby, które zainteresowane są zdobyciem wiedzy na temat wyzwań stojących przed współczesnymi miastami, nabyciem urozmaiconych kompetencji w zakresie wykorzystywania narzędzi analitycznych, strategicznych, projektowych, promocyjnych a także poznaniem procedur administracyjnych w zarządzaniu miastem.

  Podczas studiów masz możliwość nabyć wiedzę z zakresu:

  • mechanizmów rozwoju współczesnych miast,
  • procesów kształtujących miejskie społeczności,
  • zrównoważonego rozwoju miast,
  • regionalnych, krajowych i europejskich polityk miejskich,
  • wyznaczników konkurencyjności miast,
  • kryteriów oceny atrakcyjności miast wykorzystywanych przez różnych interesariuszy,
  • pozycji miast w kształtowaniu obszarów funkcjonalnych w regionie,
  • nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspierających społeczności lokalne,
  • pozycji kreatywności i innowacyjności w rozwoju miast,
  • wartości przestrzeni miejskich i planowania przestrzennego,
  • narzędzi strategicznych i projektowych wykorzystywanych w rozwoju miast,
  • sprawiedliwej transformacji i rewitalizacji,
  • źródeł informacji o mieście.
    
  • Studia dostarczają praktycznych umiejętności pozwalających:
  • analizować informacje o mieście, w tym z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych,
  • formułować strategie, plany i programy rozwoju miasta,
  • tworzyć scenariusze rozwoju miasta,
  • realizować działania promujące miasto,
  • kreować i zarządzać projektami miejskimi,
  • organizować proces konsultacji społecznych,
  • krytycznie korzystać z lokalnych opracowań strategicznych, planistycznych i programowych,
  • uczestniczyć w procesie pozyskiwania środków na wdrażanie projektów miejskich,
  • realizować procedury administracyjne związane z tworzeniem i przyjmowaniem dokumentów lokalnych,
  • realizować prezentacje publiczne dla polityków i społeczności lokalnej.

  Absolwenci specjalności posiadają wysokie kompetencje wspierające pełnienie w mieście funkcji politycznych, menedżerskich i liderskich w środowiskach lokalnych. Narzędzia menedżerskie opanowane przez studentów w trakcie studiów mogą być z powodzeniem wykorzystywane także w biznesie, instytucjach sektora publicznego, działalności w sektorze pozarządowym a także w prowadzeniu własnej firmy. Wiedza o mechanizmach rozwoju miast oraz umiejętności interpretowania lokalnych procesów rozwojowych stanowi wsparcie dla każdej realizowanej aktywności społecznej bądź ekonomicznej, szczególnie zaś ogranicza ryzyko procesu decyzyjnego. Zarządzanie miastem to także specjalność, która z jednej strony obejmuje zagadnienia uniwersalne dla nauk o zarządzaniu, a z drugiej strony tematy ściśle powiązane z funkcjonowaniem miast. Absolwenta cechuje także świadomość zasad etycznych związanych z zarządzaniem miastem, w szczególności z wartości demokracji, subsydiarności, partnerstwa lokalnego, rozwoju zrównoważonego.

 • Program specjalności

  Przykładowa tematyka przedmiotów realizowanych w ramach specjalności obejmuje:

  • prawo administracyjne i samorządowe,
  • finanse publiczne i środki zewnętrze w finansowaniu rozwoju lokalnego,
  • zarządzanie usługami publicznymi i infrastrukturą miejską,
  • nowoczesne koncepcje rozwoju miast (m.in., miasta kreatywne, smart cities, ekopolis),
  • foresight miejski i zarządzanie strategicznym rozwojem miast,
  • innowacje społeczne i partycypacyjne projektowanie miast,
  • zarządzanie projektami miejskimi,
  • monitoring rozwoju miast i systemy informacji o mieście,
  • miejskie analizy ilościowe i planowanie przestrzenne,
  • etykę i zarządzanie jakością w administracji publicznej,
  • marketing i zarządzanie wizerunkiem miasta w przestrzeni wirtualnej,
  • rewitalizację miast.
 • Uczymy praktycznie

  Ponieważ uczymy praktycznie jako absolwent będziesz dobrze przygotowany, aby móc dalej rozwijać się rozwijać się zawodowo i czerpać satysfakcję z wymagającego rynku pracy. Szeroki wachlarz umiejętności wyniesionych z zajęć stanowić ma podstawę do pełnienia funkcji administracyjnych i zarządczych w instytucjach zarządzających miastem i jego obszarem funkcjonalnym. Absolwenci specjalności zarządzanie miastem dysponują zbiorem komplementarnych, nowoczesnych kompetencji, na które w szczególności składają się narzędzia analityczne, strategiczne, projektowe, kreatywnego myślenia, zarządzania zespołami w procesie twórczym. Zbiór wysokich i praktycznych kompetencji czyni z absolwentów specjalności osoby o wysokim poziomie profesjonalizmu, które mogą znaleźć pracę w instytucjach samorządu terytorialnego, ale także w innowacyjnych przedsiębiorstwach, sektorze pozarządowym, czy podmiotach otoczenia biznesu. Ukończenie studiów stanowić może wsparcie dla realizacji kariery menedżerskiej, przedsiębiorczej, społecznej oraz politycznej. Absolwenci są w pełni przygotowani do pełnienia funkcji liderskich w instytucjach, firmach i społecznościach. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w: działach marketingu przedsiębiorstw, działach Public Relations, agencjach reklamowych, instytutach badawczych, gdzie zajmą się badaniem rynku, zachowań nabywców, przeprowadzaniem badań ilościowych i jakościowych; jako rzecznicy prasowi w różnych firmach i instytucjach, a także w działach prasowych różnego rodzaju instytucji.

  Zajęcia specjalnościowe w Akademii WSB prowadzą doświadczeni praktycy. Dzięki temu, studenci poznają aktualne trendy i najnowszą wiedzę z zakresu danej specjalności. Program specjalności regularnie konsultujemy z przedstawicielami otoczenia biznesu, w tym z pracodawcami. Dzięki temu wiemy, że przekazywane w ramach specjalności treści są aktualne i odpowiadają potrzebom rynku pracy. Oprócz tego, Uczelnia regularnie organizuje tzw. spotkania z praktykiem, dając tym samym możliwość poznania ciekawych ludzi, którzy z pasją opowiadają o swojej pracy.

  Możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu w zakresie zarządzania projektami IPMA Student.

 • Opłaty

  Zarządzanie - studia I stopnia ** Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł 550 zł 600 zł 600 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 480 zł 550 zł 570 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

  ** Nie dotyczy cudzoziemców 

   

Chcesz wiedzieć, co o tym kierunku sądzą inni studenci i absolwenci Akademii WSB? Posłuchaj naszego podcastu poświęconego właśnie „Zarządzaniu”.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji