Kierunek

ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM - ONLINE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia MBA i podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Chcesz uzyskać więcej informacji – wypełnij formularz zgłoszeniowy KLIKNIJ

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

Słuchacz studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę w zakresie określania zasobów informatycznych, które podlegać muszą ochronie, projektowania bezpieczeństwa sytemów IT, prewencji przed atakami komputerowymi. Posiadać będzie świadomość w zakresie scenariuszy nowoczesnych przestępstw komputerowych wymierzonych  w informacje przechowywane cyfrowo. Zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie przeprowadzania wstępnej analizy powłamaniowej systemu komputerowego oraz zabezpieczania dowodu cyfrowego.

Studia adresowane są do osób zainteresowanych rozwijaniem ścieżki kariery w branży Cyber Security, np. menedżerów i specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa w firmach i instytucjach sektora publicznego, osób odpowiedzialnych za wdrożenie systemu cyberbezpieczeństwa w organizacji, pełnomocników zarządu ds. cyberbezpieczeństwa, specjalistów i konsultantów ds. cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych i zarzadzania bezpieczeństwem informacji, adwokatów i prawników, którzy mogą procesować projekty czy sprawy sądowe w zakresie cyberbezpieczeństwa. Studia z zakresu cyberbezpieczeństwa stanowią znakomite uzupełnienie wiedzy i kompetencji dla absolwentów studiów w zakresie ochrony danych osobowych (Inspektorów Danych Osobowych). To również doskonała droga rozwoju zawodowego dla wszystkich pasjonatów cyberbezpieczeństwa, które chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania i zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych, przeciwdziałania, wykrywania i zwalczania szeroko rozumianej cyberprzestępczości.  

Adresatami studiów są również dyrektorzy i nauczyciele szkół, które znalazły się obecnie w wyjątkowej sytuacji, w której muszą stawić czoła nowym wymaganiom związanym z pracą zdalną i jednoczesnym zabezpieczeniem danych osobowych uczniów.  Szkoła, która chce skorzystać z usług przetwarzania danych z wykorzystaniem innych niż wcześniej używane narzędzia, powinna – wraz z pomocą specjalisty ds. bezpieczeństwa, w pierwszej kolejności przeprowadzić analizę zagrożeń. Szczególna uwaga powinna zostać zwrócona na bezpieczeństwo danych oraz zapewnienie odpowiednich gwarancji praw osób, których dane dotyczą. W tej sytuacji konieczne jest przeszkolenie osoby mającej wiedzę w zakresie zabezpieczania danych przez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Studia podyplomowe w zakresie cyberbezpieczeństwa stanowią doskonała odpowiedź na nowe potrzeby

 • Atuty

  • Kierunek studiów stanowi odpowiedź na gwałtowny wzrost zapotrzebowania na specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, którzy w ramach studiów zostaną przygotowani do identyfikacji słabych punktów i zabezpieczaniu systemów organizacji.
  • Zajęcia realizowane z wykorzystaniem analiz przypadków pokazujących najnowsze trendy i metody w zakresie cyberbezpieczeństwa.
  • Nowoczesna dziedzina wiedzy, bardzo atrakcyjna na rynku pracy.
  • Kadra z doświadczeniem praktycznym.
  • Kwalifikacje i umiejętności z obszaru cyberbezpieczeństwa.
  • Wiedza z zakresu ram prawnych regulujących aspekty związane z cyberbezpieczeństwem.
  • Możliwość uzyskania Certyfikatu Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg normy PN-EN ISO 22301*
  • Możliwość uzyskania Certyfikatu Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001*

   

  *Dodatkowa opłata

 • Program

  1. Technologie informacyjne 
  2. Biały wywiad internetowy 
  3. Prawne aspekty przestępstw komputerowych z elementami kryminalistyki
  4. Techniczne aspekty ataków komputerowych
  5. Zarządzanie i audytowanie bezpieczeństwa informacji zgodnie z normą ISO 27001
  6. Elementy informatyki śledczej 
  7. Prawno-karna ochrona zasobów IT
  8. Projektowanie bezpieczeństwa w chmurze
  9. Audyt bezpieczeństwa sieci komputerowych
  10. Strategie i technologie IT w służbie ciągłości usług biznesowych

  Liczba godzin - 166 godzin

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie
  • Czas trwania: 2 semestry
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminem po każdym semestrze studiów
  • Dni odbywania się zajęć: wybrane soboty i niedziele

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  dr inż. Krystian Mączka

  Biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, wykładowca akademicki, adiunkt w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, specjalista z zakresu przestępstw komputerowych. Od lat zajmujący się m.in. problemami bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, zabezpieczaniem i odzyskiem danych, analizą nośników, problemami szyfrowania, monitoringiem. Autor wielu publikacji z zakresu zastosowań metod sztucznej inteligencji. Posiada Certyfikat X-Ways Forensic, Certyfikowany Informatyk Śledczy, Microsoft Certified Professional oraz Auditora Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

  Więcej

  dr inż. Karol Jędrasiak

  Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii WSB, zastępca Dyrektora Centrum Transferu Technologii AWSB. Ekspert RPO WSL 2014-2012, członek Komitetu Sterującego Programu Sektorowego GameINN oraz Towarzystwa Przetwarzania Obrazów. Obecnie sprawuje funkcję Prezesa Zarządu spółki VRTechnology, zajmującej się komercjalizacją innowacyjnych rozwiązań z zakresu technologii wirtualnej rzeczywistości oraz profesjonalnych systemów symulacyjnych i trenażerowych. Autor 67 publikacji naukowych, w tym dwóch monografii naukowych. W ostatnich latach uhonorowany 10 nagrodami przyznawanymi przez instytucje krajowe oraz międzynarodowe za osiągnięcia naukowe i organizacyjne.

  Więcej

  Dominik Rozdziałowski

  Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Obrony Narodowej, wcześniej: Funkcjonariusz pionu do walki z przestępczością gospodarczą, Dyrektor Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji. Naczelnik Wydziału dw. Z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Specjalizuje się w teleinformatyce. Biegły Sądowy z pięciu dziedzin przy Sądzie Okręgowym w Kielcach

  Więcej

  Wojciech Muras (net-o-logy)

  Absolwent studiów doktoranckich w zakresie telekomunikacji. W branży IT od 14 lat. Związany ze spółką net-o-logy od 2003 roku jako Dyrektor ds. Rozwoju. Od 2010 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. W styczniu 2013 roku powołany przez Radę Nadzorczą na Prezesa Zarządu. Jest wykładowcą w Akademii WSB oraz członkiem Rady Programowej kierunku Informatyka. Specjalizuje się w procesach zarządzania usługami IT, zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz aplikacjach wspierających procesy biznesowe. Rzeczoznawca IR Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

  Więcej

  Przemysław Szczurek

  Senior Manager ds. Bezpieczeństwa Informacji. Z branżą IT związany od ponad 12 lat. Obecnie pełni funkcję Senior Managera ds. Bezpieczeństwa Informacji w TUV NORD Polska, gdzie odpowiada za rozwój i sprzedaż usług związanych z normami: ISO 27001, ISO 20000, ISO 22301 oraz tematyką Ochrony Danych Osobowych i Cyberbezpieczeństwa. Posiada certyfikaty: Audytora Wiodącego ISO 27001, ISO 20000, Audytora Wewnętrznego ISO 22301, Incident Response Managera i Inspektora Ochrony Danych. Jest egzaminatorem w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z ramienia TUV NORD Polska. Jako trener TUV NORD i wykładowca akademicki duży nacisk stawia na świadomość kadry.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Truizmem jest dziś twierdzenie, że nowoczesne technologie rozwijają się z dnia na dzień w coraz szybszym tempie, w znaczący sposób ułatwiając nam funkcjonowanie w różnych dziedzinach życia. Niestety, z dnia na dzień poszerza się również katalog różnego typu cyberprzestępstw, na co znaczący wpływ ma również pandemia COVID-19. Złośliwe oprogramowanie, ataki hakerskie i wyłudzanie informacji to najważniejsze cyberzagrożenia według raportu Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA). Mamy do czynienia ze wzrostem liczby fałszywych stron sklepów internetowych, incydentów cyberprzemocy czy zwiększeniem częstotliwości korzystania z platform mediów społecznościowych przez cyberprzestępców. Precyzyjnie ukierunkowane i trwałe ataki na dane o dużej wartości, takie jak własność intelektualna i tajemnice państwowe, są skrupulatnie planowane i przeprowadzane, często przez podmioty sponsorowane przez wrogie państwa. Z kolei intensywne, rozproszone ataki o krótkim czasie trwania i szerokim wpływie są wykorzystywane do wielu celów, w szczególności kradzież danych dostępowych. Na pewno trzeba podkreślić, że wiele incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem nadal pozostaje niezauważonych lub ich wykrycie zajmuje dużo czasu. Stąd tak ważna jest rola osób, zajmujących się w organizacjach zarządzaniem cyberbezpieczeństwem. Zapraszam serdecznie na studia podyplomowe z tego zakresu.

  dr inż. Krystian Mączka
  Wykładowca Akademii WSB

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  Wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 1300 zł do 5 marca 2024
  II 1300 zł do 5 kwietnia 2024
  III 1300 zł do 5 maja 2024
  IV 1200 zł do 5 października 2024
  V 1200 zł do 5 listopada 2024
  VI 1200 zł do 5 grudnia 2024
  Ogółem 7 800 zł  

   

 • Bonifikaty

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

  • Bonifikata "Ekipa z pracy"

   Bonifikata jednej ostatniej raty dla „Ekipa z pracy”*

   Bonifikata dla osób wspólnie rozpoczynających studia, stanowiących grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy - otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego).

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Katarzyna Wnuk
  e-mail: kwnuk@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88