Kierunek

ARTETERAPIA | NYSA

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Celem Studiów Podyplomowych z Arteterapii jest merytoryczne przygotowanie do organizowania i przeprowadzania procesu arteterapeutycznego z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi zarówno zdrowymi, jaki i z dysfunkcjami oraz z osobami niepełnosprawnymi. Słuchacze zdobędą m.in. wiedzę psychologiczno-pedagogiczną, wiedzę z  zakresu nauk o sztuce oraz nabędą umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu arteterapii. Zapoznani zostaną z metodami i technikami arteterapeutycznymi oraz rozwiną własny potencjał twórczy.

Absolwenci będą przygotowani do pracy m.in. w placówkach specjalnych, świetlicach terapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych. Będą potrafili w swojej pracy dobierać i stosować metody z wykorzystaniem różnorodnych rodzajów ekspresji twórczej i środków artystycznych.

Studia Podyplomowe z Arteterapii adresowane są do absolwentów studiów wyższych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (m.in. pedagogiki, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, filologii) oraz studiów artystycznych (m.in. muzyki, sztuk plastycznych, grafiki, rzeźby). Studia są także propozycją dla pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, pracowników placówek kulturalno-oświatowych oraz osób, które planują podjąć pracę w takich placówkach.

 • Partner

  Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Vademecum (ECES Vademecum) Nysa, ul. Poznańska 1 działa od 1 stycznia 2009 roku, chociaż właściciel tej firmy edukacyjnej dr Bożena Węcka zdobywała doświadczenie w edukacji pracując  w instytucjach z nią związanych od 1982 roku. ECES Vademecum działa głównie na terenie województwa opolskiego i województw ościennych. Tworzą ją: Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe, Placówka Doskonalenia Nauczycieli, Szkoła Policealna dla dorosłych, Liceum dla dorosłych. Dodatkowo Vademecum współpracuje z 3 uczelniami wyższymi w tym także z  Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej.

  Wiodącą działalnością  ECES Vademecum jest działalność edukacyjna prowadzona na szeroką skalę na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych oraz pracowników samorządów terytorialnych zarządzających oświatą w zakresie wiedzy i umiejętności zgodnych z założeniami zreformowanego systemu oświaty. ECES Vademecum jest także organizatorem kursów zawodowych, warsztatów, szkoleń z różnych dziedzin.

  Potencjał techniczny ECES Vademecum to budynek w Nysie, przy ulicy Poznańskiej 1. Przebudowany i zmodernizowany składa się z trzech kondygnacji o powierzchni 1450 m2. W budynku mieści  się 14 sal do prowadzenia zajęć w tym także studia nagrań do zajęć zdalnych. Dodatkowo do dyspozycji studentów są: biblioteka, strefy rekreacyjne: wewnętrzna i zewnętrzna. W budynku jest dostępny Internet bezprzewodowy (łącza światłowodowe).

  Kadra dydaktyczna (136 wykładowców) prowadząca zajęcia w ECES Vademecum, rekrutuje się z uczelni wyższych co jest gwarantem akademickiej jakości nauczania. Ponadto zajęcia prowadzą także praktycy: metodycy, dyrektorzy bibliotek, szkół i przedszkoli, psychologowie, pedagodzy.

  Potencjał społeczny wynika z wieloletniej działalności ECES Vademecum na niwie edukacyjnej. Współpraca z 3 uczelniami wyższymi oraz własne firmy edukacyjne są potężnym orędziem na drodze zaspokajania potrzeb edukacyjnych województwa opolskiego i województw ościennych. ECES Vademecum to także organizator dużych imprez kulturalnych o zasięgu ogólnokrajowym, poświęconych dialogom międzykulturowym. Zorganizowano do tej pory 10 wieczorów kultury krajów śródziemnomorskich. Na niwie naukowej ECES Vademecum jest organizatorem Europejskich Dni Nauki, skierowanych są do różnych grup społecznych: nauczycieli, przedstawicieli biznesu, pracowników administracji, służby zdrowia i wielu innych.

  ECES Vademecum jest wysoko notowane przez: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje edukacyjne, odbiorców oferty edukacyjnej, wykładowców, partnerów. Dnia 1 wrzesień 2019 r. - Placówka Doskonalenia Nauczycieli Vademecum otrzymała akredytację Opolskiego Kuratora Oświaty na kolejne 5 lat, dnia 5 październik 2018 r. – ECES Vademecum otrzymało podziękowanie w formie kryształu okolicznościowego z okazji XX-lecia Powiatu Nyskiego za wzorową współpracę, okazaną pomoc i wspieranie Zarządu i Rady Powiatu w realizacji ich zadań. Od lat zajmuje czołowe miejsca w konkursie Orły Edukacji czy Firma Godna Zaufania.

  Adres:

  Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Vademecum

  48-300 Nysa, ul. Poznańska 1, tel. 77435 12 54

  www.poznanska.nysa.pl www.vademecum.nysa.pl

 • Program

  • Podstawy teoretyczne arteterapii
  • Psychologia ogólna (w tym psychologia rozwojowa i osobowości)
  • Rozwój człowieka – aspekt biomedyczny
  • Pedagogika specjalna
  • Psychologia kliniczna (w tym elementy psychopatologii)
  • Psychopedagogika twórczości
  • Podstawy psychoterapii
  • Podstawy wiedzy o sztuce
  • Terapia zajęciowa – warsztaty praktyczne
  • Etyka zawodu arteterapeuty
  • Terapia przez sztuki plastyczne  
  • Terapia przez sztuki użytkowe  
  • Muzykoterapia
  • Choreoterapia  
  • Biblioterapia  
  • Teatroterapia
  • Filmoterapia  
  • Arteterapia w edukacji, rozwoju i terapii
  • Projekt arteterapeutyczny

  Liczba godzin: 360

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 3 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 3 egzaminami po każdym semestrze studiów oraz projektem arteterapeutycznym
  • Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele.
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Siarka Irena

  Ukończone kursy i szkolenia z zakresu bajkoterapii, muzykoterapii, teatru oraz arteterapii, mgr pedagogiki, absolwentka Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Opolskiego. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej, oraz studia podyplomowe z Terapii zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu. Uczestniczka licznych warsztatów, szkoleń i kursów w zakresie arteterapii. Wieloletni wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych w zakresie arteterapii.

  Więcej

  Jarząbek Agnieszka

  Reżyser teatralny i scenarzystka. Teatroterapeuta. Założycielka Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Kreatywności CreoArte. Od 2014 r. trenerka oraz szkoleniowiec kształcący trenerów Odysei Umysłu – międzynarodowego programu edukacyjnego stworzonego w 1978 r. przez C. Samuela Micklusa, a organizowanego przez fundację Odyssey of the Mind, mającego na celu rozwijanie zdolności twórczych i zachęcanie do kreatywnego rozwiązywania problemów. Od września 2020 r. koordynator sceny w Nyskim Domu Kultury. Absolwentka studiów podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, Wydział Lalkarski we Wrocławiu, na kierunku: Reżyseria Teatru Dzieci i Młodzieży. Menedżer kultury - ukończone studia podyplomowe Zarządzanie instytucjami kultury (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).

  Więcej

  Król-Kassan Aleksandra

  Od 17 lat Dyrektor  Artystyczny sekcji tanecznej AZS TANERO w Nysie zajmującej się tańcem nowoczesnym w stylach disco, hip hop i show Dance, wieloletni trener gimnastyki sportowej oraz nauczyciel wychowania fizycznego, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu kierunek trenerski - gimnastyka sportowa. Od lat inicjatorka i organizatorka Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Nowoczesnego FREESTYLE DANCE, trzykrotna współorganizatorka z Polskim Związkiem Tańca Freestyle i Polską Federacją Tańca eliminacji do Mistrzostw Europy i Świata w Belly Dance w Nysie, pomysłodawca koncertu tanecznego MAGIA TAŃCA. Podopieczni corocznie nagradzani czołowymi lokatami na Ogólnopolskich turniejach tańca oraz jeden z podopiecznych był finalistą programu „YOU CAN DANCE”.  Współpracowała  w swoich projektach z wieloma gwiazdami polskiej sceny rozrywki z Wojciechem Malajkatem, Zbigniewem Zamachowskim, Krzysztofem Ibiszem, Izabellą Janachowską, Stanem Borysem.

  Więcej

  dr hab. Kowalik Krzysztof

  Socjolog, etyk, psychoterapeuta (certyfikat z terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu – TSR) i pedagog, wykładowca pedagogiki i psychologii, w tym psychologii sportu na Politechnice Opolskiej. Wykładowca socjologii wychowania i socjologii czasu wolnego (Politechnika Opolska i Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni). Wykładowca etyki i socjologii w WSTH Podkowa Leśna.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Dobroczynny wpływ sztuki na psychikę człowieka znany jest od dawna. Nic zatem dziwnego, że arteterapia, czyli wyjątkowy rodzaj psychoterapii wykorzystujący twórczość w zajęciach terapeutycznych, zyskuje obecnie coraz liczniejsze grono zwolenników. Zajęcia w ramach studiów sa prowadzone przez najlepszych specjalistów z wiedzą merytoryczną i doświadczeniem oraz prawdziwych pasjonatów sztuki. Co ważne, Słuchacze wcale nie muszą posiadać szczególnych zdolności czy talentu artystycznego. W arteteterapii nie chodzi bowiem o to, aby powstało wielkie „dzieło” artystyczne, ale o sam proces tworzenia, o wyrażanie siebie, komunikacje poprzez sztukę, o emocje, jakie temu towarzyszą, aktywność, zaangażowanie i wreszcie o zabawę.

  Marta Ir
  Terapeuta, pedagog specjalny

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 600 zł do 5 października 2023
  II 600 zł do 5 listopada 2023
  III 500 zł do 5 grudnia 2023
  IV 500 zł do 5 lutego 2024
  V 500 zł do 5 marca 2024
  VI 500 zł do 5 kwietnia 2024
  VII 500 zł do 5 września 2024
  VIII 500 zł do 5 października 2024
  Ogółem 4500 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Promocje

  Bonifikaty terminowe:*

  - przy zapisie w terminie od 15.05.2023 r. do 20.06.2023 r. przysługuje bonifikata w wysokości 1000 zł.;

  - przy zapisie w terminie od 21.06.2023 r. do 20.07.2023 r. przysługuje bonifikata w wysokości 700 zł.;

  - przy zapisie w terminie od 21.07.2023 r. do 20.08.2023 r. przysługuje bonifikata w wysokości 500 zł;

  - przy zapisie w terminie od 21.08.2023 r. do 20.09.2023 r. przysługuje bonifikata w wysokości 300 zł;

  Bonifikaty:

  - Bonifikata w wysokości 20 % czesnego dla Absolwentów WSB, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki;

  - Bonifikata z tytułu wyboru dwóch kierunków studiów podyplomowych - kandydaci przy wyborze drugiego kierunku studiów podyplomowych otrzymuje zniżkę w wysokości 50% od kwoty czesnego (zniżka dotyczy kierunku o niższym czesnym);

  - Bonifikata dla pracowników instytucji oświatowych - pracownicy instytucji oświatowych stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników instytucji otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu;

  - Bonifikata rodzinna - słuchacze studiów podyplomowych, którzy z członkiem rodziny tj. ojcem, matką, synem, córką, bratem, siostrą, mężem, żoną równocześnie podejmują naukę w Akademii WSB, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument;

  * Zniżka nie obowiązuje na kierunku "Logopedia"

 • Kontakt

  PDN Vademecum Nysa
  Koordynator Magdalena Ziółkowska
  * tel. 77 409 04 58
  * tel. 77 435 12 54 w.23
  * tel. kom. 691 564 567
  * e-mail: dos@poznanska.nysa.pl

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji