Kierunek

ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM W PRZEDSIĘBIORSTWACH TRANSPORTOWYCH

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Program adresowany jest do pracowników przedsiębiorstw transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego śródlądowego, a także zainteresowanych pracowników naukowych i szerokiego grona specjalistów zajmujących się zrównoważonym rozwojem transportu, szczególnie zaś proaktywnym podejściem nowoczesnego rozwoju przedsiębiorstw transportowych.

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach transportowych w obszarach transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, wodnego śródlądowego oraz publicznego, w aspekcie zrównoważonego rozwoju.

Zajęcia prowadzone są przez wybitnych krajowych specjalistów z ośrodków akademickich i badawczych oraz cenionych praktyków w obszarze procesu transportowego, menadżerów, pełnomocników zarządu a także specjalistów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Do udziału w zajęciach teoretycznych i praktycznych są zapraszani przedstawiciele spółek i przedsiębiorstw transportowych realizujących cele zrównoważonego rozwoju a także osoby, które pełnią rolę konsultantówinnowatorów we wdrażaniu rozwiązań zrównoważonego rozwoju.

Zajęcia obejmują 160 godzin dydaktycznych, w tym: wykłady, ćwiczenia oraz specjalistyczne analizy (case study – analiza przypadku, studium przypadku).

Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość pracy z dokumentacją zrównoważonego rozwoju (raportowanie), kalkulacji śladu węglowego przedsiębiorstwa, poznania innowacyjnych metod zarządzania zrównoważonymi projektami z praktyki Green Project Manager, poznania idei carbon net zero a także sposobów dofinansowania rozwiązań zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach.

 

Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia MBA i podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Chcesz uzyskać więcej informacji – wypełnij formularz zgłoszeniowy KLIKNIJ

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

 • ATUTY

  Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu:

  • zrównoważonego rozwoju oraz celów do osiągnięcia w przedsiębiorstwie transportowym,
  • aspektów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych zrównoważonego rozwoju,
  • prawnych regulacji i wdrożeń zrównoważonego rozwoju na poziomie krajowym i międzynarodowym.

  Absolwent otrzymuje certyfikat Audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością.

 • PROGRAM

  Program studiów:

  1. Międzynarodowe i krajowe wytyczne, regulacje i standardy dotyczące zrównoważonego rozwoju.
  2. Zadania i wskaźniki celów zrównoważonego rozwoju według Agendy 2030.
  3. Niskoemisyjność i interoperacyjność w transporcie kolejowym.
  4. Lekka kolej miejska.
  5. Elektromobilność i paliwa alternatywne.
  6. Wytyczne programu Airport Carbon Accreditation.
  7. Fundusz Innowacji I dofinansowania do wdrażania zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach.
  8. Ślad węglowy, wodny, cyfrowy.
  9. Aspekt społeczny i społeczna odpowiedzialność biznesu.
  10. Case study wybranych aspektów zarządzania zrównoważonym rozwojem.

  Czas trwania: 2 semestry/160 godz. Zajęcia prowadzone w formie hybrydowej – 5 zjazdów stacjonarnych + 5 zjazdów online.

   

 • UCZESTNICY STUDIÓW

  Uczestnicy studiów: pracownicy przedsiębiorstw transportowych – transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, wodnego śródlądowego, specjaliści ds. zrównoważonego rozwoju, eksperci w zakresach środowiskowym, społecznym oraz ekonomicznym w realizacji celów zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach transportowych, wszystkie osoby zainteresowane tematyką oraz chcące pogłębić swoją wiedzę i zdobyć nowe kompetencje.

  Sposób zaliczenia studiów: po II semestrze nauki – egzamin (test składający się z różnorodnych pytań)  + Projekt (opracowania case study) – 90 min.

 • KADRA

  dr Jacek Karcz

  Doktor nauk ekonomicznych ze specjalizacją Logistyka. Ukończył studia podyplomowe Business Intelligence. 

  Manager Kierunku Logistyka w Akademii WSB, ekspert Transportu i Logistyki, bardzo dobrze wykształcony profesjonalista, ciągłe, ponad 15-letnie doświadczenie w strukturach operacyjnych, sprzedaży i marketingu międzynarodowych czołowych operatorów logistycznych. Bardzo dobra znajomość zasad i procedur transportu i spedycji. 

  Dotychczasowa kariera w międzynarodowym środowisku firm spedycyjnych/logistycznych (DHL, TNT, Arcese Trasporti, Militzer und Muench, SwissLogis, CAT LC, Gruber Logistics) na stanowiskach kierowniczych, budując ducha zespołu i rozwijając działalność rynkową reprezentowanych firm, prowadzący zajęcia akademickie oraz szkolenia z obszaru logistyki i sprzedaży ponad 5 lat. 

  Certyfikowany w zakresie Drogowego Transportu Rzeczy. Autor licznych publikacji naukowych jak i autorskich komentarzy medialnych w zakresie Transportu i Logistyki. Biegły sądowy w obszarze Transportu i Spedycji. 

  Osoba silnie zorientowana zarówno na klientów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Autor branżowych publikacji naukowych oraz licznych komentarzy eksperckich w mediach.

  Więcej

  mgr inż. Katarzyna Cichoń

  Kierownik Produktu w programach certyfikacji urządzeń ciśnieniowych i wyrobów budowlanych w przedsiębiorstwie TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. 

  Audytor wiodący EU ETS, Recenzent niezależny EU ETS. 

  Współautor podręcznika Usługi transportowo-spedycyjne. Realizuje wydarzenia informacyjne dla audytorów na całym świecie. Nadzoruje wdrażanie nowych procesów certyfikacji wraz z uzyskaniem akredytacji. Prowadzi działania certyfikacyjne w zakresie udzielonych uprawnień.  Wdraża w jednostce notyfikowanej dotyczącej zrównoważonego rozwoju, ESG, CSRD, Śladu węglowego organizacji oraz produktu, odnawialnych źródeł energii, oraz innowacyjnych technologii. 

  Więcej

  dr inż. Iwona Krzyżewska

  Adiunkt w Katedrze Transportu i Informatyki Akademii WSB.

  Specjalista w zakresie organizacji transportu ładunków ponadnormatywnych oraz towarów niebezpiecznych. Ekspert w dziedzinie metod komputerowych w projektowaniu pojazdów oraz projektowaniu inżynierskim.

  Posiada doświadczenie zawodowe oraz udział w projektach dotyczących osób ze szczególnymi potrzebami w transporcie, zarządzaniu dostępnością na terenie zintegrowanych węzłów przesiadkowych a także elektromobilności, realizując tym samym cele zrównoważonego rozwoju. Posiada certyfikat Green Project Manager. 

  Więcej
 • OPŁATY

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  Wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 800 zł do 5 marca 2024
  II 800 zł do 5 kwietnia 2024
  III 800 zł do 5 maja 2024
  IV 800 zł do 5 października 2024
  V 800 zł do 5 listopada 2024
  VI 700 zł do 5 grudnia 2024
  Ogółem 5 000 zł  

   

 • KONTAKT

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Alina Jagusiak
  e-mail: ajagusiak@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88