Kierunek

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W TRANSPORCIE KOLEJOWYM

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

Obecny intensywny rozwój kolei w Polsce i na świecie, w tym kolei szybkich, oraz potrzeba wsparcia branży kolejowej nowoczesnym (obowiązkowym), europejskim modelem zarządzania bezpieczeństwem zainicjowały otwarcie w 2014 w Katedrze Transportu i Informatyki w Akademii WSB (wykorzystując dotychczasowe doświadczenie merytoryczne i organizacyjne) kierunku studiów podyplomowych pn.: Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Kierunek ten jest odpowiedzią na konieczność  kształcenia i ciągłego doskonalenia kadry kolejowej w aspekcie najnowszych wymagań europejskich i polskich w zakresie  metod zarządzania bezpieczeństwem w transporcie.

Studia mają na celu przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy oraz doskonalenie kompetencji z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.

Studia skierowane są zarówno do kadry zarządzającej, jak i pracowników związanych z transportem kolejowym (przewoźnicy, właściciele infrastruktury kolejowej, bocznic kolejowych, producenci, zakłady naprawcze, instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo na kolei (UTK, PKBWK).

Absolwent, kierunku po zakończeniu studiów, będzie dysponował kompletem technik związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem - w tym będzie potrafił przeprowadzić analizę ryzyka oraz ocenę istotności zmiany - jako kierownik zespołu oraz zarządzać Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem z uwzględnieniem najnowszych wymagań Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (EUAR), Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych (PKBWK).

 • Atuty

  • Absolwent otrzymuje certyfikaty: Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS), Certyfikat pełnomocnika Systemu Zarządzania Bezpieczenstwem oraz Certyfikat pełnomocnika Systemu Zarządzania Utrzymaniem
  • Dzięki studiom podyplomowym na kierunku Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu: europejskich i polskich przepisów prawnych zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, zasad audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie oceny zgodności (CSM CA)
  • Doświadczona kadra wykładowców – praktyków, będących wybitnymi specjalistami ośrodków badawczych, Urzędu Transportu Kolejowego, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, przemysłu i kolei.
 • Program

  1. Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem w Transporcie Kolejowym
  2. Badania zagrożeń na kolei
  3. Europejskie i Polskie przepisy prawne
  4. Obowiązkowe Systemy Zarządzania bezpieczeństwem w Transporcie Kolejowym
  5. Działalność profilaktyczno-szkoleniowa
  6. Wspólne metody oceny bezpieczeństwa (CSM)
  7. Zasady audytowania Systemów Zarządzania
  8. Jednostki kontrolne
  9. Dobrowolne Systemy Zarządzania bezpieczeństwem w Transporcie Kolejowym
  10. Seminarium

  Liczba godzin - 170 godzin.

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci na studia powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminem po każdym semestrze studiów i/lub złożeniem pracy końcowej.
  • Dni odbywania się zajęć: sobota 9:00-19:00, niedziela 9:00-13:00, zajęcia raz w miesiącu
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Prof. dr hab. inż. Marek Sitarz

  Kierownik Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB, biegły sądowy i ekspert NIK w zakresie transportu szynowego. Kierownik prac dotyczących budowy i wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem u przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury. Autor lub współautor kilkunastu monografii krajowych lub zagranicznych związanych z transportem szynowym  - w tym bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem transportu. Autor około 150 artykułów krajowych i zagranicznych związanych z transportem. Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa w transporcie szynowym, trwałością i niezawodnością pojazdów szynowych oraz zarządzaniem zintegrowanego systemu transportowego.

  Więcej

  Dr inż. Marzena Graboń-Chałupczak

  Adiunkt w Katedrze Transportu i Informatyki Akademii WSB. Ekspert NCBiR oraz FNP. Członek Izby Odwoławczej Agencji Kolejowej Unii Europejskiej. Specjalista w zakresie bezpieczeństwa transportu szynowego. Wykonawca projektów budowy i wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem dla kilkudziesięciu firm branży kolejowej. Audytor systemów SMS i MMS. Operator i instruktor bezzałogowych statków powietrznych.

  Więcej

  Dr hab. inż. Katarzyna Chruzik, prof. AWSB

  Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB. Ekspert NCBiR oraz FNP. Członek Izby Odwoławczej Agencji Kolejowej Unii Europejskiej. Kierownik projektu „We do IT with Energy” z zakresu rozwoju elektromobilności. Wykonawca projektów budowy i wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem dla kilkudziesięciu firm związanych z transportem szynowym w tym największych polskich operatorów. Współautorka opracowań w zakresie oceny znaczenia zmiany, między innymi dla PKP Intercity – przy wprowadzaniu do eksploatacji składów zespołowych ED250 (Pendolino). Audytor SMS i MMS dla podmiotów branży kolejowej.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Kierunek Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym jest odpowiedzią na konieczność ciągłego doskonalenia kadry kolejowej w aspekcie najnowszych wymagań europejskich w zakresie nowoczesnych metod zarządzania bezpieczeństwem w transporcie. Studia te umożliwiają podjęcie lub kontynuację pracy w firmach związanych z branżą kolejową na stanowiskach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.

  Prof. dr hab. inż. Marek Sitarz
  Kierownik Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  Wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 1300 zł do 5 października 2024
  II 1300 zł do 5 listopada 2024
  III 1300 zł do 5 stycznia 2025
  IV 1300 zł do 5 lutego 2025
  Ogółem 5500 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

  • Bonifikata "Ekipa z pracy"

   Bonifikata jednej ostatniej raty dla „Ekipa z pracy”*

   Bonifikata dla osób wspólnie rozpoczynających studia, stanowiących grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy - otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego).

 • Kontakt

  dr inż. Marzena Graboń- Chałupczak
  Sekretarz kierunku
  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 54
  email. mchalupczak@wsb.edu.pl

  mgr Alina Jagusiak
  Opiekun kierunku
  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 54
  email. ajagusiak@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88