Kierunek

KINESIOTAPING - KURS PODSTAWOWY POD PATRONATEM PTF

Tryb: Stacjonarne

850

Zapisz się

Istnieje możliwość zorganizowania kursu w formule zamkniętej, tj.  dla grupy min. 10-osobowej. Dostosowujemy wówczas termin i program szkolenia do potrzeb Zamawiającego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Kinesiotaping - kurs podstawowy to szkolenie dwustopniowe, dwudniowe obejmujące wiedzę z zakresu podstaw tapingu. Program szkolenia realizowany jest w trakcie 14 godzin dydaktycznych, obejmujących część teoretyczną i warsztaty. Każdy uczestnik otrzyma Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu. Kurs prowadzony jest pod patronatem Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

 • Cele kursu:

  Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu terapii plastrowania, poznają historię metody i miejsce kinesiotapingu w nowoczesnej fizjoterapii. Będą znali właściwości i działanie plastrów, różnice między plastrowaniem elastycznym i nieelastycznym, zasady i techniki aplikacji stosowanych w kinesiotapingu oraz wskazania i przeciwwskazania do terapii plastrowania. Nabędą umiejętność prowadzenia testów diagnostycznych poprzedzających wykonywanie aplikacji. Słuchacze będą potrafili wykonywać aplikacje w obrębie głowy i szyi, kończyny górnej i dolnej, w obrębie kręgosłupa i tułowia oraz dla wybranych jednostek chorobowych. W zakresie kompetencji społecznych uczestnicy będą potrafili właściwie komunikować się z pacjentami, będą rozumieli konieczność samokształcenia w zakresie kinesiotapingu oraz dostrzegać będą potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i pogłębiania wiedzy.

 • Uczestnicy:

  Szkolenie skierowane jest do fizjoterapeutów, lekarzy, masażystów oraz trenerów sportu i rekreacji.

 • Efekty szkolenia:

  Uczestnik:

  • zna historię metody kinesiotapingu
  • zna miejsce kinesiotapingu w nowoczesnej fizjoterapii
  • zna właściwości i działanie plastrów
  • zna różnice między plastrowaniem elastycznym i nieelastycznym
  • zna zasady prowadzenia terapii plastrowania
  • zna zasady techniki aplikacji stosowanych w kinesiotapingu
  • zna wskazania i przeciwwskazania do terapii plastrowania
  • potrafi przeprowadzać testy diagnostyczne poprzedzające wykonywanie aplikacji
  • potrafi wykonać aplikacje w obrębie głowy i szyi
  • potrafi wykonać aplikacje w obrębie kończyny górnej
  • potrafi wykonać aplikacje w obrębie kończyny dolnej
  • potrafi wykonać aplikacje w obrębie w obrębie kręgosłupa
  • potrafi wykonać aplikacje w obrębie tułowia
  • potrafi wykonać aplikacje dla wybranych jednostek chorobowych
  • potrafi właściwie komunikować się z pacjentami
  • rozumie konieczność samokształcenia w zakresie kinesiotapingu
  • dostrzega potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności
  • dostrzega potrzebę ciągłego pogłębiania swojej wiedzy
 • Opłaty:

  Koszt szkolenia: 850 zł 

  ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554
   

 • W cenie kursu:

  • materiały szkoleniowe
  • 2 rolki plastrów
  • dostęp do bazy artykułów o metodach plastrowania
  • przerwa kawowa
 • Informacje dodatkowe:

  Uczestnicy szkolenia proszeni są o przyniesienie stroju sportowego oraz ostrych nożyczek. 

 • Program szkolenia:

  Część teoretyczna:

  1. Wprowadzenie do terapii plastrowania
  2. Historia metody kinesiotaping
  3. Miejsce kinesiotapingu w nowoczesnej fizjoterapii
  4. Właściwości plastrów
  5. Omówienie różnić pomiędzy tapingiem elastycznym i nieelastycznym
  6. Działanie plastrów
  7. Testy diagnostyczne przed wykonaniem aplikacji
  8. Omówienie zasad technik aplikacji stosowanych w kinesiotapingu
  9. Zasady prowadzenia terapii plastrowania
  10. Wskazania i przeciwwskazania do terapii plastrowania

   
  Część praktyczna – Prezentacja technicznych aspektów aplikacji plastra

  1. Praktyczne opracowanie wybranych aplikacji w obrębie głowy i szyi – studium przypadku
  2. Praktyczne opracowanie wybranych aplikacji w obrębie kończyny górnej – studium przypadku
  3. Praktyczne opracowanie wybranych aplikacji w obrębie kończyny dolnej – studium przypadku
  4. Praktyczne opracowanie wybranych aplikacji w obrębie kręgosłupa – studium przypadku
  5. Praktyczne opracowanie wybranych aplikacji w obrębie tułowia – studium przypadku
  6. Praktyczne opracowanie aplikacji dla wybranych jednostek chorobowych

dr n. med. Paulina Głowacka

Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych Akademii WSB. Fizjoterapeuta, specjalista w zakresie rehabilitacji  kardiologicznej i ortopedycznej, terapeuta manualny, szkoleniowiec metody Kinesiotaping i kursów specjalistycznych dla fizjoterapeutów.  Popularyzatorka nauki od 2014 roku prowadząca liczne wykłady i laboratoria z zakresu medycyny oraz fizjoterapii (m.in. Festiwal Nauki, Uniwersytet  Dziecięcy, Letnia Akademia Seniora). Koordynatorka projektów dla dzieci m.in. w zakresie profilaktyki wad postawy oraz chorób cywilizacyjnych.

Więcej
Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji