Akademia WSB współwydawcą czasopisma Exlibris - Biblioteka Gerontologii Społecznej

Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej jest międzynarodowym, recenzowanym czasopismem, publikowanym w otwartym dostępie, prezentującym oryginalne wyniki badań z dziedziny gerontologii. Wszystkie opublikowane artykuły są natychmiast udostępniane i bezpłatnie można je czytać, pobierać, kopiować oraz rozpowszechniać. Głównym celem czasopisma jest stworzenie forum dla wymiany myśli, opinii, edukacji, promocji badań i komentarzy na temat najważniejszych obszarów dotyczących starzenia się.

Czasopismo jest wydawane przez Akademię WSB we współpracy ze Stowarzyszeniem Gerontologów Społecznych.

STRONA CZASOPISMA