Inspiracje muzyczne w procesie rozwijania postawy twórczej i kreatywnej aktywności uczniów edukacji wczesnoszkolnej

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii WSB ukazała się monografia „Inspiracje muzyczne w procesie rozwijania postawy twórczej i kreatywnej aktywności uczniów edukacji wczesnoszkolnej” autorstwa dr Urszuli Słyk oraz dr hab. Mirosława Kisiela.

Z recenzji

„Przygotowana monografia jest dziełem spełniającym wymogi poprawności naukowej w zakresie istoty podjętej problematyki badawczej, jak również analizy i prezentacji wyników badań. Podjęta problematyka wypływa z bogatego, wieloletniego doświadczenia naukowego i pedagogicznego Autorów oraz zgłębionej wiedzy o dziecku/uczniu. Przygotowane opracowanie świadczy o wnikliwej postawie doświadczalnej wobec zachodzących przemian edukacyjno-wychowawczych współczesnej szkoły, a w szczególności procesu nauczania i uczenia się muzyki w edukacji wczesnoszkolnej.”

dr hab. Rafał Maizner, prof. ATH

Publikacja jest dostępna w modelu Open Access do pobrania poniżej.