Akredytacje międzynarodowe

Akademia WSB w 2020 roku otrzymała na maksymalny okres 6 lat międzynarodową akredytację CEEMAN IQA przyznawaną przez International Association for Management Development in Dynamic Societies CEEMAN. 

Stowarzyszenie CEEMAN, którego Akademia WSB jest członkiem od 2015 roku, ustanawia międzynarodowe standardy jakości w kształceniu, wspiera procesy rozwojowe, innowacje i kreatywność, jak również zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Uzyskanie akredytacji jest potwierdzeniem spełnienia przez Akademię WSB wysokich standardów organizacyjnych oraz prowadzenia wysokiej jakości kształcenia i badań naukowych.

Więcej

Akademia WSB jest równiez akredytowana przez EUR-ACE® Label przyznanym przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT). Akredytacja EUR-ACE® Label została stworzona przez European Network for Engineering Accreditation (ENAEE) zrzeszającą najważniejsze europejskie organizacje inżynierskie i potwierdza wysoką jakość programu studiów i jego realizację zgodnie z europejskimi zasadami i standardami w tym obszarze.

Komisja Akredytacyjna Kierunków Technicznych szczególnie wysoko oceniła bardzo dobrą bazę laboratoryjną Akademii WSB, duży udział w realizacji programu studiów specjalistów-praktyków, duże zaangażowanie kadry, prowadzenie studiów w języku angielskim. Uczelnia otrzymała akredytację na najdłuższy z możliwych do uzyskania okresów akredytacji – do roku 2026, co jest konsekwencją spełnienia nie tylko podstawowych, ale także dodatkowych atrybutów. 

Warto podkreślić, że do tej pory akredytacje KAUT przyznawane były przede wszystkim kierunkom prowadzonym na politechnikach, Akademia WSB jest drugą niepubliczną uczelnią w Polsce, która uzyskała akredytację KAUT. Cieszymy się z kolejnego sukcesu i dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w ten proces.

Więcej

Akademia WSB wyróżniona została (Logo) HR Excellence in Research, które przyznawane jest przez Komisję Europejską jednostkom naukowym, które:

  • wdrażają w swojej działalności Strategię na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych (The Human Resources Strategy for Researchers - HRS4R),
  • przestrzegają zasad i wytycznych zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca (European Charter for Researchers) oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers).

Poprzez wdrożenie Strategii HRS4R organizacje zobowiązują się do zapewnienia sprzyjających warunków pracy, rozwoju kariery, mobilności oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych. Te działania zorientowane są na podnoszenie konkurencyjności Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area - ERA) oraz atrakcyjności systemu nauki UE w skali globalnej. Komisja Europejska promuje instytucje, które uzyskały wyróżnienie HR, wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju. Uzyskanie wyróżnienia HR Excellence in Research przez Akademię WSB przełoży się na zwiększenie możliwości aplikacyjnych, mobilności pracowników oraz włączenie w światowe sieci badawcze.

Więcej

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji