A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

19.03.2024

Człowiek i technologie na XX Festiwalu Nauki

Drugi dzień XX Festiwalu Nauki, zatytułowany "Człowiek i technologie - wyzwania i scenariusze przyszłości", wciągnął uczestników w dyskusje na temat wpływu nowoczesnych technologii na życie społeczne, edukację, i przyszłość cywilizacji.


Dzień rozpoczął się od wykładu dra Patryka Kuziora na temat roli sztucznej inteligencji w edukacji. Zostały przedstawione zarówno potencjalne korzyści z personalizacji procesów nauczania, jak i ryzyka oraz wyzwania etyczne związane z prywatnością i bezpieczeństwem danych. Dr Łukasz Mencner podjął temat wpływu nowych technologii i AI na naukę i nauczanie języków obcych. Dyskusja skupiła się na pytaniu, czy innowacyjne narzędzia, takie jak Chat GPT czy Google Translate, mogą zrewolucjonizować tradycyjne metody nauczania. W kontekście starzenia się społeczeństwa, dr Marta Skorek przedstawiła wpływ nowoczesnych technologii na zdrowie, poruszając kwestie problemów skórnych, wzroku oraz chorób cywilizacyjnych wynikających z nowoczesnego trybu życia. Michał Budzyński przybliżył uczestnikom fascynujący świat termowizji, prezentując jej zastosowania od militarnych po medyczne i przemysłowe, zarysowując przyszłość tej technologii. Prof. dr hab. Maciej Witkowski skoncentrował się na technologiach społecznych i zarządzaniu różnorodnością kulturową. Wskazał na wyzwania związane z wielkimi ruchami migracyjnymi i podzielił się wiedzą na temat efektywnego zarządzania różnorodnością kulturową, bazując na doświadczeniach międzynarodowych. Dr Grzegorz Matuszek podniósł kwestię monitoringu wizyjnego i jego roli w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wykład wywołał debatę na temat granic prywatności i etycznych aspektów masowej inwigilacji. Dr hab. Aleksander Dawid przedstawił rolę sztucznej inteligencji w monitorowaniu i zarządzaniu ruchem pojazdów, podkreślając jej znaczenie dla rozwoju inteligentnych miast i poprawy jakości życia mieszkańców.


Gościem specjalnym drugiego dnia Festiwalu Nauki był Michael Lepech reprezentujący Stanford University. Jego wykład zatytułowany "From science to business", skoncentrował się na innowacyjnych projektach inżynieryjnych mających na celu tworzenie bardziej zrównoważonych środowisk mieszkaniowych i infrastruktury. Lepech podkreślił konieczność integracji nowej nauki i technologii w klasycznych teoriach inżynieryjnych, aby sprostać globalnym wyzwaniom zrównoważonego rozwoju.


Dzień zakończyła projekcja filmu dokumentalnego „iHuman” w Fabryce Pełnej Życia, która zgłębiała temat sztucznej inteligencji i jej wpływu na globalną społeczność.


Zapraszamy na trzeci dzień Festiwalu - “ Tech for good - technologia a zrównoważony rozwój” - DZIEŃ 3.