A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

24.09.2021

Doktorat Honoris Causa Akademii WSB dla prof. dra hab. inż. Michała Kleibera, dra h.c. multi

W dniu 23 września 2021 r. tytuł Doktora Honoris Causa Akademii WSB odebrał prof. dr hab. inż. Michał Kleiber, dr h.c. multi wybitny uczony o światowym autorytecie w zakresie mechaniki, matematyki stosowanej i informatyki oraz zastosowań nowoczesnych technik komputerowych w nauce, technice i medycynie, posiadający niepowtarzalny szacunek środowisk społecznych i naukowych, bardzo aktywnie włączający się w życie jednostek i instytucji  naukowych w kraju i za granicą, Profesor zwyczajny Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Minister Nauki i Informatyzacji w latach 2001-2005, Prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2007-2015, doradca Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego ds. badań i rozwoju w latach 2006–2010, Dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w latach 1995 – 2006, Kawaler Orderu Orła Białego, naukowiec i badacz w uczelniach m.in. w Stuttgarcie, Hanowerze, Berkeley, Tokio i Hong Kongu, redaktor naczelny dwóch czasopism o globalnym zasięgu, doktor honoris causa uczelni w Lublinie, Krakowie, Warszawie, Gliwicach, Bydgoszczy, Darmstadt (RFN), Mons (Belgia) oraz Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, inżynier honoris causa politechniki w Metz (Francja), posiadający odznaczenia państwowe przyznane w Japonii, Francji, Grecji i Belgii, a także nagrodę Trójkąta Weimarskiego.

Podczas uroczystości zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele Rządu, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej m.in. Pani Gabriela Morawska-Stanecka – Wicemarszałek Senatu RP, przedstawiciele uczelni wyższych m.in.: prof. Arkadiusz Mężyk – Przewodniczący Konfederacji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, JM Rektor Politechniki Śląskiej, prof. Wiesław Banyś, dr h.c. mutli – Wiceprzewodniczący RGNiSW, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008-2016, prof. Tadeusz Burczyński, czł. rzecz. - Członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Przedstawiciel dyrektorów jednostek naukowych Akademii, Dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, prof. Czesława Rosik-Dulewska, czł. koresp. PAN – Członek Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, Przewodnicząca Rady Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa oraz rektorzy i prorektorzy uczelni wyższych m.in.: Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Akademii  Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Podczas całej uroczystości Panu prof. dr. hab. inż. Michałowi Kleiberowi, dr. h.c. multi towarzyszyła małżonka Pani Teresa Sukniewicz-Kleiber.

– Profesor Michał Kleiber jest przede wszystkim człowiekiem wielkiego umysłu, mistrzem, autorytetem moralnym – tak mówiła rektor Akademii WSB, dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB otwierając uroczystość. – Nadając najwyższą godność akademicką, tytuł doktora honoris causa panu profesorowi Michałowi Kleiberowi, społeczność Akademii WSB pragnie wyrazić swoje najwyższe uznanie dla dostojnego doktora, osobowości przyczyniającej się do kształtowania otaczającej nas rzeczywistości w sposób niezaprzeczalny.

W trakcie uroczystości laudację wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Diks, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Rady Instytutu Informatyki UW oraz Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2016-2021 - Jedna z definicji mądrości mówi, że to wiedza nabyta przez naukę lub doświadczenie i umiejętność jej wykorzystywania. Gdybym jednym słowem miał określić, co charakteryzuje prof. Michała Kleibera, rzekłbym, że MĄDROŚĆ. Jestem zaszczycony, że dane mi jest być promotorem Jego honorowego doktoratu.

Recenzentami w postępowaniu o nadanie najwyższej godności akademickiej Akademii WSB tytułu doktora honoris causa byli:

prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski – wybitny specjalista w zakresie mechaniki konstrukcji, w szczególności zastosowań metod komputerowych, stypendysta Fundacji Fulbrighta w Northwestern University oraz Fundacji im. Aleksandra von Humboldta w Universität Hannover,  Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w kadencji 2020-2024, JM Rektor Politechniki Poznańskiej w latach 2012-2020,

prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, dr h.c. UG - wybitny specjalista w budowie i eksploatacji maszyn, dynamiki układów mechanicznych i metod komputerowych, Przewodniczący Komisji Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk o/Gdańsk, Poseł do Parlamentu Europejskiego w latach 2003-2004, Senator Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1997-2015, Minister Edukacji Narodowej w latach 2000-2001, Wiceprzewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w latach 1996-1999, JM Rektor Politechniki Gdańskiej 2 kadencji (w latach 1990-1996).

Okolicznościowe listy laudacyjne nadesłali m.in:

  • prof. Jerzy Duszyński - Prezes Polskiej Akademii Nauk
  • prof. dr. hab. Marek Safjan - Sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Konrad Szymański - Minister do spraw Unii Europejskiej
  • prof. dr hab. Stanisław Wrzosek - Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej
  • prof. dr hab. Bronisław Sitek - Sekretarz Rady Doskonałości Naukowej
  • Jakub Chełstowski - Marszałek Województwa Śląskiego
  • Robert Magdziarz - II Wicewojewoda Śląski

oraz wielu innych Rektorów uczelni wyższych oraz instytucji świata nauki.

Prof. Michał Kleiber podczas uroczystości wygłosił wykład pt. „Jak stawić czoła globalnym wyzwaniom, czyli Uniwersytet na wagę złota”. Galę uświetnił występ Solistów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny oraz Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod dyrekcją Michała Brożka.

Uroczystość była transmitowana na kanale YouTube Akademii WSB oraz była tłumaczona na język angielski.

Data wydarzenia - 23.09.2021 r.