Data

22.06.2022

Doktorat Honoris Causa Akademii WSB dla prof. dra hab. Krzysztofa Jajugi, dra h.c. multi

W dniu 21 czerwca 2022 r. tytuł Doktora Honoris Causa Akademii WSB odebrał prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – wybitny uczony o światowym autorytecie, Przewodniczący Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, członek Prezydium Rady Doskonałości Naukowej, Prezes CFA Society Poland, naukowiec i badacz w uczelniach w kraju i za granicą, doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Podczas uroczystości zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele uczelni wyższych i środowiska akademickiego m.in.: prof. dr hab. Andrzej Kaleta - JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. Uczelni – JM Rektor – Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet – Prorektor ds. Badań i Kadry Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dr hab. Robert Wolny, prof. UE - Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. dr hab. Czesław Zając – Dziekan Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dr hab. Marek Kośny, prof. UEW - Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, Prodziekan Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ks. prof. dr hab. Zbigniew Andrzej Janczewski – członek Zespołu Nauk Społecznych Rady Doskonałości Naukowej, Kierownik Katedry Prawa o Posłudze Nauczania i Uświęcania Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz przedstawiciele Rady Doskonałości Naukowej i instytucji naukowych m.in. prof. dr hab. Bernard Wiśniewski – członek Zespołu Nauk Społecznych Rady Doskonałości Naukowej, Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa, prof. dr hab. Marek Wrzosek – członek Zespołu Nauk Społecznych Rady Doskonałości Naukowej, prof. dr hab. Tadeusz Kufel - Wiceprzewodniczący Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. dr hab. Czesław Domański – Członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, Członek Naukowej Rady Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego, prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar – Członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, Kierownik Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego w latach 2010-2016, członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 2016-2022, prof. dr hab. Danuta Strahl – Członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, Członek Rady Konsultacyjnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Wiceprzewodnicząca Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2012-2015. 

Podczas całej uroczystości Panu prof. dr hab. Krzysztofowi Jajudze towarzyszyła małżonka Pani dr Teresa Jajuga oraz Synowie Marek i Grzegorz z Rodzinami. 

To zaszczyt i honor dla Akademii WSB, iż tytuł doktora honoris causa przyjmuje Pan Profesor Krzysztof Jajuga – tak mówiła Rektor Akademii WSB, dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB otwierając uroczystość. – Uczony o międzynarodowym uznaniu w zakresie funkcjonowania rynków finansowych, analizy ryzyka finansowego, integracji problematyki finansów z zaawansowanymi metodami współczesnej statystyki i ekonometrii, osoba wybitna, charyzmatyczna ze względu na swoje dokonania naukowe oraz wkład do praktyki biznesu, zasługi dla świata nauki, dokonania w obszarze kształcenia kadry naukowej, ale przede wszystkim wyjątkowy Człowiek, postać reprezentująca najwyższe wartości i tradycje uniwersyteckie, otwarty na ludzi oraz na potrzeby całego środowiska akademickiego, cieszący się zaufaniem środowiska akademickiego, wyróżniający się serdecznością. 

W trakcie uroczystości laudację wygłosił prof. dr hab. Marek Gruszczyński – Członek Prezydium Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Szkoły Głównej Handlowej w latach 2012–2016, członek Naukowej Rady Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w latach 2009–2020, wybitny specjalista w zakresie ekonometrii, specjalizujący się w mikroekonometrii finansowej, analizie fundamentalnej i nadzorze właścicielskim. 

Recenzentami w postępowaniu o nadanie najwyższej godności akademickiej Akademii WSB tytułu doktora honoris causa byli:

prof. dr hab. Mirosław Szreder – Członek Prezydium Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN, Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Prorektor ds. rozwoju i finansów Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2012-2016, specjalizujący się w rozwoju i zastosowaniach metod statystyki matematycznej w problematyce ekonomicznej i społecznej

prof. dr hab. Jerzy Węcławski – Członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w latach 2005-2008, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w latach 2017-2020. Wybitny specjalista z zakresu bankowości i rynków finansowych oraz funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych i ich finansowania.

List laudacyjny skierowany przez prof. Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki został odczytany przez JM Rektor dr hab. Zdzisławę Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB.

- Honorując Pana Profesora zaszczytną godnością akademicką, społeczność Akademii WSB wyróżniła eminentnego przedstawiciela nauk w dziedzinie ekonomii. Nie sposób przecenić doniosłej roli Pana ustaleń badawczych w zakresie finansów, statystyki czy ekonometrii. Wywarły one bowiem znaczący wpływ na kształt współczesnych praktyk – m.in. tych dotyczących inwestycji bądź zarządzania ryzykiem finansowym − i bezsprzecznie oddziałują na otaczającą rzeczywistość. […] Pana dotychczasowa działalność naukowa stanowi istotny wkład w postęp polskiej nauki. Głęboko wierzę w to, że pozostanie ona wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń reprezentantów nauk ekonomicznych. Gratulując raz jeszcze zaszczytnego tytułu doktora honoris causa Akademii WSB, życzę Panu Profesorowi wszelkiej pomyślności oraz dalszych osiągnięć – napisał w liście gratulacyjnym prof. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki. 

Okolicznościowe listy laudacyjne nadesłali:

 • prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn - Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej
 • Pani Edyta Demby-Siwek - Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
 • gen. insp. Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji
 • Pan Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich
 • prof. dr hab. Andrzej Więcek - Prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba – JM Rektor Politechniki Warszawskiej
 • dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk – JM Rektor Politechniki Białostockiej
 • prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz – JM Rektor Politechniki Krakowskiej
 • prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol – JM Rektor Politechniki Częstochowskiej
 • prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski – JM Rektor Politechniki Poznańskiej
 • prof. dr hab. Robert W. Ciborowski – JM Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
 • prof. dr hab. Radosław Dobrowolski -  JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski – JM Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
 • prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska - JM Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im Jana Długosza w Częstochowie
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy – JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego  we Wrocławiu
 • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong - JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • insp. dr hab. Iwona Klonowska - Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH  - JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • prof. dr hab. Grzegorz Mazurek – JM Rektor Akademii Leona Koźmińskiego
 • prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński – Honorowy Prezydent Akademii Leona Koźmińskiego
 • prof. ALK, dr hab. Witold Bielecki - Prezydent Akademii Leona Koźmińskiego
 • prof. dr hab. Bogusław Fiedor, dr h. c. – profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Witold Jurek, prof. emeritus Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

oraz inni Rektorzy Uczelni wyższych oraz instytucji świata nauki.

Prof. Krzysztof Jajuga podczas uroczystości wygłosił wykład pt. „Ryzyko – piękność czy bestia?”.

Galę uświetnił występ Solistów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny oraz Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod batutą Pani Natalii Łukaszewicz-Charabin.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji