Data

24.11.2021

Dr hab. Joanna Kurowska- Pysz, prof. AWSB zdobywcą Grantu Interwencyjnego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Z przyjemnością informujemy, iż wniosek dr hab. Joanny Kurowskiej - Pysz, prof. AWSB pt. "Kryzys w kopalni Turów i jego wpływ na czesko-polską współpracę transgraniczną: ocena, wnioski i rekomendacje" uzyskał dofinansowanie w ramach programu Grantów Interwencyjnych Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Zespół oceniający ds. programu Granty Interwencyjne NAWA zaważył, że spór wokół kopalni Turów, toczony na poziomie rządów narodowych Polski i Czech oraz rozstrzygany przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości może mieć istotne znaczenie dla przyszłości współpracy ponadgranicznej w regionie. Zwrócił przy tym uwagę na dobrze zaplanowane działania badawcze, adekwatnie do postawionych celów projektu.

Problem badawczy projektu dotyczy wpływu konfliktu na poziomie narodowym (pomiędzy rządami sąsiednich krajów unijnych) na integrację i współpracę transgraniczną na poziomie lokalnym. Celem głównym badań jest identyfikacja wpływu sporu wokół kopalni Turów na integrację i współpracę transgraniczną na pograniczu polsko-czeskim, szczególnie w Euroregionie Nysa. Projekt będzie realizowany w 2022 roku na granicy Polski i Czech, głównie w Euroregionie Nysa. Projekt zrealizuje 3 partnerów, posiadających wystarczający potencjał (wiedzę, doświadczenie, zasoby) aby prowadzić badania efektywnie i osiągnąć zaplanowane cele.

Liderem projektu będzie Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej (WSB), a partnerami: Uniwersytet Techniczny w Libercu (TUL) i Uniwersytet Jana Ewangelisty w Usti nad Łabą (JEPU).

Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach programu umożliwia naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu.

 

dr hab. Joanna Kurowska- Pysz, prof. AWSB

Więcej

Data wydarzenia - 24.11.2021 r.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji