Data

11.06.2021

I Konferencja Naukowa Doktorantów nt. Wybranych Problemów Badań Bezpieczeństwa

I Konferencja Naukowa Doktorantów nt. Wybranych problemów badań bezpieczeństwa potwierdziła, iż we współczesnym świecie fenomen bezpieczeństwa jest znacznie bardziej złożony oraz przybiera znacznie więcej form niż sobie to na ogół uświadamiamy. W dzisiejszym zglobalizowanym świecie bezpieczeństwo jest zjawiskiem wykraczającym daleko poza granice państw narodowych. Oprócz nich dotyczy ono zarówno jednostek, jak i całej ludzkości. Determinuje funkcjonowanie systemu międzynarodowego, ale także przetrwanie całej naszej planety. Co więcej, bezpieczeństwo to obejmuje wszystkie najważniejsze obszary życia społecznego, zarówno w wymiarze wojskowym i politycznym, jak i gospodarczym, finansowym, infrastrukturalnym, technologicznym, edukacyjnym i w wielu innych.

Wystąpienia prelegentów, który wysłuchali zaproszeni goście, odzwierciedliły oba te trendy. Podjęły one tematykę zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego, z którymi współcześnie zmaga się ludzkość, w tym problem migracji, terroryzmu, rywalizacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chińską Republiką ludową, a wreszcie rosnącego znaczenia cyberprzestrzeni i związanych z nią nowych technologii. Wszystkie te zjawiska wpływają obecnie na kształt porządku międzynarodowego i determinując jego przemiany, od których zależy życie nas wszystkich – nie tylko w Europie, ale i na cały świecie.

Bezpieczeństwo wiąże się jednak również z kwestią niwelowania zagrożeń o charakterze cywilnym oraz zapewniania odpowiednich warunków funkcjonowania społeczności lokalnych oraz całych społeczeństw za pośrednictwem działań z zakresu reagowania kryzysowego. W nawiązaniu do tejże kwestii prelegenci wygłosili wystąpienia dotykające takich istotnych problemów bezpieczeństwa jak transport niebezpiecznych towarów, transport kolejowy i lotniczy, czy wreszcie niezwykle aktualny problem przystosowywania pomieszczeń do ponownego ich wykorzystania w świetle schyłku pandemii wirusa Covid-19.

W ostatniej części konferencji uwaga prelegentów skupiła się na rozmaitych niemilitarnych aspektach bezpieczeństwa, w tym również tych związanych bezpośrednio z naszym życiem codziennym. Poruszone zostały takie tematy jak współpraca podmiotów ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo finansowe i przeciwdziałanie korupcji, ale także jedno z głównych wyzwań stojących obecnie przed nie tylko przed światem biznesu, ale także przed społecznością akademicką, jakim jest bezpieczeństwo pracy zdalnej. 

dr hab. Ryszard Szynowski, prof. AWSB

Kierownik Seminarium Doktorskiego w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Więcej

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji