A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

17.05.2024

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Actions to Improve the Quality of Life of People with Special Needs in Poland and Around the World"

W dniach 15-17 maja 2024 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Actions to Improve the Quality of Life of People with Special Needs in Poland and Around the World", organizowana przez Akademię WSB. Wydarzenie obejmowało trzy dni intensywnych sesji plenarnych, dyskusji eksperckich i warsztatów, które poruszały kwestie prawne, etyczne oraz praktyczne związane z poprawą jakości życia osób ze szczególnymi potrzebami. Konferencja odbyła się w formule hybrydowej – stacjonarnie oraz online. Eksperci z różnych dziedzin omawiali tematy takie jak dostępność architektoniczna, przeciwdziałanie dyskryminacji, bezpieczeństwo w czasie konfliktów zbrojnych oraz mobilność i integracja społeczna osób z niepełnosprawnościami. Konferencja zgromadziła wielu znakomitych prelegentów, w tym naukowców, prawników, lekarzy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z Polski i zagranicy.

 

Tematyka Sesji

Dzień 1: Prawne i Etyczne Aspekty

 • Realizacja ustaw dotyczących dostępności.
 • Architektoniczna, cyfrowa i komunikacyjna dostępność.
 • Zmiany w administracji publicznej związane z dostępnością.
 • Wsparcie dla dydaktyków i badaczy z niepełnosprawnościami.
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji, w tym edukacja włączająca i dyskryminacja ze względu na masę ciała.
 • Prawa językowe głuchych i opieka całodobowa.

Dzień 2: Bezpieczeństwo Osób ze Szczególnymi Potrzebami

 • Militarne aspekty bezpieczeństwa, ochrona ludności cywilnej podczas konfliktów zbrojnych.
 • Bezpieczeństwo osób starszych i z niepełnosprawnością w przestrzeni miejskiej.
 • Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych i z niepełnosprawnością.
 • Cyberbezpieczeństwo i podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci.
 • Rola rodziny w tworzeniu bezpieczeństwa.

Dzień 3: Mobilność Osób ze Szczególnymi Potrzebami

 • Mobilność funkcjonalna osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Techniczne środki wspomagające lokomocję.
 • Dostępność w transporcie lotniczym i system zarządzania dostępnością węzłów przesiadkowych.
 • Aplikacje mobilne w planowaniu podróży dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Projektowanie przestrzeni miejskiej dla osób z demencją.

 

Konferencja koncentrowała się na szerokim zakresie tematów związanych z poprawą jakości życia osób ze szczególnymi potrzebami, oferując cenne wnioski i rekomendacje dotyczące polityk, praktyk oraz przyszłych działań.

 

 

Dzień 1 / Day 1

Dzień 2 / Day 2

Dzień 3 / Day 3