Data

01.06.2023

Prof. Eduardo Moncada w Akademii WSB

Międzynarodowe spotkania z wybitnymi naukowcami z czołowych uniwersytetów na świecie oraz prowadzenie wspólnych projektów i badań stanowią fundament aktywnej współpracy Akademii WSB z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. Ta owocna relacja opiera się na wykorzystaniu Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki, dzięki któremu w uczelni niedawno gościł profesor Eduardo Moncada z Columbia University w Nowym Jorku – uczelni znajdującej się na 8. miejscu w prestiżowym Rankingu Szanghajskim, uwzględniającym najlepsze uniwersytety na świecie w 2022 roku.

Dotychczas Akademia WSB zrealizowała już 10 znaczących projektów w ramach Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki. Dzięki tym inicjatywom uczelnia nawiązała owocną współpracę z naukowcami z czołowych uniwersytetów na świecie, takich jak Harvard University, Stanford University, University of Oxford, University California San Diego czy University College London. Jednym z tak ważnych projektów było niedawne spotkanie z profesorem Eduardo Moncadą z Columbia University, które miało miejsce w dniach 15-26 maja 2023 roku w Akademii WSB.

W ramach wizyty Profesora Moncady odbyły się naukowe konsultacje z dr Pauliną Polko, które skupiały się na porównaniu przejawów przestępczości w Polsce z badaną przez Profesora przestępczością w Ameryce Łacińskiej. Spotkanie to miało kluczowe znaczenie dla nakreślenia tła do planowanych wspólnych badań naukowych podczas wizyty. Kolejne konsultacje naukowe odbyły się z udziałem dr Karola Kujawy. Naukowcy podczas spotkania porównywali przestępczość w Ameryce Łacińskiej z przestępczością w Turcji. W toku dyskusji zauważono wiele podobieństw w charakterze przestępczości w obu obszarach. Trzecie spotkanie naukowe odbyło się z młodą naukowczynią z Akademii WSB – mgr Wiktorią Kolaną. Podczas tego spotkania omawiane były aktualne prace w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie, a także działalność Międzynarodowego Koła Naukowego Bezpieczeństwa "Save the World", którego mgr Kolano jest liderką. Profesor Moncada został również zaproszony do udziału jako prelegent podczas międzynarodowej konferencji "The local dimension of Energy Security" organizowanej w Akademii WSB.

Kolejne dni wizyty upłynęły na spotkaniach naukowych z doktorantami, którzy przygotowują rozprawę doktorską z zakresu nauk o bezpieczeństwie. Doktoranci mieli możliwość skonsultowania przygotowanych części swoich prac z Profesorem Moncadą oraz dyskutowania o postawionych tezach w przygotowywanych dysertacjach.

Nie tylko studenci i naukowcy, ale wszyscy zainteresowani mieli okazję uczestniczyć w dwóch wykładach prowadzonych przez Profesora. Pierwszy z nich, zatytułowany "Criminal Wars? Breaking Down the Barriers Between Political and Criminal Violence", kwestionował tradycyjny podział między politycznymi a kryminalnymi formami przemocy. Profesor Eduardo Moncada argumentował, że identyfikacja sposobów, w jakie te dwie formy przemocy działają na podobnych zasadach, ma znaczenie dla studentów, uczonych, badaczy i decydentów. Omówił on wzorce przemocy, bodźce aktorów politycznych, społecznych i zbrojnych oraz konsekwencje tych form przemocy dla instytucji politycznych i rozwoju gospodarczego. Temat wywołał żywą dyskusję wśród słuchaczy.

Drugi wykład, zatytułowany "The Methodological Challenges and Opportunities of Studying Violence", skupiał się na przedstawieniu doktorantom różnych metod analizy stosowanych w badaniu przemocy w naukach społecznych. W ostatnich latach wiele dyscyplin nauk społecznych zaczęło badać polityczne, społeczne i ekonomiczne źródła oraz konsekwencje różnych form przemocy politycznej i kryminalnej. Wykład ten pozwolił studentom zapoznać się z różnymi innowacjami metodologicznymi w badaniu przemocy, poznać ich mocne strony i ograniczenia oraz zidentyfikować przyszłe potrzeby w zakresie lepszego zrozumienia fenomenu przemocy.

Wizyta Profesora Eduardo Moncady to nie tylko seria wykładów i konsultacji, ale także konkretna realizacja wspólnych badań naukowych wraz z dr Pauliną Polko z Akademii WSB. Naukowcy z powodzeniem przeprowadzili pierwszą fazę badań, skupiających się na "Wpływie lokalnych czynników politycznych na dynamikę przemocy w miastach na przykładzie miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii". W ramach tego projektu dokonano analizy trendów przestępczości w miastach Metropolii, opierając się na dostępnych danych statystycznych. Dodatkowo, przeprowadzono wywiady eksperckie z prezydentami miast: Katowic - Marcinem Krupą, Dąbrowy Górniczej - Marcinem Bazylakiem oraz Sosnowca - Arkadiuszem Chęcińskim.

Kolejne etapy badań będą obejmować analizę porównawczą z wybranymi miastami w Ameryce Łacińskiej. Wnioski z tych badań zostaną uwzględnione w raporcie oraz planowanych publikacjach naukowych. Projekt ten ma na celu dostarczenie wartościowych informacji na temat wpływu czynników politycznych na dynamikę przemocy w różnych kontekstach miejskich.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji