Data

27.01.2021

I Konferencja Naukowa pt. „Uwarunkowania i konteksty bezpieczeństwa wewnętrznego”

21 stycznia 2021 r. Akademia WSB zorganizowała I Konferencję Naukową pt. „Uwarunkowania i konteksty bezpieczeństwa wewnętrznego” pod patronatem JM Rektor AWSB dr hab. Zdzisławy Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB. 

Organizatorem tego przedsięwzięcia była Katedra Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego AWSB. W skład Komitetu Naukowego konferencji weszli uznani eksperci krajowi z ośrodków uniwersyteckich, uczelni służb państwowych zajmujących się działalnością naukową w zakresie bezpieczeństwa, nauczyciele akademiccy AWSB oraz prezesi Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie, Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz European Association for Security.

Celem konferencji było określenie zasadniczych obszarów bezpieczeństwa wewnętrznego państwa wraz z relacjami zachodzącymi między nimi. Konferencja adresowana była do tych wszystkich, którym z racji zainteresowań naukowych oraz służbowych bliskie są problemy bezpieczeństwa wewnętrznego.

W związku z ograniczeniami wynikającymi z obostrzeń sanitarnych konferencję przeprowadzono online.

Konferencja zgromadziła ponad 150 uczestników nie tylko związanych z ośrodkami akademickimi. Podczas konferencji wygłoszono interesujące oraz prezentujące wysoki poziom merytoryczny referaty wskazujące na wieloaspektowość i złożoność bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Uczestnicy konferencji mieli również okazję wymienić poglądy dotyczące wygłoszonych referatów podczas dyskusji zamykających każdą z sesji.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji