A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

27.03.2024

Debata naukowa „Język naukowy a jakość badań bezpieczeństwa”

W środę 27 marca br. w Akademii WSB odbyła się debata „Język naukowy a jakość badań bezpieczeństwa”, którą zorganizowało Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie AWSB (Centrum).

W wydarzeniu tym wzięły udział osoby związane z kilkunastoma ośrodkami akademickimi (w tym dwoma zagranicznymi). Wśród gości biorących udział stacjonarny w nim nie zabrakło samodzielnych pracowników naukowych Akademii WSB związanych z naukami o bezpieczeństwie. Udział w debacie, stacjonarnie oraz online, wzięło blisko 400 osób.

Uczestników oraz gości debaty w imieniu władz uczelni przywitał Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, między innymi, na dokonania naukowe gości tegorocznej debaty, którymi byli prof. dr. hab. Andrzej Glen, prof. dr. hab. Stanisław Sulowski oraz prof. dr. hab. Bogdan Szulc. Zwrócił również uwagę na potrzebę dyskusji naukowych dotyczących badania bezpieczeństwa we współczesnych czasach.

Debatę poprowadził prof. dr hab. Bernard Wiśniewski (dyrektor Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB) oraz dr hab. Andrzej Czupryński (zastępca dyrektora Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB).

Wystąpienia gości i dyskusję poprzedziło wręczenie pamiątki prof. dr. hab. Andrzejowi Glenowi związanej z opatrzeniem słowem wstępnym jednego z wydań półrocznika „Security Forum” oraz nagród książkowych ufundowanych przez Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB dla dwojga studentów naszej uczelni za aktywny udział w życiu naukowym tj. Justynie Gach i Jackowi Łępickiemu.

Uczestnicy debaty dyskutowali o problemach poruszonych w trzech wystąpieniach dotyczących takich tematów jak: „Język jako narzędzie przedstawiania rzeczywistości” (prof. B. Szulc), „Semiotyka w poznaniu podmiotu bezpieczeństwa. Kontekst interpretacyjny” (prof. A. Glen) i „Język i sekurytyzacja życia społecznego” (prof. S. Sulowski). Debata cieszyła się dużym zainteresowaniem, o czym świadczyć mogą licznie zadawane pytania. 

To już drugie typu spotkanie organizowane przez Centrum. Dowiodło ono potrzeby kontynuacji debat, dlatego też już dziś zapraszamy na następną debatę w przyszłym roku.