Specjalność

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH | CIESZYN

Tryb: Niestacjonarne
Możliwość studiowania 100% ONLINE
Specjalność dostępna podczas rekrutacji maj-październik 2023
Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Celem specjalności jest przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dawniej ABI), spełniającej wymogi w zakresie posiadanej wiedzy, określone ustawą o ochronie danych osobowych. Specjalność przygotowuje do pracy w charakterze specjalisty z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań pojawiających się w wyniku dynamicznego rozwoju technologii informatycznych oraz w zakresie zarządzania i audytowania procesu bezpieczeństwa informacji w organizacji.

Partnerem w przygotowaniu i realizacji programu studiów jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 • Praca

  Absolwent specjalności Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych jest przygotowany do pracy w komórkach organizacyjnych zajmujących się projektowaniem systemów bezpieczeństwa informacyjnego oraz kreacją i realizacją polityki bezpieczeństwa informacyjnego zarówno w biznesie jak i w administracji publicznej oraz służbach mundurowych. W szczególności absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Danych Osobowych.

  W ramach studiów istnieje możliwość uzyskania Certyfikatu Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji, wydany przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej.

  Absolwent specjalności posiada umiejętności umożliwiające:

  • zdefiniowanie podstawowych właściwości informacji, mających znaczenie dla procesów zarządzania,
  • wykonanie analizy zagrożeń informacji,
  • definiowanie kluczowych dla przedsiębiorstwa zasobów podlegających ochronie,
  • przygotowanie kompletnej procedury zabezpieczenia informacji,
  • wdrożenie poznanych norm i standardów zabezpieczenia informacji,
  • dokonanie audytu w zakresie systemu ochrony bezpieczeństwa informacji,
  • monitorowanie zasobów informatycznych.
 • Opłaty

  Bezpieczeństwo narodowe - studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) i studia zaoczne (niestacjonarne) 520 zł 280 zł* 580 zł 580 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      
  *Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

   

 • Partnerzy

  Program studiów jest realizowano w partnerstwie z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Uczelnia współpracuje również z Krajowym Stowarzyszeniem Ochrony Informacji Niejawnych.

 • Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu

  • znaczenia informacji w zarządzaniu jednostkami administracyjnymi oraz przedsiębiorstwem,
  • współczesnych zagrożeń wymierzonych w bezpieczeństwo informacji, przechowywanej zarówno w systemach komputerowych jak i poza systemem komputerowym,
  • podstawowych przepisów prawnych, regulujących zagadnienie ochrony informacji,
  • norm i standardów bezpieczeństwa informacji,
  • współczesnych metod przechowywania, przetwarzania oraz udostępniania informacji.
 • Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności

  • Prawne aspekty bezpieczeństwa informacji
  • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
  • Audyt wewnętrzny i zewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji
  • Zarządzanie bezpieczeństwem sprzętowym i sieci
  • Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
  • Podstawy systemów kryptograficznych i kontrola dostępu do systemu
  • Przydatność dowodowa i zabezpieczanie dowodów elektronicznych w przypadku wystąpienia incydentu naruszenia bezpieczeństwa danych 

 

Chcesz wiedzieć, co o tym kierunku sądzą inni studenci i absolwenci Akademii WSB? Posłuchaj naszego podcastu poświęconego właśnie „Bezpieczeństwu narodowemu”.

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji