A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Struktura organizacyjna

Instytut Nauk Medycznych:

 • Zakład Anatomii
 • Prosektorium Dydaktyczne
 • Zakład Biofizyki
 • Zakład Biochemii i Chemii
 • Zakład Fizjologii
 • Zakład Histologii i Cytologii
 • Zakład Mikrobiologii
 • Zakład Patomorfologii

Baza kliniczna:

 • Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Czeladzi
 • Szpital Powiatowy w Zawierciu
 • Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
 • Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o. o. w restrukturyzacji
 • SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
 • Szpital Powiatowy w Chrzanowie
 • SPZOZ Szpital nr 2 w Mysłowicach
 • Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. w Mikołowie
 • Hospicjum Sosnowieckie im. Tomasza Ap.
 • EMC Silesia sp. z o.o. – NZOZ Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach
 • ZOZ w Oświęcimiu
 • PROMED Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie
 • VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Instytut Nauk o Zdrowiu:

 • Zakład fizjoterapii
 • Zakład ratownictwa medycznego
 • Zakład kosmetologii

Instytut Badawczy Nauk Medycznych

do prowadzenia badań w obszarze:

 1. testowania nowych rozwiązań technologicznych i symulatorów medycznych przy pomocy VR (virtual reality) i AR (augmented reality), w szczególności w obszarze chorób układu krążenia, a zwłaszcza szybkiego rozpoznania niewydolności serca,
 2. prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie symulatorów medycznych przy użyciu technologii AR, w tym opracowania nowych procedur medycznych przedszpitalnych do np. rozpoznawania niewydolności serca, właściwego działania w przypadkach nagłego zatrzymania krążenia,
 3. rozwój i promocję badań naukowych z wykorzystaniem symulacji medycznej,
 4. zastosowania sztucznej inteligencji w diagnostyce, leczeniu i organizacji systemu opieki zdrowotnej,
 5. wprowadzenia systemów monitorowania rzeczywistej sytuacji zdrowotnej pacjentów z chorobami przewlekłymi.

W zakresie wdrożeń m.in.:

 1. opracowywanie i sprawdzanie innowacyjnych procedur i standardów medycznych za pomocą symulacji medycznej, aby odpowiednio przygotować personel medyczny do wykonywania specjalistycznej diagnostyki przedszpitalnej ultrasonografii serca tzw. echokardiografii oraz do faktycznej sytuacji podczas innych zabiegów np. nagłego zatrzymania krążenia,
 2. naukę umiejętności klinicznych z wykorzystaniem fantomów, trenażerów medycznych, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości,
 3. opracowanie rozwiązań prawnej ochrony pacjenta przed wyrządzaniem realnej szkody poprzez wykorzystanie jego danych osobowych i bardzo wrażliwych informacji medycznych przez błędne ich zanalizowanie lub udostępnienie,
 4. tworzenie środowiska wspierającego działalność naukową, w tym miejsce do powstania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań np. mobilnego urządzenia Hyperbary przeznaczonego do prowadzania ozonowo-tlenowych, terapeutycznych kąpieli gazowych izolowanych części ciała, za pomocą specjalnych nakładek.     

Interdyscyplinarne:

 1. wdrażania idei humanizacji w medycynie przy jednoczesnym wdrażaniu w wykonywanie świadczeń medycznych sztucznej inteligencji (AI) i nowoczesnych technologii,
 2. kształtowania i wspierania relacji interdyscyplinarnych pomiędzy osobami wykonującymi zawody medyczne,
 3. budowania prawidłowych relacji między zespołem medycznym a pacjentami,
 4. wprowadzania w medycynie metody TBL (team based learning) opartej na strategii koncepcji pracy w grupie jak i samodzielnego rozwiazywania problemów.

W obszarze klinicznym:

 1. prowadzenia programów oceny sytuacji zdrowotnej pacjentów, którzy przechorowali COVID-19, co przyczyni się do zidentyfikowania problemów zdrowotnych w tej grupie chorych jak i pozwoli na ich skuteczne eliminowanie,
 2. tworzenia narzędzi do administrowania i realizowania projektów badawczych związanych z monitorowaniem aktualnej sytuacji zdrowotnej pacjentów, poprzez wprowadzenie nowoczesnych narzędzi informatycznych (m.in. aplikacji w telefonach komórkowych, teletransmisji rytmu serca oraz pulsoksymetrii),
 3. przetestowania narzędzi zdalnego monitorowania stanu zdrowia nad chorymi z chorobami przewlekłymi, w tym nad pacjentami po zakażeniu COVID-19 do wypełnienia niszy związanej z niewystarczającą liczbą kadr medycznych.

Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej - WIĘCEJ