PTE

PTE General to egzamin, który potwierdza kwalifikacje językowe niezbędne na dzisiejszym rynku pracy. Obejmuje wszystkie umiejętności i jest honorowany przez firmy i organizacje na całym świecie. 

Egzaminy Pearson Test of English:

 • Motywują i  pomagają w nabyciu pewności siebie
  PTE General są egzaminami sprawdzającymi wiedzę w oparciu o  realistyczne scenariusze, co pozwala uczniom posługującym się na co dzień innymi językami na swobodną komunikację oraz zaprezentowanie swojej wiedzy i umiejętności posługiwania się językiem angielskim.
 • Są autentyczne i wymagają wiedzy przydatnej w komunikacji
  Egzaminy kładą nacisk na komunikację w sytuacjach z życia wziętych, a nie na zapamiętywanie specyficznego słownictwa, czy struktur językowych. Dlatego też, testy oparte są na scenariuszach z życia codziennego, a nie na ćwiczeniach gramatycznych. Egzaminy kładą nacisk na umiejętność rozumienia i płynnej komunikacji.
 • Są oparte na komunikacji i bazują na dostępnych na rynku materiałach dydaktycznych
  Zadania  egzaminacyjne na poszczególnych poziomach zaawansowania przypominają zadania pojawiające się w dostępnych na rynku podręcznikach do komunikatywnej nauki języka. Przygotowując się do egzaminów, można zatem wykorzystywać różnorodne materiały.
 • Wszechstronne i integrujące wszystkie cztery umiejętności językowe
  Część pisemna egzaminu sprawdza umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz tworzenia dłuższej wypowiedzi pisemnej. Jest ona poprzedzona egzaminem ustnym. Specyfika testów, opartych na komunikacji , skraca czas ich trwania, nie obniżając jednocześnie ich jakości.
 • Sprawdzają wiedzę i stanowią poświadczenie umiejętności językowych
  Testy przygotowywane są i oceniane przez zespół fachowców, a kandydaci, którzy uzyskają pozytywną ocenę z egzaminu otrzymują certyfikat od największej instytucji egzaminacyjnej w Zjednoczonym Królestwie - Edexcel, Pearson Company.
 • Dostarczają informacji zwrotnych i  upraszczają procedury administracyjne
  Poprzez zastosowanie systemu bieżącego oceniania (e-Pen) i elektronicznego systemu usług centrum egzaminacyjnego (Edexcel Online), kandydaci przystępujący do egzaminów są szybko i sprawnie informowani o swoich wynikach.
 • Egzamin PTE General  (poziom 3 i wyższe) jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli Dz.U. z 2017 r. poz. 1575 z późn. zm.).
 • Format egzaminu

  PTE General składa się z dwóch części. Pierwszą część stanowi egzamin pisemny sprawdzający rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz umiejętność pisania. Natomiast druga część stanowi narzędzie weryfikacji sprawności komunikacji ustnej. Ustna część egzaminu sprawdzająca umiejętność poprawnego komunikowania się w obcym języku ma miejsce po części pisemnej.

 • Skala ocen

  Oceny łączone przyznawane za część pisemną i ustna egzaminu to:

  Wyróżnienie Distinction, 70 – 100%
  Osiągnięcie Merit, 60 – 69%
  Zaliczony Pass, 50 – 59%
  Niezaliczony Fail
 • Cena

  Opłata za egzamin: 550 zł *

  • Cena jest uzależniona od kursu funta

  Więcej informacji na temat egzaminu znajduje się na stronie https://www.pearson.pl/egzaminy-pte-lcci-i-kwalifikacje-btec/dla-zdajacego/

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji